Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.ecodrive.org Ett sätt att spara bränsle... Men det finns ett annat!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.ecodrive.org Ett sätt att spara bränsle... Men det finns ett annat!"— Presentationens avskrift:

1 www.ecodrive.org Ett sätt att spara bränsle... Men det finns ett annat!

2 www.ecodrive.org ECO-DRIVING Sparsam körning Vägsäkerhet, bränsleeffektivitet, sparar pengar och sparar på miljön Willy Raimund, Austrian Energy Agency www.spritspar.at www.ecodrive.org

3 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net Till att börja med…  Att inte köra alls är det bästa sättet att spara bränsle  Byt ut bilåkandet mot miljöanpassade transportmedel  1/3 av alla resor är kortare än 5km  Men om du måste köra bil gör det genom ECO-DRIVING, sparsam körning

4 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net ECO DRIVING, HUR DÅ?  Växla upp innan 2500 varv/minut  Kör på så hög växel som möjligt  Se framåt och försök läsa av trafiken  Motorbromsa  Kör mjukt, undvik hastiga accelerationer och inbromsningar

5 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net Extra tips för minskad förbrukning  Stäng av motorn vid korta stopp  Undvik onödig vikt  Undvik takboxar och takräcken  Optimera användandet av AC:n samt avfrostningen på bakrutan  Kontrollera däcktrycket  Använd instrumenten i bilen

6 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net Fördelar med sparsam körning  Ökad vägsäkerhet  Lägre bränsleförbrukning och CO 2 utsläpp med 10-15% i medeltal  Lägre kostnader (individuella, fordonsparker)  Mindre slit och släng, lägre underhållskostnader  Mindre trafikbuller  Ökad komfort  Allt till samma restid som tidigare

7 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net Fördelar med sparsam körning  Medför inga ytterligare kostnader för minskande av växthusgaser i efterhand  Holland kalkylerar med kostnader på 5-7 € per reducerat ton CO 2  „WOP“ – Window of opportunity (ung. En värld av möjligheter)  Oavsett höga priser på råolja och andra bränslen

8 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net Nackdelar med sparsam körning  Inga nackdelar har ännu framkommit!  Inga återstudsande effekter, dvs. att folk skulle köra mer bil för att det sparar bränsle  Trots fördelarna med sparsam körning kan det fortfarande vara en utmaning att övertyga beslutsfattare, utvecklare, inköpare etc. om nyttan med metoden

9 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net ECO DRIVING, Verksamhetsområden  Utbildning av bilskollärare  Inskrivet i bilskolornas läroplan  Aktiviteter för att höja medvetenheten  Tävlingar  TV-reklam  PR  Utbildning för chaufförer (bilar, bussar, lastbilar)

10 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net E-D Verksamhetsområden  Stöd för nationella program  Kanada, Baltstaterna, Spanien  Forskning och utveckling  Ökad trafiksäkerhet, långsiktig och hållbar utveckling, simulatorträning och utveckling av biltillbehör  Simulator och dataspel

11 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net ECO-DRIVING KulturLagstiftning Teknik

12 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net Vad är på gång i Europa?  Aktiviteter på nationell nivå  Österrike www.spritspar.atwww.spritspar.at  Tjeckoslovakien www.eco-drive.chwww.eco-drive.ch  Tyskland www.neues-fahren.dewww.neues-fahren.de  Holland www.hetnieuwerijden.nlwww.hetnieuwerijden.nl  Scandinavien www.ecodriving.comwww.ecodriving.com  Spanien, Baltiska staterna…  ECO-DRIVING Europe och ECODRIVEN projekt www.ecodrive.orgwww.ecodrive.org

13 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net Generella rön  Fördelarna med ECO-DRIVING är accepterad  Kvalitetsstyrning är en nyckel  Marknadsföring mot olika målgrupper  Simulatorer kan vara effektiva  Skriven kommunikation ensamt hjälper

