Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsmöte Ska ta ställning till styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut samt avgöra ansvarsfrågan Diskutera klubbens framtid Ta ställning till förslag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsmöte Ska ta ställning till styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut samt avgöra ansvarsfrågan Diskutera klubbens framtid Ta ställning till förslag."— Presentationens avskrift:

1 Årsmöte Ska ta ställning till styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut samt avgöra ansvarsfrågan Diskutera klubbens framtid Ta ställning till förslag från styrelsen Ta ställning till motioner från medlemmarna § 4 i klubbstadgarna

2 Planera årsmötet Kalla senast två veckor före årsmötet. Se till att alla kan ta del av kallelsen. Exempel finns här Skriv verksamhetsberättelsen i tid så att medlemmarna hinner läsa igenom den. Kassören ska också göra ett bokslut som revisorerna ska granska.

3 Planera årsmötet Uppmana medlemmarna att skriva motioner. Styrelsen bör svara på motionerna och föreslå vilket beslut årsmötet ska fatta. Styrelsen kan lägga fram egna förslag till beslut på årsmötet.

4 Årsmötet väljer Ordförande Vice ordförande Sekreterare (helst även vice sekreterare) Kassör Studieorganisatör Jämställdhetsombud § 6 i klubbstadgarna - om klubbstyrelse har få ledamöter kan uppdragen kombineras

5 Årsmöte Ska ta ställning till styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut samt avgöra ansvarsfrågan Diskutera klubbens framtid Ta ställning till styrelsens förslag Ta ställning till motioner

6 Årsmöte, forts Årsmötet ska välja ny styrelse Ordförande Vice ordförande Sekreterare (helst även vice sekreterare) Kassör Studieorganisatör Jämställdhetsombud (§ 5 i klubbstadgarna)

7 Informera arbetsgivaren Direkt efter årsmötet måste arbetsgivaren få reda på vilka som är klubbens företrädare, annars gäller inte förtroendemannalagen. Mejla alla namn och funktioner till arbetsgivaren och be att arbetsgivaren mejlar tillbaka att hen tagit emot informationen.

8 Informera förbundet Mejla fortroendemannregistret@sjf.se alla nya ledamöter och funktioner.fortroendemannregistret@sjf.se Annars får klubben ingen information från förbundet.

9 Facklig information på betald tid På samtliga avtalsområden inom förbundet gäller det så kallade Utvecklingsavtalet. Där står i §10 att alla medlemmar har rätt att vara med på fackliga möten på betald arbetstid minst fem timmar per år. Sid 81 i blå boken av PTK

10 Facklig information på betald tid Mötet ska anordnas av Journalistklubben och gälla frågor som rör förhållandet till arbetsgivaren eller som i övrigt har samband med den fackliga verksamheten vid företaget. Den fackliga tiden ska förhandlas med arbetsgivaren.


Ladda ner ppt "Årsmöte Ska ta ställning till styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut samt avgöra ansvarsfrågan Diskutera klubbens framtid Ta ställning till förslag."

Liknande presentationer


Google-annonser