Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åsebo RS Verksamhetsfilosofi och målsättning Kvalité

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åsebo RS Verksamhetsfilosofi och målsättning Kvalité"— Presentationens avskrift:

1 Åsebo RS Verksamhetsfilosofi och målsättning Kvalité
Att utbilda barn och ungdomar till goda hästmänniskor och arbeta aktivt för god kamratskap och sammanhållning för en meningsfull fritid. Tillsammans Roligt Hästen i centrum Kvalité

2 Medlemmarna väljer styrelse
Styrelsens roller i Åsebo RS: styrelsens ordf Åsa Lindgren sekreterare Mia B kassör Eva E utbildningsansvarig Anna E ledamot Anna, Pia Suppleanter Håkan, Ewy Styrelsen anställer personalen Sofia Lederud Ridskolechef

3 Anställda Sofia Lederud Ridskolechef
Ridlärare Jessica Häggqvist Lena Sjödin, Pernilla Nilsson Övrig personal Monica Karlsson , Hans Olov Ekdahl, Eva Eriksson Styrelsen Ordf. Åsa Lindgren Ridskolechef Fia Lederud Organisation ÅRS Ungdomsektionen Egen styrelse Pia Thorsell Ekonomi Eva Eriksson Kassör Anläggning Gubbgrupp Börje Martinsson Tävling Lena Sjödin Malin Lindström mfl Handikapp Kerstin Nordlund Säkerhet Harriet Gustafssom mfl Café gruppen Ewy Lundall mfl Familjegruppen ? Åsa Lindgren,Årsmötet

4 Ordförande - Leda möten -Tillse att lagar & avtal följs
- Rekrytera personal - Leda styrelseverksamheten - Utbyte med andra föreningar/hyresgäster - Kvalitéansvarig - Kontakter med myndigheter - Arbetsgivaransvar/utvecklingsamtal med Ridskolechefen Styrelsen Styra verksamheten Arbetsgivare Förvalta lokaler Ekonomiskt ansvar Framförhållning "etta" Löser problem Idéer Föreningens inriktning Fatta beslut Bidrag Bollplank

5 - Ansvarig för anmäla utbildningar i klubben
Utbildningsansvarig - Ansvarig för anmäla utbildningar i klubben - Samarbete med förbundet - Säkerhet häst & ryttare(utrustning) - Omvärldsbevakning - Utbyte med andra föreningar Ledamot -Infomationsansvarig -PR ansvarig -Media ansvarig -Sponsring -Utskick till medlemmar -Föreningspolicy -Webbsidan - Sprida verksamhesidéer Material & Anläggning

6 -Redovisningsansvarig
Sekreterare -Fördela fika ansvaret -Sammankallande möten -Skriva protokoll -Skicka ut protokoll -skicka in bidragsansökan LOK samt Aktivitetetsstöd Kassör -Redovisningsansvarig -Sköta bokföring -LOK stöd? -Aktivitetsstöd -Skattelagar -Arbetsmarknadslagar -Kontakt med myndigheter

7 Övriga grupper i föreningen
-Anläggningsgrupp -Familjegrupp -Tävlingskommité -Handikappgrupp -Sponsorgrupp -Framtidsgrupp

8 Anläggningsgruppen Sköter om: Traktorn Häst-transporten Traktorvagnen Synar Anläggningen utifrån behov av underhåll & förbättringar 1gång per termin Ge förslag på åtgärder till Styrelsen Utarbeta en checklista för syn av anläggningen Har nära kontakt med säkerhetsgruppen

9 Säkerhetsgruppen Skyddsrond 1 gång per termin med focus på säkerhet för Hästar och människor -Stallet -Ridhuset -Övriga av oss disponerade utrymmen Skriver protokoll från skyddsronden Utarbetar checklista Har samarbete med Aläggningsgruppen och Styrelsen

10 Ungdomssektionen Har egen styrelse och egna styrelsemöten
Minst 1 aktivitet per termin och åldersgrupp 4-6 år 6-10 år 10-13 år 13 år & uppåt Ordnar Studiecirklar, som tex "Vi i stallet" Viktigt att ha focus på etik & moral samt sammanhållning Gör egen årspalnering av sina aktiviteter Har samarbete med familjegruppen, tävlingssektionen och styrelsen egen kontaktperson i styrelsen ( Pia Thorsell)

11 Handikappgruppen Verka för att skapa en positiv attityd och kunskap hos klubbens medlemmar till ridande med olika typer av funktionshinder. Ge förslag till förbättringar av anläggningen för att personer med olika funktionshinder ska kunna avända vår anläggning på ett bra sätt. Stöd med råd och kunskap till ridlärare vid behov Samarbetar med Styrelsen och anläggningsgruppen

12 Familjegruppen Är trivselskapare, ordnar aktiviteter för medlemmar med familje tema
Ordna mindre arrangemang tillsammans med ungdomssektionen t.ex Julgarnsplundring, "Provapå dag" eller öppet hus. Vara med vid arrangemang med Ponnyridning mm Ordna bytardagar 1 per termin Medlemsaktiviteter t.ex Grillkväll i början på Höstterminen... Samarbetar med US, Cafégruppen, Tävlingssektionen och Styrelsen

13 Cafégruppen Ansvarar för att cafe´t fungerar under terminen och vid
olika arrangemang. Inköp och bemanning Samarbetar med Familjegruppen, Tävlingssektionen, US och Styrelsen

14 Tävlings-sektionen Arrangerar 2 tävlingar per termin i hoppning och dressyr Arrangerar utbildningstävlingar Arrangerar KM Ordnar "Globen resor" eller motsvarande Ansvarar för utbildning av sekretariatets personal Skaffar priser (Sponsring)


Ladda ner ppt "Åsebo RS Verksamhetsfilosofi och målsättning Kvalité"

Liknande presentationer


Google-annonser