Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett sätt att spara bränsle...

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett sätt att spara bränsle..."— Presentationens avskrift:

1 Ett sätt att spara bränsle...
Men det finns ett annat!

2 ECO-DRIVING Sparsam körning
Vägsäkerhet, bränsleeffektivitet, sparar pengar och sparar på miljön Willy Raimund, Austrian Energy Agency

3 Till att börja med… Att inte köra alls är det bästa sättet att spara bränsle Byt ut bilåkandet mot miljöanpassade transportmedel 1/3 av alla resor är kortare än 5km Men om du måste köra bil gör det genom ECO-DRIVING, sparsam körning

4 ECO DRIVING, HUR DÅ? Växla upp innan 2500 varv/minut
Kör på så hög växel som möjligt Se framåt och försök läsa av trafiken Motorbromsa Kör mjukt, undvik hastiga accelerationer och inbromsningar

5 Extra tips för minskad förbrukning
Stäng av motorn vid korta stopp Undvik onödig vikt Undvik takboxar och takräcken Optimera användandet av AC:n samt avfrostningen på bakrutan Kontrollera däcktrycket Använd instrumenten i bilen

6 Fördelar med sparsam körning
Ökad vägsäkerhet Lägre bränsleförbrukning och CO2 utsläpp med 10-15% i medeltal Lägre kostnader (individuella, fordonsparker) Mindre slit och släng, lägre underhållskostnader Mindre trafikbuller Ökad komfort Allt till samma restid som tidigare

7 Fördelar med sparsam körning
Medför inga ytterligare kostnader för minskande av växthusgaser i efterhand Holland kalkylerar med kostnader på 5-7 € per reducerat ton CO2 „WOP“ – Window of opportunity (ung. En värld av möjligheter) Oavsett höga priser på råolja och andra bränslen

8 Nackdelar med sparsam körning
Inga nackdelar har ännu framkommit! Inga återstudsande effekter, dvs. att folk skulle köra mer bil för att det sparar bränsle Trots fördelarna med sparsam körning kan det fortfarande vara en utmaning att övertyga beslutsfattare, utvecklare, inköpare etc. om nyttan med metoden

9 ECO DRIVING, Verksamhetsområden
Utbildning av bilskollärare Inskrivet i bilskolornas läroplan Aktiviteter för att höja medvetenheten Tävlingar TV-reklam PR Utbildning för chaufförer (bilar, bussar, lastbilar)

10 E-D Verksamhetsområden
Stöd för nationella program Kanada, Baltstaterna, Spanien Forskning och utveckling Ökad trafiksäkerhet, långsiktig och hållbar utveckling, simulatorträning och utveckling av biltillbehör Simulator och dataspel

11 ECO-DRIVING Teknik Kultur Lagstiftning

12 Vad är på gång i Europa? Aktiviteter på nationell nivå
Österrike Tjeckoslovakien Tyskland Holland Scandinavien Spanien, Baltiska staterna… ECO-DRIVING Europe och ECODRIVEN projekt

13 Generella rön Fördelarna med ECO-DRIVING är accepterad
Kvalitetsstyrning är en nyckel Marknadsföring mot olika målgrupper Simulatorer kan vara effektiva Skriven kommunikation ensamt hjälper

14 Generell strategi Framtida framgångar bygger på utbildning av nya bilförare Obligatorisk utbildning av buss- och lastbilschaufförer Tidsbesparingar och billigare produkter Installerad teknik – den enda kanalen till framtida förare Integrera med klimat- och trafiksäkerhetspolitiken

15 E-D sammankopplar Programledare Marknadsutvecklare Leverantörer
Marknadsspecialister

16 ... Lär sig av varandra Plattform för „Know How“ (att veta)
nyhetsbrev Snabb, informell, personlig överföring Tekniska kunskaper Kunskaper om genomförande Involverande av förmedlare Riktade strategier Marknadsföring Kvalitetsstyrning Standarder och material för utbildning

17 ... Mäklare och förstorare
Pilotprojekt Tillkommande länder Utveckling av strategier Praktisk support Utbildningsmaterial Legitimation

18 ECO-DRIVING Österrike
2004: ECO-DRIVING Austria (www.spritspar.at) startar Österrikes Energimyndighet tillsammans med Österrikes jordbruksministerium, Skogs- miljö- och vattendepartementet (“Lebensministerium”) Bilskolornas nationella branschorganisation Programmet är en del av “klima:aktiv->mobil”, ett initiativ för att nå målen i Kyoto-protokollet

19 ECO-DRIVING Austria Huvudsakligt innehåll
ECO-DRIVING Mästerskap Alla förare inbjuds att delta i ett mästerskap i bränslesnål körning. Tävlingens målsättning är att sprida idéerna om ECO-DRIVING mellan chaufförer och privata bilskolor. ECO-DRIVING Certifierade utbildare I en pilotutbildning blev ett 20-tal bilskolelärare utbildade och certifierade ECO-DRVIVING utbildare med en viss kvalitetsstandard. Samarbete med ägare av större fordonsparker Professionella chaufförer i företag med stora fordonsparker erbjuds utbildning i ECO-DRIVING. Företag med stora fordonsparker där man har egna utbildare (myndigheter, tåg- och bussbolag, armen etc.) inbjuds att delta i certifieringsutbildningar Stärkande av medvetenheten, marknadsföring och PR Ovanstående punkter kompletteras av PR-arbete såsom radioinslag, annonser och reportage i press, broschyrer med tips om hur man kan sänka bränsleförbrukningen mm.

