Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SPORTKOMMITTÈN Medlemmar 2008 Vakant – Sammankallande Staffan Johansson – Senioransv. Peter Törnblom - Ungdomsansv Vakant (tidigare Janne Grönberg) - Redovisning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SPORTKOMMITTÈN Medlemmar 2008 Vakant – Sammankallande Staffan Johansson – Senioransv. Peter Törnblom - Ungdomsansv Vakant (tidigare Janne Grönberg) - Redovisning."— Presentationens avskrift:

1 SPORTKOMMITTÈN Medlemmar 2008 Vakant – Sammankallande Staffan Johansson – Senioransv. Peter Törnblom - Ungdomsansv Vakant (tidigare Janne Grönberg) - Redovisning Sven-Olov Larsén – Material ansvarig Ansvarsområden •Rekrytera ledare/tränare •Ledarutbildning & utbildningsbidrag •Förslag till ev. tränaravtal •Anmäla lag till Serie- & Cupspel •Inventerar spelarunderlag & besluta om antal lag & ledare •Kontakt mellan styrelsen och lagen •Informera & stimulera ledarna •Närvarkort & LOK-stöd •Inköp av material e. budget •Vidareutveckla & implementera föreningens idrottsliga målsättningar och riktlinjer Leda & Övervaka föreningens sportsliga utveckling. Ansvara över spelar- / ledarunderlag, samt ledarrekrytering och ledarutbildning.

2 SPORTKOMMITTÈN Övriga uppdrag 2008 •Upptaktsmöte –Ungdom & Senior –Information & Planering för 2008 •Vidareutveckla Riktlinjer för MBKs Fotbollsutveckling –Övergripande plan –Inriktning per Åldersfördelning –Seniorsatsning InvesteringsBudget 2006 –Ungdomslagen 10 000 –(inkl Sjukvårdsmtrl) –Seniorlagen 15 000 –(inkl Sjukvårdsmtrl)

3 Medlemmar 2008 Hans Tillas – Huvudansvarig 207 03 Roger Högsved – Ersholen Manne Göransson Patrik Göransson - Rolf Karlsson – 202 79, 0736919485 PLANKOMMITTÈN Ansvarsområden •Långsiktigt- och dagligt underhåll av planerna •Se till att nät, målburar och hörnflaggor finns i brukbart skick. •Iordningställa planer och material inför säsongstart •Hopplockning av material efter avslutad säsong. •Beställa hem material efter behov och budget. •Se efter material och tillhörande förråd. •Se till att planer är linjerade och spelbara. •Bedöma och informera om planerna är spelbara. Ansvarar för skötsel och underhåll av fotbollsplanerna samt tillhörande material. Ordnar så att planerna är iordningställda inför matcher.

4 KIOSK-KOMMITTÈN Medlemmar 2008 Susanne Andersson - Sammankallande Christina Jarl - Ersholen Ansvarsområden •Inköp av varor för försäljning efter budget •Redovisning av försäljning •Inventering inför säsongsstart •Inventering vid säsongsslut •Komma med nya idéer som kan öka intäkter. •Verifiera med lagförälderansvarig att försäljningsschema finns klart för hela säsongen •Komma överens med kassör om hur redovisning skall ske. Sörja för klubbens kioskverksamhet i samband med hemma matcher och vid jippoaktiviteter.

5 DOMARKOMMITTÈN Medlemmar 2008 Stefan Henriksson – Ungdomslagen & Sammankallande VAKANT – Seniorlagen Ansvarsområden –Lägga upp schema för alla MBK:s hemma matcher. –Boka Domare till alla hemma matcher –Meddela samtliga ledare om vilken Domare som bokats för respektive match. –Delge kontaktlista över Domarna till samtliga ledare –Meddela Domarna matchscheman och telefonlista till samtliga lagledare –Lägga upp målsättningar och aktiviteter för våra Domare –Budgetera Domare kostnader för året –Locka fler Domare till klubben –Se till att alla Domare har korrekt utbildningsnivå Utveckla och stimulera klubbens alla Domare, samt tillse att Domare utses till MBK’s samtliga hemma matcher, för samtliga MBK-lag i DFF:s seriesystem.

