Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Umeå studentkår Styrelseutbildning. Vad är er bild av kåren (positivt/negativt)? Vad tror ni studenterna har för bild av US? Vad vill ni att kåren ska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Umeå studentkår Styrelseutbildning. Vad är er bild av kåren (positivt/negativt)? Vad tror ni studenterna har för bild av US? Vad vill ni att kåren ska."— Presentationens avskrift:

1 Umeå studentkår Styrelseutbildning

2 Vad är er bild av kåren (positivt/negativt)? Vad tror ni studenterna har för bild av US? Vad vill ni att kåren ska vara? Vad är Umeå studentkår?

3 Kort bakgrund 16 April 2009 firade US 50 år som studentkår. Det är en kår som från början grundades av 20 tandläkarstudenter nere på stan. US bildades 6 år innan vi ens hade ett universitet och styrdes från början av kårens sektioner. Sektionsstyret varade fram till våren -69 då det partipolitiska styret infördes. Sektionerna försvann därefter mer eller mindre helt för att återuppstå i slutet av 80- och början av 90-talet. Idag har US en stark organisation såväl centralt som ute bland fakulteterna även om det finns variationer.

4 Verksamheten US formas av 4 kap. högskolelagen: 9§: ”En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan” 12§: ”Alla studenter inom en kårs verksamhetsområde ska ha rätt att vara medlemmar i kåren… den student som är medlem i studentkåren ska ha rösträtt vid val till studentkårens högsta beslutande församling” 13§: För en sammanslutning som avses i 8§ ska det finnas stadgar och en styrelse. Stadgarna ska ha antagits av sammanslutningens medlemmar.

5 Verksamheten US formas av studentkårsförordningen: 7§: ”En studentkår vid en högskola får utse och entlediga representanter för studenterna i de organ vid högskolan där sådana har rätt att ingå” 8§: ”En studentrepresentant i ett organ vid högskolan ska representera alla studenter inom organets ansvarsområde”

6 Korta fakta Vi har kommit upp i 13000 studenter, högsta antalet sedan NTK och UMS lämnade US -98. Av dessa är ca: 6000 medlemmar. Totalt engagerar vi ca: 700-1000 studenter i hela kårens organisation (styrelser, utskott, pubar, mottagning, institutioner osv.) 10 arvoderade där huvudfokus ligger på utbildningsbevakning (att bistå studenter i konflikter med t.ex. lärare). Vi täcker också in verksamhetsledning, info, studiesociala och externa frågor 6 anställda som sköter organisatoriska- ekonomiska- och marknadsföringsfrågor samt är minnet i organisationen

7 Vad har ni för bild av er sektion/förening? Vad vill ni att er sektion/förening ska förmedla för bild utåt? Var och en skriver ner en fråga ni vill ska upp på styrelsebordet i år (stort som smått) Vad kännetecknar er sektion/förening?

8 US organisation, tre ben

9 KårenUniversitet US påverkar i tre nivåer Vi har en lagstadgad rätt att vara representerade i alla beredande och beslutande organ av betydelse för utbildningen Sedan långt tillbaka utses studenterna så nära sin resp. utbildning som möjligt.

10 Vad kännetecknar… En bra ordförande? En bra ledamot? en bra kassör? Vad förväntar ni er av er själva detta år?

11 Styrelsen tillsätts på årsmötet, och har det verkställande ansvaret för organisationen under året. Det är också styrelsen som ska stå till ansvar för alla de beslut styrelsen fattar under året. I en styrelse bör ett antal poster alltid återfinnas: Ordförande: Ordförande har huvudansvaret inom styrelsen och ska noga leda föreningens verksamhet samt: Sammankalla styrelsen till regelbundna sammanträden Ha ständig kontakt och insikt i kassörens och sekreterarens arbete Delegera ansvarsuppgifter inom styrelsen Se till att övriga ledamöter får tillräckliga upplysningar så att de kan sköta sina uppdrag. Se till att stadgarna följs Hur bör en sektion/förening jobba?

12 Vice ordförande: inträder när ordinarie ordförande är frånvarande vid styrelsesammanträden. Om ordinarie ordförande tvingas sluta inträder vice ordförande till nästa årsmöte. Då väljs en ny ordförande och vice ordförande. Kassör: Kårsektionens/föreningens kassör är den inom föreningen som har: Ansvar för bidragsansökningar Ansvar för in- och utbetalningar Att sköta bokföring Att föra bokslut varje år Att lämna budgetunderlag till styrelsen Att delta i styrelsearbetet Att informera om kårsektionens/föreningens ekonomi i form av resultatrapporter m.m. Hur bör en sektion/förening jobba?

13 Sekreterare: Sekreterarenär den inom kårsektionen/föreningen som har ansvar för att: Förbereda sammanträden och årsmöte Föra protokoll över styrelsesammanträden Förvara skrivelser Beslutsuppföljning av styrelsens arbete görs Underteckna skrivelser och andra handlingar tillsammans med ordförande och förvara kopior av dessa Göra förslag till verksamhetsberättelse i enlighet med styrelsens önskemål Ledamöter: Det ställs normalt inga specifika krav på styrelseledamöter och suppleanter. Däremot så är det viktigt att ledamöterna är pålästa inför möten, är beredda att vara en del av kårsektionens/föreningens arbete samt tar ett medansvar för att skapa en bra atmosfär inom styrelsen.

14 Överlämning Överlämningen är helt central för att få en verksamhet som ständigt växer och utvecklas och där fler och fler engagerar sig. Överlämning: Alla i styrelsen skriver max ett A4 med tankar och idéer kring året som varit, och vad man ska tänka på framåt. Ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare har dessutom personlig överlämning Överlämning: Den tillträdande styrelsen kan med fördel delta i avgående styrelses arbete på åtminstone ett möte för att se hur mötena går till Överlämning: Ge tillträdande styrelse i uppdrag att formulera vilka frågor de vill driva kommande år. Överlämning: Kassören får ha en separat dragning av budget för sektionen Överlämning: Ta gärna med tillträdande styrelse på en tur till Umeå studentkår så de får träffa oss arvoderade och anställda på kåren

15 Vad kan US hjälpa till med? Försäljning av ex. sittningsbiljetter i receptionen SMS-utskick Tryck av affischer och kopiering Hjälp med ekonomihantering, budget och revision Arbetsmarknadskontakter Give-aways Design och profilering av tryckmaterial Sponsring av tryckmaterial

16 Vad kan US hjälpa till med? Nyttjande av kårens anslagstavlor och dörrpratare Utbildning och organisationsutveckling US centralt arrangerar flera utbildningar för att stödja kårsektioner och kårföreningars verksamheter. Förutom att delta vid dessa utbildningstillfällen kan ni alltid kontakta US organisationssekreterare eller er kontaktperson i presidiet för att söka stöd.  Styrelseutbildning  Mottagningsutbildning  Studentfacklig utbildning

17


Ladda ner ppt "Umeå studentkår Styrelseutbildning. Vad är er bild av kåren (positivt/negativt)? Vad tror ni studenterna har för bild av US? Vad vill ni att kåren ska."

Liknande presentationer


Google-annonser