20 Energieffektivitet Kör på hög växel med lågt varvtal
60 km/h Kör på hög växel med lågt varvtal ECO-DRIVING medför lägre bränsleförbrukning Utvärdering visar att effekterna av utbildningen är långvariga Minskade bensinförbrukningar med 10-15% är vanliga

21 Buller ECO-DRIVING minskar bullret ljudet av 32 bilar vid 2000 rpm
är lika med ljudet från 1 bil vid 4000 rpm

22 Miljöpåverkan ECO-DRIVING minskar utsläppen
och förbättrar miljön lokalt

23 Aerodynamics

24 Växel, hastighet och bränsleförbrukning

25 Växel, hastighet och bränsleförbrukning

26 Acceleration, växel och bränsleförbrukning

27 ... kompletterande verktyg
Dataspel Databas för bränslesnåla bilar Mätinsturment för Biltillbehör bränsleförbrukning (Inbyggda) Bränsleekonomietiketter (Efterinstallation)

28 Biltillbehör Hjälper till att övervaka och reducera bränsleförbrukning (och för att följa principerna för sparsam körning): Farthållare Färddator (bränsleförbrukningsmätare bl.a.) Varvtalsräknare Begränsad accelerationsförmåga

29 Biltillbehör Varvtalsräknare
Förhindrar fordonet från att färdas på högvarv och därmed på ett väldigt ineffektivt motorvarvtal. Farthållare Hjälper till att hålla en jämn hastighet Färddator med econometer och växelindikator Oavsett verklig/aktuell bränsleförbrukning får föraren omedelbar feedback på körsättet och kan se hur bränsleförbrukningen ändras med farten. En econometer visar bränsleförbrukningen och en växelindikator visar när det är bränsleeffektivt att växla upp. Hastighetsbegränsare och/eller varvtalsbegränsare Hastighetsbegränsare och/eller varvtalsbegränsare hjälper till att undvika omärklig hastighetsökning och motorrusning. Alla tillbehör som nämnts ovan minskar bränsleförbrukningen med ca 5 %. Kombinera detta med ett sparsamt körsätt så blir besparingarna ännu högre.

30 En blick in i framtiden Låt oss gå till år 2012, slutet på Kyoto-protokollet Låt oss titta på några nyheter om ECO-DRIVING

31 2012 ECO-DRIVING Nyheter Österrike var det sista av de 27 EU-länderna som introducerade ECO-DRIVING i den andra fasen av proceduren med att utfärda körkort anpassade efter det Europeiska direktivet om körkortsinnehav Varje år utbildas 3,5 miljoner förare i ECO DRIVING

32 2012 ECO-DRIVING Nyheter För 6 år sedan infördes obligatorisk utbildning av lastbils- och busschaufförer av den Europeiska unionen där ECO-DRIVING ingår som en del i utbildningen Från och med nu finns inga chaufförer på vägarna som inte genomgått ECO-DRIVING utbildning

33 2012 ECO-DRIVING Nyheter De ökande transporternas koldioxidutsläpp har lett till massiva betalningar av de medverkande EU-länderna enligt Kyotoprotokollet ECO-DRIVING har totalt reducerat koldioxidutsläppen med 2% från transportsektorn, vilket motsvarar EURO varje år. Med en investering på 7 EURO i ECO-DRIVING 2002 har den holländska regeringen sparat motsvarande 50 EURO för en utsläppsrätt på 1 ton CO2

34 2012 ECO-DRIVING Nyheter 2-liters bilar med integrerad ECO-DRIVER står för 5% av andelen nya bilar Nya direktiv beskriver bränslebesparande cykler för alla automatväxellådor som säljs inom EU Intelligent hastighetsanpassning och varvtalskontroller manövrerar bilarna 95% av körtiden

35 2025 ECO-DRIVING Nyheter Utvärderare av historiska program väljer ECO-DRIVING som fallstudier ur ett „från vaggan till graven“-perspektiv ( ) Slutsatsen: Succén med ECO-DRIVING gjorde egentligen att programmet var onödigt

36 3 punkter för diskussion
(Hur) Kan du ha nytta av E-D i din ställning? Uppskatta effekterna av en implementering av E-D inom EU utifrån reduktionen av ton CO2 Hur kan man komma över/förbi möjliga hinder vid en implementering av E-D?

37 Input vid en diskussion
The European Climate Change Programme (ECCP) kalkylerade 2001 med en potentiell reduktion av CO2 utsläppen med minst 50 Mton fram till 2010 genom utbildning och användandet av ecodriving. Detta skulle motsvara besparingar med € 20 miljarder per år för konsumenterna. Företag: För de inhemska holländska transporterna (80,000 km per år) skulle det innebära en genomsnittlig kostnadsbesparing på € 800 per år och fordon. För de internationella transporterna kan besparingarna komma att uppgå till € 1,400 per år och fordon. Genomsnittlig besparing per personbil och år 120 € Genomförande av E-D utbildning tar 3 månader (företag) till max. 6 månader

38 Njut av ECO-DRIVING! www.spritspar.at, www.ecodrive.org
Wily Raimund, Austrian Energy Agency Tel: A-1060 Vienna, Otto-Bauer-Gasse 6


Ladda ner ppt "Ett sätt att spara bränsle..."

Liknande presentationer


Google-annonser