6 LAGFÖRÄLDERKOMMITTÈN Medlemmar 2008 Rosa Flank – Sammankallande Ansvarsområden –Ta fram information om hur lagförälderarbetet skall genomföras och vilka ansvarsområden som ingår, bla. •Kiosk-schema •Städ-schema •Nattpattrulleringsschema •Fördela övriga uppdrag där ungdomslagen är inblandade –Samla lagföräldrarna till ett informationsmöte inför säsongsstarten. –Var ett stöd under säsongen till alla lagföräldrar. –Upprätta en kontakt lista över alla lagföräldrar och delge alla funktionärer i klubben. –Det är ledarnas ansvar att utse en lagförälder i respektive lag Samordna arbetet med lagföräldrarna, för att underlätta arbetet och ge stöd för lagföräldrarna.

7 PR- & MEDLEMSVÅRDSKOMMITTÈN Medlemmar 2008 Vakant Ansvarsområden •Föreslå el. arrangera Medlemsstimulerande aktiviteter i MBK’s regi •Planera sponsoraktiviteter och finna lämpliga sponsorer •Skapa ett aktivt medlemsregister •Ta fram förslag sponsoravtal och föreslå till styrelsen •Planera och fram MBK’s Spelprogram med Klubb- /Laginformation och annonser. Leda sponsorverksamheten samt marknadsföra klubben både externt och internt. Skapa en stark klubbkänsla genom aktiviteter för medlemmar och sponsorer.

8 LOTTERIKOMMITTÈN Medlemmar 2008 •1 Sammankallande – Vakant •1 Stödmedlem – Vakant Ansvarsområden •Arbeta fram lotteri och liknande arrangemang som skall bedrivas i MBK:s regi. •Ordna med priser med hjälp av PR-Kommittén eller styrelsen. •Genomförande av 1-2 arrangemang per år. •Försäljning kan genomföras via lagens försorg. Detta skall ske genom lagförälder. •Redovisning av arrangemang Ordna med lotterier eller liknande inkomstbringande arrangemang i MBK:s regi.

9 IT-KOMMITTÈN Medlemmar 2008 1 Sammankallande - Vakant 1 Stödmedlem - Vakant Ansvarsområden •Lägga upp grunderna till hemsidan •Skapa rutiner för hur hemsidan enkelt skall kunna uppdateras via ledare/funktionärers försorg •Utbilda ledare/funktionärer i användning av hemsidan •Fungera som ett stöd vid eventuell frågor från användare av hemsidan •Övervaka så att inget olagligt förekommer på hemsidan Utarbeta en fungerande hemsida via ”n3sports” upplägg, samt utbilda ledare/funktionärer i användning. Fortlöpande uppdatera sidan med nyheter.

10 ARRANGEMANGSKOMMITTÈN Medlemmar 2008 1 Sammankallande - Vakant 1 Stödmedlem - Vakant Ansvarsområden •På uppdrag av styrelsen driva och koordinera diverse arrangemang •Budgetera och övergripande planera arrangemang. •Genomföra arrangemangen med hjälp av övriga kommittéer, lagföräldrar, ledare och spelare. •Arrangemangens genomförande •Redovisning av arrangemang till styrelsen •Arbeta fram nya idéer på arrangemang Driva och genomföra klubb- eller medlemsarrangemang, genom koordination med övriga kommittéer, lagföräldrar och ledare.

11 ANLÄGGNINGSKOMMITTÈ Medlemmar 2008 1 Nils-Åke 1 Vakant Ansvarsområden •Översikt av MBK’s Förråd, Omkäldningsrum och vid behov koordinera underhåll •Iordningställande av MBK’s Förråd, Omklädningsrum inför säsongstart och vid säsongens slut. Ansvarar för översikt och underhåll av MBK’s egna Förråd, Omklädningsrum och Ordnar så att dessa hålls i gott skick och ordningsställs vid säsongsstart och säsongsslut.


Ladda ner ppt "SPORTKOMMITTÈN Medlemmar 2008 Vakant – Sammankallande Staffan Johansson – Senioransv. Peter Törnblom - Ungdomsansv Vakant (tidigare Janne Grönberg) - Redovisning."

Liknande presentationer


Google-annonser