Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Norrbottens Handbollförbund Förbundsorganisation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Norrbottens Handbollförbund Förbundsorganisation."— Presentationens avskrift:

1 Norrbottens Handbollförbund Förbundsorganisation

2 Kanslist Tävling Ekonomi Valberedning Domare & Funktionärer Utbildning Sekreterare Marknad Ordförande

3 Förbundsorganisation Kanslist Administrativt stöd till styrelse och dess kommittéer genom dialog med berörda personer Post- och mailhantering Diarieföring Arkivering Ansvar för förbundets material Vara behjälplig vid arrangemang

4 Förbundsorganisation Ordförande Leda och fördela det strategiska arbetet i förbundet Representerar och företräder förbundet i olika sammanhang Arbetsgivaransvar Firmatecknare Ansvarig för att stadgar och överenskommelser/beslut efterföljs. Ansvarig för verksamhetsuppföljning Kontakt med valberedningen

5 Förbundsorganisation Valberedning Rekrytera och nominera styrelsekandidater till årsmötet Uppföljning av styrelsens arbete under verksamhetsåret.

6 Förbundsorganisation Sekreterare Sammankalla till styrelsemötena Förbreda dagordning och skriva protokoll Uppdatera och upprätthålla medlemsregister Upprätta och uppdatera årscykel för NHF Ansvarig för att ta sammanställa verksamhetsberättelse och verksamhetsplan Sammanställa övergripande statistik och rapportering Ansvarig för att arkivera styrelsehandlingar.

7 Förbundsorganisation Ekonomisamordnare Ansvarig för ekonomisk uppföljning och rapportering Ansvarig för budget Ansvarig för arkivering av ekonomiska handlingar Ansvarig för ekonomiska bestämmelserna Kontaktperson mot redovisningsbyrå Delta vid revison

8 Förbundsorganisation Tävlingsansvarig Övergripande ansvar för tävlingskommittén Representera tävlingskommittén i styrelsen Leda och fördela arbetet i kommittén Kontaktperson mot SHF, andra distrikt och medlemsföreningar inom ansvarsområdet. Ansvarig för lokala tävlingsreglementet Ansvarig för att upprätta och uppdatera årsplan för tävlingsverksamheten Tävlingskommittén

9 Förbundsorganisation Tävlingskommitté Seniorverksamhet TA, Tävlingsformer, spelschema, DM Ungdomsverksamhet TA, Tävlingsformer, spelschema, DM, Slutspel, NHG, Lilla VM Dispenser Bestraffningsärenden

10 Förbundsorganisation Domare och funktionärsansvarig Övergripande ansvar för domarkommittén Representera domarkommittén i styrelsen Leda och fördela arbetet i kommittén Kontaktperson mot SHF, andra distrikt och medlemsföreningar inom ansvarsområdet Ansvarig för att upprätta och uppdatera årsplan för domarverksamheten Domarkommittén Ansvarsfördelning NHF - Föreningar

11 Förbundsorganisation Domarkommittén Domare Rekrytering i samarbete med föreningarna Ta fram domarpaket avseende utrustning Vara behjälplig för föreningarna vid tillsättning av domare och mentorer på A-ungdomsarrangemang, Lilla VM och UDM. Vara behjälplig vid B-ungdom och serieslutspel Ansvara för utbildningar av distriktsdomare, föreningsdomarinstruktörer och mentorer. Ansvarig för domarwebben Nominera domare för vidare utveckling, t.ex. till Sverige Cupen Ansvarig för att upprätta domarstatistik och mentorsrapporter Funktionärer Ansvara för utbildningar av distriktsfunktionärer och högre. Ansvara för instruktörsutbildning gällande föreningsfunktionärsutbildning

12 Förbundsorganisation Utbildningsansvarig Övergripande ansvar för utbildningskommittén Representera utbildningskommittén i styrelsen Leda och fördela arbetet i kommittén Kontaktperson mot SHF, andra distrikt och medlemsföreningar inom ansvarsområdet Ansvarig för att upprätta och uppdatera årsplan för utbildningsverksamheten Utbildningskommittén

13 Förbundsorganisation Utbildningskommittén Har ansvar för: Instruktörer Tränare Spelare – Distriktslagsverksamheten – Samverkan med NIU gymnasium Temautbildningar

14 Förbundsorganisation Marknadsansvarig Övergripande ansvar för marknadskommittén Representera marknadskommittén i styrelsen Leda och fördela arbetet i kommittén Kontaktperson mot SHF, andra distrikt och medlemsföreningar inom ansvarsområdet Ansvarig för att upprätta och uppdatera årsplan för marknadsverksamheten Marknadskommittén

15 Förbundsorganisation Marknadskommittén Har ansvar för: Sponsoravtal Extern kommunikation Profilmaterial Huvudansvarig sociala medier Pressansvarig

16 Domarkommittén Ansvarsfördelning: Föreningar - NHF Föreningsansvar Domaransvarig i varje förening som rapporterar in till DK- chef vilka som dömer sammandrag Funktionärsansvarig i varje förening Kallelse till domare där en kontaktperson finns med Föreningsdomarutbildningar senast sista oktober 2 personer som går en distriktsdomarutbildning varje år (föreningen står för kostnaderna) Föreningsdomarmentorer, som gått utbildning, för C-D Arrangemang Räkningsunderlag skall skickas till DK-chef vid seniormatcher Föreningsfunktionärsinstruktör Tillsätta funktionärer enligt tydliggjorda krav Föreningsfunktionärsutbildning senast sista oktober NHF Dommarkommitté Vara behjälplig för föreningarna vid tillsättning av domare och mentorer på A-ungdomsarrangemang, Lilla VM och UDM Vara behjälplig för föreningarna vid tillsättning B- ungdom och serieslutspel Utbildningar för distriktsdomare, föreningsdomarinstruktörer och mentorer. Ha ekonomiska bestämmelser för mentorer och domare A-ungdomsmatcherna skall finnas i TA och domarwebben Nominera domare till vidare utveckling, tex till Sverige Cupen Sammanställa lista över vilka som har dömt matcher under året Sammanställa inrapporterade matcher med mentorer Se över möjligheten att det ska ingå kläder i distriktsdomarkursen Ta fram en utbildningsstege för domare Ta fram en utbildningsstege för funktionärer, hur ofta ska man gå diverse steg Hålla utbildningar till föreningsfunktionärsinstruktörer Ta reda på vem får hålla distriktskurser eller högre för funktionärer Utbilda distriktsfunktionärer och högre


Ladda ner ppt "Norrbottens Handbollförbund Förbundsorganisation."

Liknande presentationer


Google-annonser