Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 12 Artinteraktioner: konkurrens. Klassificering av interaktioner mellan organismer •Konkurrens •Predation •Herbivori •Parasitism •Sjukdom •Mutualism.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 12 Artinteraktioner: konkurrens. Klassificering av interaktioner mellan organismer •Konkurrens •Predation •Herbivori •Parasitism •Sjukdom •Mutualism."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 12 Artinteraktioner: konkurrens

2 Klassificering av interaktioner mellan organismer •Konkurrens •Predation •Herbivori •Parasitism •Sjukdom •Mutualism

3 Konkurrens ”Tävlingskonkurrens” Resurskonkurrens

4

5

6 Tilman-modellen

7

8

9 Konkurrens i labmiljö

10 K 1 = 13; r 1 = 0,22 K 2 = 5,8; r 2 = 0,06

11

12 29,1°C; 14% fuktighet r = 0,77 r = 0,58

13 32,3°C; 14% fuktighet r = 0,69 r = 0,50

14 Konkurrens i naturen: nischbegreppet Grinnell (1917): ett habitat kan delas upp i olika nischer och varje nisch kan bara upptas av en art. Elton (1927): nischen är artens ”roll” i habitatet Hutchinson (1958): den fundamentala nischen är en n-dimensionell volym bestående av alla de faktorer som påverkar arten. Arten kan bara existera innanför denna volym. Den realiserade nischen är artens observerade resursbruk när den är utsatt för konkurrens och andra faktorer i naturen.

15

16 C C

17 Förekommer utkonkurrering av arter i naturen? Situationer där detta inte sker: •Ostabila miljöer där arterna aldrig uppnår jämvikt •Miljöer där arterna inte konkurrerar om resurser •Fluktuerande miljöer som ändrar konkurrensförhållandena innan någon art konkurreras ut

18 Hur kommer det sig att arter konkurrerar ut varandra i labbet, medan naturen är full av samexisterande arter med till synes lika nischer? Två förklaringar: •Konkurrens är sällsynt i naturen och därför kan man inte förvänta att finna tecken på att arter konkurreras ut •Konkurrens har ständigt varit vanligt och har resulterat i anpassningar som minskar effekterna av konkurrensen

19

20 Planktonparadoxen Hur kommer det sig att så många olika växtplanktonarter kan samexistera i en miljö som till synes är kraftigt näringsbegränsad? Borde inte arter bli utkonkurrerade på löpande band?

21

22

23

24

25

26 Konkurrensförmåga; r- och K-strategier •I miljöer där organismer varaktigt uppnår en numerär nära K utsätts de för K-selektion •I andra miljöer klarar dessa organismer inte att bli så många att de kommer ur den logistiska kurvans brant stigande del; de är därmed utsatta för s.k. r-selektion. •Dessutom kan konkurrensförmågan ökas genom s.k.  - selektion och innefattar mekanismer för att förbättra interferenskonkurrensförmågan, dvs mekanismer som hindrar konkurrenterna att få tilllgång till den begränsade resursen.

27 CSR-modellen; strategier hos kärlväxter

28 Character displacement

29

30 Diffusa konkurrenseffekter

31 Artinteraktioner: Predation Kapitel 13

32 Predatorkategorier •Herbivorer •Carnivorer •Parasitoider •Parasiter •Kannibalism

33

34 Predationsmodeller; diskreta generationer när P = 0 och N liten när P är liten och N = N eq

35 Predationsmodeller; diskreta generationer

36 Predationsmodeller; kontinuerliga generationer Bytesisokliner

37 Predatorisokliner

38

39 Predation i labbet Tillsats av sediment gav bytet en refug ”Immigration” av byten och predatorer

40

41

42

43 Predation i fält

44

45

46 Introduktion av nya predatorer kan ge våldsamma effekter på bytespopulationen Fångster 1978-90 <>

47 Numerisk respons hos varg när bytet ökar i antal

48 Funktionella responser

49 Funktionell respons hos varg när bytet ökar i antal

50

51

52 Funktionell responsNumerisk responsTotalrespons

53

54

55

56

57 Antipredatorstrategier: aposematiska färger och mimikry

58 Antipredatorstrategier: flockbeteende


Ladda ner ppt "Kapitel 12 Artinteraktioner: konkurrens. Klassificering av interaktioner mellan organismer •Konkurrens •Predation •Herbivori •Parasitism •Sjukdom •Mutualism."

Liknande presentationer


Google-annonser