14 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net Generell strategi  Framtida framgångar bygger på utbildning av nya bilförare  Obligatorisk utbildning av buss- och lastbilschaufförer  Tidsbesparingar och billigare produkter  Installerad teknik – den enda kanalen till framtida förare  Integrera med klimat- och trafiksäkerhetspolitiken

15 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net E-D sammankopplar  Programledare  Marknadsutvecklare  Leverantörer  Marknadsspecialister

16 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net... Lär sig av varandra  Plattform för „Know How“ (att veta)  www.ecodrive.org, nyhetsbrev  Snabb, informell, personlig överföring  Tekniska kunskaper  Kunskaper om genomförande  Involverande av förmedlare  Riktade strategier  Marknadsföring  Kvalitetsstyrning  Standarder och material för utbildning

17 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net... Mäklare och förstorare  Pilotprojekt  Tillkommande länder  Utveckling av strategier  Praktisk support  Utbildningsmaterial  Legitimation

18 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net ECO-DRIVING Österrike  2004: ECO-DRIVING Austria (www.spritspar.at) startarwww.spritspar.at  Österrikes Energimyndighet tillsammans med  Österrikes jordbruksministerium, Skogs- miljö- och vattendepartementet (“Lebensministerium”)  Bilskolornas nationella branschorganisation  Programmet är en del av “klima:aktiv->mobil”, ett initiativ för att nå målen i Kyoto-protokollet

19 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net ECO-DRIVING Austria Huvudsakligt innehåll  ECO-DRIVING Mästerskap Alla förare inbjuds att delta i ett mästerskap i bränslesnål körning. Tävlingens målsättning är att sprida idéerna om ECO-DRIVING mellan chaufförer och privata bilskolor.  ECO-DRIVING Certifierade utbildare I en pilotutbildning blev ett 20-tal bilskolelärare utbildade och certifierade ECO-DRVIVING utbildare med en viss kvalitetsstandard.  Samarbete med ägare av större fordonsparker Professionella chaufförer i företag med stora fordonsparker erbjuds utbildning i ECO-DRIVING. Företag med stora fordonsparker där man har egna utbildare (myndigheter, tåg- och bussbolag, armen etc.) inbjuds att delta i certifieringsutbildningar  Stärkande av medvetenheten, marknadsföring och PR Ovanstående punkter kompletteras av PR-arbete såsom radioinslag, annonser och reportage i press, broschyrer med tips om hur man kan sänka bränsleförbrukningen mm.

20 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net Energieffektivitet Kör på hög växel med lågt varvtal ECO-DRIVING medför lägre bränsleförbrukning Utvärdering visar att effekterna av utbildningen är långvariga Minskade bensinförbrukningar med 10-15% är vanliga 60 km/h

21 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net Buller ECO-DRIVING minskar bullret ljudet av 32 bilar vid 2000 rpm är lika med ljudet från 1 bil vid 4000 rpm

22 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net Miljöpåverkan ECO-DRIVING minskar utsläppen och förbättrar miljön lokalt

23 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net Aerodynamics

24 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net Växel, hastighet och bränsleförbrukning

25 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net Växel, hastighet och bränsleförbrukning

26 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net Acceleration, växel och bränsleförbrukning

27 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net... kompletterande verktyg Dataspel Databas för bränslesnåla bilar Mätinsturment för Biltillbehör www.autoverbrauch.at bränsleförbrukning(Inbyggda) Bränsleekonomietiketter(Efterinstallation)

28 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net Biltillbehör Hjälper till att övervaka och reducera bränsleförbrukning (och för att följa principerna för sparsam körning):  Farthållare  Färddator (bränsleförbrukningsmätare bl.a.)  Varvtalsräknare  Begränsad accelerationsförmåga

29 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net Biltillbehör  Varvtalsräknare Förhindrar fordonet från att färdas på högvarv och därmed på ett väldigt ineffektivt motorvarvtal.  Farthållare Hjälper till att hålla en jämn hastighet  Färddator med econometer och växelindikator Oavsett verklig/aktuell bränsleförbrukning får föraren omedelbar feedback på körsättet och kan se hur bränsleförbrukningen ändras med farten. En econometer visar bränsleförbrukningen och en växelindikator visar när det är bränsleeffektivt att växla upp.  Hastighetsbegränsare och/eller varvtalsbegränsare Hastighetsbegränsare och/eller varvtalsbegränsare hjälper till att undvika omärklig hastighetsökning och motorrusning. Alla tillbehör som nämnts ovan minskar bränsleförbrukningen med ca 5 %. Kombinera detta med ett sparsamt körsätt så blir besparingarna ännu högre.

