Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya kunskaper om ozon - orsaker, effekter och trender Håkan Pleijel, IVM GU Per Erik Karlsson, IVL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya kunskaper om ozon - orsaker, effekter och trender Håkan Pleijel, IVM GU Per Erik Karlsson, IVL."— Presentationens avskrift:

1 Nya kunskaper om ozon - orsaker, effekter och trender Håkan Pleijel, IVM GU Per Erik Karlsson, IVL

2 Innehåll •Mål och resultat från ASTA-programmets ozon-forskning •Lokal variation i ozonhalter •Stigande bakgrundhalter av ozon •Vårens ozonepisoder – ett exempel •Internationell utveckling

3 Ozoneffekter på vete

4 Känsliga växter får synliga skador

5 Mål i ASTA-programmet •Utveckla dos-respons-samband för träd och grödor •Modellera stomatakonduktans

6 Dagtid AOT40 Ackumulerat upptag av ozon Från: Exponering baserad på ozonkoncentration Till: En fysiologisk dos baserad på bladen uppta av ozon ozon

7 Test av konduktansmodell för vete Uddling & Pleijel 2006 Optimerad vs. observerad g s R 2 =0.77 EMEP modifierad vs. observerad R 2 = 0.68

8 Mål i ASTA-programmet •Utveckla dos-respons-samband för träd och grödor •Modellera stomatakonduktans •Sammanställa och kvalitetssäkra data från olika länder •Gördor: vete och potatis •Träd: björk, gran •Underlag för ekonomiska bedömningar

9 Fältkammarförsök

10 Dos-respons samband i LRTAP Mapping Manual

11 Uppskattade skördeförsluter - vete

12 Jämförelse av effekter av ozon och koldioxid hos vete

13 Samband för barrtäd och lövträd tillsammans Ozonupptag jämförs med ATO40 Karlsson et al. 2007.

14 Ozoneffekter på vuxna träd i fält Asa, Småland. Mogna bestånd av gran. 10 ytor, 5 träd på varje. Multipel regression. Relative ökning i basyta (BAI) hos träden 1993-2001. 91% av variationen i BAI kunde förklaras Signifikanta faktorer var: Beståndes basyta p<0.0001 Temp summa (>5 o C) p<0.0001 Markfuktighetp<0.0001 Ozon (AOT40) p=0.0024 Luftens VPD p=0.022 Solinstrålning p=0.15

15 Ozonvariation i tiden

16 Medel ozonhalt sommar 04 •Råö34 ppb •Femman30 ppb •Östad26 ppb •Klevsjön27 ppb •Grytebergen31 ppb

17 Dygnsprofiler [O 3 ] sommar 04

18 Ozon – lokalklimat

19 Transport och förbrukning vid jordytan påverkar båda ozonhalten DagNatt [O 3 ] Kemisk bildning Deposition Transport från luftlager längre upp

20 Ozon i Abiskofjällen

21 Stigande trend i bakgrundshalter Växtsäsongen har blivit längre – påverkar även ozonupptag Temperatur viktig begränsning av ozonupptag –särskilt i norr

22 1990 mean = 35 ppb2030 mean = 45 ppb 2060 mean = 55 ppb2100 mean = 65 ppb Från Prather et al. 2003 Greying of the globe

23 Från Wahid et al

24 Mars 2007

25 26 mars 2007

26 Framtiden •Relativt få experiment med växter görs •Viktiga rapporter från Medelhavsområdet •Hälsoeffekter har uppvärderats •Frågan globaliseras – interkontinental transport, växande ekonomier, stigande bakgrundshalter •Storskalig modellering – allt viktigare •Ozon – en växthusgas

27 Tack för er uppmärksamhet! 3


Ladda ner ppt "Nya kunskaper om ozon - orsaker, effekter och trender Håkan Pleijel, IVM GU Per Erik Karlsson, IVL."

Liknande presentationer


Google-annonser