Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personalförening Jämtlands läns landsting

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personalförening Jämtlands läns landsting"— Presentationens avskrift:

1 Personalförening Jämtlands läns landsting
Arbetsgruppen för föreningens bildande: Gunilla Lirell, Lena Sollander Lundh, Jan Lemnert, Helene Olsson, Lisa Bengtsdotter, Inger Lindholm, Annika Fahlvik, Eva Nilsson, Jonas Törngren

2 Bakgrund Under dialogdagarna 2008 framkom önskemål om en förändrad
hantering av trivselaktiviteter och mötesarenor av lättsammare slag inom Jämtlands läns landsting. Följande uppdrag formulerades därefter:  Skapa trivselaktiviteter Bilda personalförening och/eller idrottsförening I uppdraget ingår att ge förslag på hur en personalförening och/eller idrottsförening inom Jämtlands läns landsting kan skapas och se ut. Vilka förutsättningar finns, vilka regler och riktlinjer måste följas, vad krävs? Ge konkreta förslag som är möjliga att starta på en gång.

3 Målsättning stärka och främja sammanhållning och kamratskap bland landstingets anställda bidra till att alla anställda skall må bättre såväl psykiskt som fysiskt ge alla anställda möjlighet att tillsammans sätta guldkant på fritiden genom att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter  aktiviteterna anpassas efter medlemmarnas intresse och önskemål  all verksamhet skall präglas av vi-anda

4 Organisation Alla anställda ansluts, ingen medlemsavgift
Fristående förening Styrelse Ordförande, vice ordf., kassör, sekreterare + minst 1 och högst5 ledamöter (från olika verksamhetsområden) stadgar, se bilaga 0,75% tjänst som sköter administration och driver föreningens praktiska arbete. Finansieras av landstinget. Arbetsgrupp med geografisk och organisatorisk spridning som tar fram förslag till aktiviteter, prissättning, organisation mm

5 Organisation forts. Tydlig avgränsning mot lagstadgade krav på arbetsgivaren avseende rehabilitering och förebyggande arbete Befintliga friskvårdsombud/kulturombud för ut information, tar in idéer från medlemmarna och förmedlar vidare till arbetsgruppen. De olika aktiviteterna finansieras dels av medlemmarna och dels av ett landstingsbidrag på 100 kr per anställd = 400 tkr Rabatter förhandlas med olika företag ; exempelvis massörer, gym, butiker, bensinstationer.

6 Exempel på aktiviteter
Personalfest Landstingsrevyn Skidresor Shoppingresor Matlagningskurs Vinprovning Tävlingar Idrott Allmänbildning Musik etc. Motionsgymnastik Massage Danskurser Fjällvandringar Landstingskör Studiecirklar Konst Litteratur Musik etc.

7 Tidplan Mars 2009 April –maj 2009 Juni 2009 September 2009
Information till alla chefer April –maj 2009 Samverkan Landstingskommittén Beslut av LD Juni 2009 Information Insidan och ledningsinformation Information PPU September 2009 Föreningen bildas formellt - konstituera styrelse Namntävling Bildande av arbetsgrupp Annonsering föreningskonsulenttjänst

8 Tidplan forts. Januari 2010 Uppstart personalförening JLL
Oktober-december Beslut om bidrag i landstingsfullmäktige Anställning föreningskonsulent Aktiviteter/utbud arbetas fram Kontakt med olika företag för rabatter mm Intern information/marknadsföring Arbeta fram webbsida på intranät Januari 2010 Uppstart personalförening JLL

9 Jönköpings sjukvårdsområdes personalklubb
Vision – trivsel, gemenskap och välbefinnande genom ett brett utbud av personalsociala aktiviteter Målbeskrivning att skapa en bred verksamhet som tar tillvara de anställdas intresse för en aktiv fritid att åstadkomma aktiviteter som i sig syftar till en positiv förändring i den anställdes situation att få anställda som har sociala eller andra problem att känna gemenskap Detta når vi genom att arrangera verksamheten på ett sätt som gör att medarbetarna känner att arbetsgivaren verkligen bryr sig om sin personal och gör något extra för den.

10 Resurser Två heltidsanställda friskvårdskonsulenter som arbetar med klubben. Startade 1990. 4200 anställda Drivs under administrationen, personalchefen är chef. Fackliga representanter medverkar på styrelsemöten mm. 300 tkr i bidrag från landstinget till aktiviteter. Alla som tillhör Jönköpings sjukvårdsområde är medlemmar. Säljs i övrigt till andra sjukvårdsområde, ex folktandvården (360 kr / år / anställd).

11 Sporren personalförening — -en sinnenas personalförening


Ladda ner ppt "Personalförening Jämtlands läns landsting"

Liknande presentationer


Google-annonser