Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förutsättningar för en dammodling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förutsättningar för en dammodling"— Presentationens avskrift:

1 Förutsättningar för en dammodling
Kräftodling i dammar Förutsättningar för en dammodling

2 1. Varför dammodling? All odling går ut på att ensidigt gynna den organism man tänker odla. God kontroll + vattenkvalitet + bottenstruktur + predatorer + födotillgång + vattennivå + gömsletillgång + tillsyn + vegetation + dammens utseende Svårt att kontrollera - temperatur - beståndstätheter

3 2. Vilka har varit de vanligaste problemen?
dålig koll på vattenkvalitet, främst syrgashalter dålig koll på utfodring icke optimalt utformade dammar genomströmmande vatten av dålig kvalitet svårkontrollerade kraftiga flöden

4 Utfodring  Ökad tillväxt  Risk för låga syrehalter
Syrgasstress för kräftorna Dålig tillväxt Bildning av svavelväte Kräftdöd

5 Utfodring av kräftor Metod: - Rätt sorts foder - Rätt mängd foder
- Foder vid rätt tillfälle

6 Utfodring av kräftor Vad äter kräftor?
- Kräftor är allätare (= omnivorer) OBS! Ej rutten/skämd mat Exempel: Vattenväxter, löv, insekter, fisk, spannmål, potatis, ärtor m.m.

7 Utfodring av kräftor Vilken fodertyp kan kräftor tillgodogöra sig bäst? - Smältbarheten ökar om fodret bearbetas Exempel: Potatis och vattenväxter kokas Spannmål groddas

8 Utfodring av kräftor Hur mycket foder ska man ge?
- Studera hur kräftorna beter sig i dammen Exempel: Mata i skymningen på ett ställe i dammen där bottnen är synlig. Kolla hur kräftorna reagerar på matningen.

9 Utfodring av kräftor Vilken tillväxtökning kan man förvänta?
- Foderkonverteringsfaktor = viktökning x 100 massan tillfört foder Exempel: FKF = 50% medför att 1 kg tillfört foder resulterar i 0,5 kg viktökning. Att tänka på: Våtvikt/torrvikt

10 Utfodring av kräftor När ska man mata?
- Börja på våren vid en vattentemp på ca. 5 – 7°C - Störst behov under juni – september - Försiktig matning vid temperaturer över 22°C - Kräftornas aptit (födobehov) varierar under tillväxt- säsongen

11 Studera hur kräftorna beter sig i dammarna!
Lär känna dina kräftor och dina dammar!


Ladda ner ppt "Förutsättningar för en dammodling"

Liknande presentationer


Google-annonser