Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vill du bli auktoriserad lönekonsult?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vill du bli auktoriserad lönekonsult?"— Presentationens avskrift:

1 Vill du bli auktoriserad lönekonsult?
Nu är det dags

2 SRF LÖN, Bakgrund Grundades 1936 Grundades 14 december 2010
Driver fortlöpande branschutveckling kvalitets- och kompetenshöjning av medlemmarna. Auktoriserad Redovisningskonsulter Utbildningsverksamhet.  Remissinstans Grundades 14 december 2010 Inverkan SSYK-kod Bidragit till Löneanalys Rekommendationer för Löneutbildning Remissvar Månatliga kontrolluppgifter Skatteverkets utredningsprojekt Nytt bolag bildat Första styrelsemötet 28/

3 Är det så viktigt då?

4 Lön, en ekonomisk fråga Arbetskostnaden för en arbetare
Personalen största tillgången, Timlönen för arbetare var under februari 2012 147,10 kronor exklusive övertidstillägg 148,70 kronor inklusive övertidstillägg Månadslönen för tjänstemän kronor exklusive rörliga tillägg kronor inklusive rörliga tillägg (2011) personer i arbete Arbetskostnaden för en arbetare inom den privata sektorn totalt har för februari 2012 beräknats till 240,55 kronor per timme och för tjänstemän inom den privata sektorn till kr per månad* även största utgiften *Den preliminära genomsnittliga Källa: SCB; SCB-Indikatorer

5 Lön, en samhällsfråga

6 Lön, en ekonomisk fråga

7 Lön, en personalfråga

8 Lön, en avtalsfråga Nya avtalsperioder, kollektivavtal, ex på påverkan
Semester Anställningsvillkor Uttag av statistik 572 olika kollektivavtal inom den privata sektorn, Sveriges kommuner och landsting samt statlig sektor. Nästan 3,6 miljoner anställda omfattas av ett kollektivavtal, om hänsyn tas till de hängavtal som tecknats. Detta betyder att 92 procent av alla anställda omfattas av ett kollektivavtal

9 Lön, en statusfråga Assistent blev administratör
Kartläggningen av assistenterna visade också att ett antal personer hade så pass avancerade arbetsuppgifter att de i praktiken var handläggare.

10 Lön, vem ska sköta den?

11 Lön, i molnet?

12 = Lön kräver rätt kompetens & ökad status

13 Varför auktorisation kraven på yrkesrollen ökar ökat behov av ny och
Månatliga KU Tryck efter utbildningar Ny SSYK-kod Shared Service-centers Outsourcing kraven på yrkesrollen ökar ökat behov av ny och även bredare kompetens inom löneområdet löneområdet kräver även att man håller sig uppdaterad kring lagar och avtal globaliseringen kan medföra större krav på att kunna hantera ex internationella löner vikten av utbildning i lön har historiskt sett underskattats

14 Antagningskrav Löneberedningsrutiner och det löpande lönearbetet inkl något av marknadens vanliga lönesystem. Anställningsformer och kollektivavtal Arbetsrättsliga lagar som direkt får tillämpning i löneberedningen så som t ex lagstiftning gällande sjukdom, föräldraledighet, semester och övriga ledigheter. Löneformer och lönedelar i lag och avtal Personalskatter och grund för sociala avgifter Reseräkningar och traktamenten Grundläggande förmånsrätt Grundläggande ekonomikompetens med koppling till löneområdet Grundläggande förståelse och tolkning av kollektivavtal

15 Kompetens, hur mäts den? Två kategorier Utbildad genom erfarenhet
Utbildad genom Yrkeshögskola

16 Yrkeshögskola Yrkeshögskola som uppfyller uppställda krav
Lönehantering och lönesystem 60 p Arbetsrätt 30 p Personalekonomi 30 p Personalarbetets innehåll och processer 30p Valfria relevanta ämnen 50 p Yrkeshögskola som uppfyller uppställda krav SRF Lön godkänner utbildningar avlagd examen Minimum 200 YH-poäng eller motsvarande specificerade kompetensområden Lönehantering Arbetsrätt Förmånsrätt Pensioner och försäkringar Personalredovisning Personalekonomi Personalarbetets innehåll och processer Fackengelska inom löneområdet Tre års intygad yrkeserfarenhet

17 Erfarenhets baserad Bedöms ha inhämtat jämförbar kompetens på annat sätt annat sätt = mångårig yrkeserfarenhet och genomförda kurser inom löneområdet minst sex års yrkeserfarenhet löneområdet kan styrka kontinuerlig fortbildning anställningsbevis med specifikation av arbetsuppgifter genomförda kurser ska styrkas genom kursintyg eller annan handling som visar kursinnehåll och omfattning. Examenstest Framöver kan det bli aktuellt med examen för samtliga

18 Auktorisation Två kategorier Utbildad genom erfarenhet
sex års erfarenhet examenstest Utbildad genom Yrkeshögskola godkänd utbildning tre års erfarenhet

19 Auktorisation Auktorisationsråd
Bedömning av underlag för auktorisation anställningsbevis med specifikation av arbetsuppgifter genomförda kurser ska styrkas genom kursintyg eller annan handling som visar kursinnehåll och omfattning examen Aktualitetskrav kompetensutveckling inom löneområdet målsättning att succesivt skärpa kraven

20 Auktorisation Medlemskapet innehåller bland annat:
• Kompetensbevis och status genom den kommande auktorisationen • Löpande information och aktuella nyheter inom löneområdet • Aktualitetsutbildningar inom väsentliga områden • Frågeservice inom lön och HR för medlemmar • Rikstäckande nätverk av kvalificerade kollegor i lönebranschen

21 Bli medlem Auktoriserad medlem Serviceabonnemang
Även om du inte uppfyller kraven för auktorisation från start snabbt kunna nå auktorisation via våra utbildningar och övergångsregler. Serviceabonnemang Om du inte har auktorisation som mål kan du få del av vår informations- och utbildningsverksamhet. Då vet marknaden att du är uppdaterad inom yrkesrollen! Studerande abonnemang Som student är siktet inställt på auktorisation och på vägen dit mål kan du få del av vår informations- och utbildningsverksamhet. För att du ska ha rätt förutsättningar ut i arbetslivet!


Ladda ner ppt "Vill du bli auktoriserad lönekonsult?"

Liknande presentationer


Google-annonser