Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Övervakning av lokal ozonförekomst - i relation till olika målvärden Per Erik Karlsson IVL Svenska Miljöinstitutet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Övervakning av lokal ozonförekomst - i relation till olika målvärden Per Erik Karlsson IVL Svenska Miljöinstitutet."— Presentationens avskrift:

1 Övervakning av lokal ozonförekomst - i relation till olika målvärden Per Erik Karlsson IVL Svenska Miljöinstitutet

2 Övervakning av lokal ozonförekomst Per Erik Karlsson, IVL, Upplägg  EU direktiv, informationsnivån; timmedelhalter <180 ug/3m  Miljökvalitetsnorm, till skydd för hälsa; glidande 8-tim medelvärde <120 ug/m3  Miljökvalitetsnorm, till skydd för växtligheten; AOT40 <6000 ug/m3*timmar

3 Övervakning av lokal ozonförekomst Per Erik Karlsson, IVL, Informationsnivån; timvärde <180 ug/m3 • EU´s direktiv Vid överskridande av informationsnivån skall allmänheten snarast informeras via media. - Inträffade senast Kräver "online" övervakning. - IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket ett nationellt ansvar. Råö (nationell) Östad (IVL) Prestebakke (No) Gbg Femman On-line ozonövervakning av relevans för västsverige

4 Övervakning av lokal ozonförekomst Per Erik Karlsson, IVL, Informationsnivån; timvärde <180 ug/m3 • Sju ozonepisoder under åren där ozonhalter över 140 ug/m3 har uppmätts vid Råö, Östads Säteri eller Göteborg-Femman. DatumStorskaligt väderlägeLuftens ursprung Fallande lufttryck. Övervägande soligtNederländerna, Köpenhamnsområdet, norra Tyskland, Polen Fallande lufttryck. Soligt med viss molnighetKöpenhamnsområdet, östra Tyskland, Tjeckien, Slovakein Först ökande följt av fallande lufttryck. Soligt med viss molnighet Cirkulerat motsols Danmark, norra Tyskland, Köpenhamnsområdet, dessförinnan norrifrån Fallande lufttryck, ca 6 mbar/ 3dygn. Soligt med viss molnighet Österifrån, lägre skikt från Stockholm därefter norr ifrån, högre skikt från Ryssland Fallande lyfttryck. Halvklart,Från sydost, Litauen, Vitryssland, Ukraina, södra Ryssland Ökande lyfttryck. Soligt, viss molnighetSöderifrån, centrala Tyskland, Tjeckien, Polen Fallande lyfttryck. Övervägande soligt, Söderifrån, Köpenhamns-området, östra Tyskland, Tjeckien, Österrike

5 Övervakning av lokal ozonförekomst Per Erik Karlsson, IVL, Informationsnivån; timvärde <180 ug/m3 •Max ozonhalt i % jämfört med Råö Gbg-FemmanÖstads SäteriPrestebakke Medel9594 St avvikelse11815 Vid ett överskridande vid Råö är det en betydande risk att informationströskeln överskrids över i stort sett hela Västra Götaland Finansierat av Länsstyrelsen i Västra Götaland

6 Övervakning av lokal ozonförekomst Per Erik Karlsson, IVL, Miljökvalitetsnormen till skydd för hälsa Vad representerar dessa överskridanden i fråga om areal? Max 8-timmars medel ug/m3 KustnäraHögläntaLåglänta Från 2010: 8-timmars medelvärde <120 ug/m3

7 Övervakning av lokal ozonförekomst Per Erik Karlsson, IVL, Ett mobilt system för mätningar av ozonhalter och meteorologi Finansierat av Länsstyrelsen i Västra Götaland

8 Övervakning av lokal ozonförekomst Per Erik Karlsson, IVL, Östad Råö Brobacka 40 km Östad 60 m.ö.h Råö kust Brobacka 200 m.ö.h Ozonhalt μg/m 3 1-timmes värden 12 sept sept sept sept timmars medelvärde Ozonhalt μg/m 3 Regionala ozonhalter Lokala ozonhalter

9 Övervakning av lokal ozonförekomst Per Erik Karlsson, IVL,  Kustnära, <20 km från kust  Höglänt, > 20m över omgivningen  Låglänt 3 km   Västra Götaland ozonriskkarta - max 8-tim medelvärde Kustnära + höglänt ca 20% av total areal ( ej urbant)

10 Övervakning av lokal ozonförekomst Per Erik Karlsson, IVL, Ozonmätnätet i södra Sverige Finansierat av Länsstyrelselserna

11 Övervakning av lokal ozonförekomst Per Erik Karlsson, IVL, Ozonmätnätet i södra Sverige Syfte • att uppnå en heltäckande bild av ozonvariationen i bakgrundsmiljön i södra Sverige uppdelad på klimatgeografiska områden oberoende av länsgränser (ej tätorter) • att kunna utvärdera överskridanden av olika målvärden för ozon, miljökvalitetsnormerna för utomhusluft och miljökvalitetsmålet Frisk Luft, i första hand inverkan av ozon på växtligheten (AOT40)

12 Övervakning av lokal ozonförekomst Per Erik Karlsson, IVL, Ozonmätnätet i södra Sverige Totalt 36 lokaler 28 st med passiva provtagare 9 st med ozoninstrument alla med temperatur- och luftfuktighetsgivare kustzon central öst väst nordlig

13 Övervakning av lokal ozonförekomst Per Erik Karlsson, IVL, Ozonmätnätet i södra Sverige Metodik Månadsmedelhalter för ozon erhålls genom mätningar med diffusiva provtagare. Information om ozonhalternas variation över dygnet (typiskt hög halt på dagen, låg på natten) fås genom mätningar av lufttemperaturens dygnsvariation, vilken samvarierar med ozon. Mäts med enkla givare (Tiny Tags) i strålningsskydd. 12-timmars AOT40 beräknas som det skuggade området

14 Övervakning av lokal ozonförekomst Per Erik Karlsson, IVL, Ozonmätnätet i södra Sverige Metodvalidering Beräknade och observerade (instrument) månadsvisa värden för 12 timmars AOT40.

15 Övervakning av lokal ozonförekomst Per Erik Karlsson, IVL, Ozonmätnätet i södra Sverige Resultat Västra Götaland Instrumentmätningar Ozonmätnätet i södra Sverige kustzon cent ral öst väst nordlig

16 Övervakning av lokal ozonförekomst Per Erik Karlsson, IVL, Slutsatser • Om den timvisa ozonhalten vid Råö överskriden informationsnivån 180 ug/m3 är risken betydande att den överskrids i hela Västra Götaland • Risken av överskridande av miljökvalitetsnormern för hälsa är störst vid kustnära områden och högt belägna områden i inlandet • Ozonmätnätet i södra Sverige – lokal övervakning av överskridande av miljökvelitetsnormen för växtlighet

17 Övervakning av lokal ozonförekomst Per Erik Karlsson, IVL, Tack för uppmärksamheten!

18 Övervakning av lokal ozonförekomst Per Erik Karlsson, IVL, Informationsnivån; timvärde <180 ug/m3 •En ozonepisod 5-7 juli 2006


Ladda ner ppt "Övervakning av lokal ozonförekomst - i relation till olika målvärden Per Erik Karlsson IVL Svenska Miljöinstitutet."

Liknande presentationer


Google-annonser