Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter av barnkardiologi i glesbygd omgiven av vatten Inger Fosdal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter av barnkardiologi i glesbygd omgiven av vatten Inger Fosdal."— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter av barnkardiologi i glesbygd omgiven av vatten Inger Fosdal

2 57 000 invånare ca 500 förlossningar pr år 2Inger Fosdal November 2012

3 Barn och Ungdomsmedicin på Gotland • 1 Vårdavdelning patienter mellan 0 och 18 år (6 platser) • Neonatalsal (3 Platser) • Dagvård • Mottagning • Barnläkare 4 (3 spec. + 1 vik ul) – 10 (8 spec. + 2 ST) • UKG görs av röntgenläkare • sedan 2007 även av barnläkare 3Inger Fosdal November 2012

4 Gotland – Lund sedan 1992 - 93 • Konsult till Gotland 2 ggr pr år • Gotlandsbarn till Lund for – Operation – Kateterintervention – Kateterisering – MRT – Scintigrafi – Och ?? Helst inte ytterligare besök 4Inger Fosdal November 2012

5 Transport Akut/halvakut/planerat • Helikopter • Ambulansflyg • Flyg (via Stockholm) • Båt – egen Bil • Båt – Buss/Tåg 1 mottagningsbesök tar ofta 3 dagar i anspråk for patient och familj 5Inger Fosdal November 2012

6 ..hur fungerar det egentligen? • Retrospektiv journalgenomgång • 1/1 2000 – 31/12 2009 • Vad har Gotlands hjärtbarn gjort i Lund? • Vad har konsulten gjort i Visby? Inger Fosdal November 20126

7 Till i Lund • 40 barn • 65 besökstillfällen • 29 operationer (23 barn) • 15 kateterinterventioner (13 barn) • 21 övrigt 7Inger Fosdal November 2012

8 8 DiagnosOP ASDpatch HLHSDKS mm, Resektion CoA Glenn TCPC FallotBT shunt VSD slutning, resektion av Pulmonalisanulus Rekonstruktion AV rot m Patch ASDPatch VSDPatch AS op + AIRoss VSD + ASDPatch PS op + PI + ASDGraft CoA + VSD + PDAResektion VSD + PFOPatch DiagnosOP VSD + MembranPatch TA + VSDGraft + Patch CoA Resektion + End-to-end VSD (prem+esofagusatresi) Pulm banding Patch Klafflös Fallot opConduitbyte TGA + VSD Arteriell switch, patch TA op, insuff Aortaklaff + conduitbyte AVSD, PDA, Trisomi 21 Korr. m tvåpatchteknik + clips ASDDirektsutur SAS + VSD + CoA Resektion av membran mm AVSD, PFO, Trisomi 21 Korr. m tvåpatchteknik PA/VSD hypoplastiska lungartärer, MAPCA kärlsförsörjning till lungor BT shunt CoA Resektion + End-to-end

9 10 akuta transporter (6 barn ) Helikopter/flygambulans 30 dagars postop mortalitet: 0 Follow up 3 – 18 år: alla lever Inger Fosdal November 20129

10 Kateterintervention DiagnosÅtgärd HLHS BradycardPacemaker SVTAblatio SVTFörsök till Ablatio Ablatio AV blockPacemaker ASDDevice PSBallongdilat DiagnosÅtgärd SVTAblatio LQTSICD LQTSPacemaker LQTSPacemaker Op TGAstent PSBallongdilat PDAAmplatzer Inger Fosdal November 201210

11 ”Övrigt” MRT inför komplicerat operation Scintigrafi Kateterisering Inger Fosdal November 201211

12 På Gotland • Visbyteamet planerar mottagningen • Kort anamnes och tydlig frågeställning • Då jobbar konsulten effektivt • Patienten träffar ”alla” – Konsulten – Visbyteamet • Barnläkare • Röntgenläkare • Sjuksköterska • Barnsköterska • GUCH doktor del av dag Inger Fosdal November 201212

13 Konsultmottagningen • Mottagning • Sedan diskussion/demonstration • Dessutom: – Utbildning: • Till Vuxenkardiologer/ vårdavdelning/ ny doktor i teamet/ Övriga läkare på kliniken mm – Buffert Inger Fosdal November 201213

14 Vad såg konsulten? • 85 olika patienter på ca 300 besök – 14 var opererade innan 1/1 2000 – 30 opererades 1/1 2000 – 31/12 2009 – 9 med arytmier eller her. Hjärtsjukdomar – 17 med VOC, som ej var opererade Epstein, AS mm – 4 Myokardit eller perikardit – 8 med normala UKG – dock med syndrom eller annat Inger Fosdal November 201214

15 Vad såg ”vi”? • 267 olika barn • 416 undersökningar – Röntgenläkare 336 – Barnläkare (sedan 2007) 80 Inger Fosdal November 201215

16 Fördelar ? Inger Fosdal November 201216 TrygghetSäkerhetKostnad PatientKan stanna hemma. Ser oss jobba tillsammans Alla hjälps åt med frågor och svar Teamet hemma är insatt. Ökat kunskap i hela gruppen Tar max 1 dag Gotland”feed back” på vår handläggning och bedömning Konsulten känner fler patienter oom vi behöver rådfråga. Stort utbildningsvärde Låg jämnförelsevis Lund”rätt” patient till Lund Och till konsultmottagningen Hemteamet tar hand om patienten mellan besöken tydlig arbetsfördelning

17 Nackdelar?/svårigheter Kostnad PatientTiden är ”fast” när konsultbesöket är planerat Träffar inte resten av Lunda teamet GotlandOlika journalsystem med begänsat tillgång till varans journaler 3(-4) läkare i 2 dagar LundGlest, men det har fungerat I viss utsträckning personbundet Inger Fosdal November 201217

18 Förutsättningar för en bra vårdkedja Visbypatient i Lund Löpande rapport skall patienten opereras? är pat opererat? när planeras hemresan? fortsättning? (åtminstone förslag) nästa kontroll? nästa UKG? vad bör man se upp med? Medicin med från fastlandet (ömentalitet) Journalkopior till Visby helst före patienten kommer och absolut inte efter att patienten har varit på återbesök i Visby Inger Fosdal November 201218

19 Inger Fosdal November 201219 Tack Lund for ett mycket gott och trevligt samarbete genom många år

20 Interventioner • 5471 barn föddes • 29 barn opererades 1-5 op/pat • 14 kateterinterventioner • 30 dagars mortalitet 0 • Follow up 3 – 18 år mortalitet 0 Inger Fosdal November 201220

21 Antal operationer pr patient HLHS FallotVSD

22 Ålder vid operation 22Inger Fosdal November 2012

23 23

24 Fördelar ? Ökat trygghet och säkerhet till lägre kostnad Ser oss som team, delar samma information Gemensam planering. Pat + fam slipper resa ”rätt” patient till Lund till konsultmottagning etc. Feed back på handläggningen Stort utbildningsvärde Konsulten känner förutsättningarna på Gotland väl. Inger Fosdal November 201224

25 Fördelar • Mycket diskussion och många frågor under hela konsultbesöket • Vi lär vi oss mycket varje gång trevligt och inspirerande • Vi känner varann väl och • Konsulten har en bra uppfattning om kvaliteten på de gjorda undersökningar och bedömningar Inger Fosdal November 201225


Ladda ner ppt "Erfarenheter av barnkardiologi i glesbygd omgiven av vatten Inger Fosdal."

Liknande presentationer


Google-annonser