30 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net En blick in i framtiden  Låt oss gå till år 2012, slutet på Kyoto- protokollet  Låt oss titta på några nyheter om ECO- DRIVING

31 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net 2012 ECO-DRIVING Nyheter  Österrike var det sista av de 27 EU- länderna som introducerade ECO-DRIVING i den andra fasen av proceduren med att utfärda körkort anpassade efter det Europeiska direktivet om körkortsinnehav  Varje år utbildas 3,5 miljoner förare i ECO DRIVING

32 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net 2012 ECO-DRIVING Nyheter  För 6 år sedan infördes obligatorisk utbildning av lastbils- och busschaufförer av den Europeiska unionen där ECO- DRIVING ingår som en del i utbildningen  Från och med nu finns inga chaufförer på vägarna som inte genomgått ECO- DRIVING utbildning

33 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net 2012 ECO-DRIVING Nyheter  De ökande transporternas koldioxidutsläpp har lett till massiva betalningar av de medverkande EU-länderna enligt Kyotoprotokollet  ECO-DRIVING har totalt reducerat koldioxidutsläppen med 2% från transportsektorn, vilket motsvarar 20.000.000.000 EURO varje år.  Med en investering på 7 EURO i ECO-DRIVING 2002 har den holländska regeringen sparat motsvarande 50 EURO för en utsläppsrätt på 1 ton CO 2

34 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net 2012 ECO-DRIVING Nyheter  2-liters bilar med integrerad ECO-DRIVER står för 5% av andelen nya bilar  Nya direktiv beskriver bränslebesparande cykler för alla automatväxellådor som säljs inom EU  Intelligent hastighetsanpassning och varvtalskontroller manövrerar bilarna 95% av körtiden

35 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net 2025 ECO-DRIVING Nyheter  Utvärderare av historiska program väljer ECO-DRIVING som fallstudier ur ett „från vaggan till graven“-perspektiv (1990 - 2015)  Slutsatsen: Succén med ECO-DRIVING gjorde egentligen att programmet var onödigt

36 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net 3 punkter för diskussion  (Hur) Kan du ha nytta av E-D i din ställning?  Uppskatta effekterna av en implementering av E-D inom EU utifrån reduktionen av ton CO 2  Hur kan man komma över/förbi möjliga hinder vid en implementering av E-D?

37 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net Input vid en diskussion  The European Climate Change Programme (ECCP) kalkylerade 2001 med en potentiell reduktion av CO 2 utsläppen med minst 50 Mton fram till 2010 genom utbildning och användandet av ecodriving. Detta skulle motsvara besparingar med € 20 miljarder per år för konsumenterna.  Företag: För de inhemska holländska transporterna (80,000 km per år) skulle det innebära en genomsnittlig kostnadsbesparing på € 800 per år och fordon. För de internationella transporterna kan besparingarna komma att uppgå till € 1,400 per år och fordon.  Genomsnittlig besparing per personbil och år 120 €  Genomförande av E-D utbildning tar 3 månader (företag) till max. 6 månader

38 www.ecodrive.org www.spritspar.at www.transportlearning.net Njut av ECO-DRIVING! www.spritspar.at, www.ecodrive.orgwww.ecodrive.org Wily Raimund, Austrian Energy Agency Tel: +43 1 586 15 24-37 A-1060 Vienna, Otto-Bauer-Gasse 6 willy.raimund@energyagency.at


Ladda ner ppt "Www.ecodrive.org Ett sätt att spara bränsle... Men det finns ett annat!"

Liknande presentationer


Google-annonser