Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 FGO 18 mars -07 COACHING & HANDLEDNING Marianne Larsson & Gerd Starkenberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 FGO 18 mars -07 COACHING & HANDLEDNING Marianne Larsson & Gerd Starkenberg."— Presentationens avskrift:

1 1 FGO 18 mars -07 COACHING & HANDLEDNING Marianne Larsson & Gerd Starkenberg

2 2 Grupphandledning/Gruppcoaching på gestaltisk grund inom näringslivet. Vad kan en användbar beskrivning vara?

3 3 Agenda  GA´s handledarutbildning  Coaching – bakgrund  Intervjuer  GROW  Coaching och handledning  Våra slutsatser  Era reflektioner

4 4 Handledarutbildningen  Seminarier och föreläsare  Superhandledning  Litteratur  Uppsatser

5 5 Intervjuer Frågorna:  Vad är gruppcoaching för dig?  Vad är skillnaden mellan handledning och coaching för dig?  Vad är det inte?  Hur/vilka metoder använder du?

6 6 Ordets ursprung •Coach - engelska = galavagn, turistbuss •Började användas på 1500-talet och beskrev något som fraktade människor från där de var till dit de ville komma •Senare inom idrotten – där coachen har till uppgift att ”frakta” idrottsutövare från en lägre till en högre prestationsnivå •Coach - engelska = galavagn, turistbuss •Började användas på 1500-talet och beskrev något som fraktade människor från där de var till dit de ville komma •Senare inom idrotten – där coachen har till uppgift att ”frakta” idrottsutövare från en lägre till en högre prestationsnivå

7 7 ”Coachingens fader” •Timothy Gallway upptäckte under sin tid som tennisspelare och tränare att den argaste motståndaren vi möter är den egna rösten i huvudet 1975

8 8 Gallways formel för framgång •- att strunta i utvärdering och bedömning •- programmera huvudet med mentala bilder där jag ser mig själv lyckas och låta det hela ske av sig själv

9 9 Andra viktiga händelser •1992 kom första coachskolorna: Coach University och The Coaches Training institute – CTI •1996 inrättades International Coach Federation – ICF – för att åstadkomma etiska standarder och yrkesmässig nivå (idag finns många skolor, standars, synsätt) •1997 John Whitmore utgav ”Coaching for Performance” och Myles Downey utgav ”Effective coaching”

10 10 Definitioner av coaching •är konsten att underlätta för någon annans prestation, inlärning och utveckling – M Downey •är att frigöra en persons potential för att maximera dennes prestation. Det är att lära honom att lära hellre än att lära honom – J Whitmore •är att hjälpa andra att lyckas – att genom samtal hjälpa aktörer att hjälpa sig själva att nå sin mål – M Berg •är ett avgränsat angreppssätt där syftet är att utveckla människor på det yrkesmässiga och personliga planet – S Gjerde

11 11 Gruppcoaching •Coaching av ett team i utförandet av en uppgift bygger på samma principer som coaching av individer – Whitmore •Group coahing använder samma förmågor och basformat som individuell coaching. Ställer också krav på att hantera gruppdynamik och att alla deltar och att gruppens behov tillfredställs - Whitworth

12 12 Definitioner av handledning •En pedagogisk och relationsinriktad process med upptäckt, inlärning, växande och utveckling som mål där den som lär är i fokus.. genom dialog – S Tveiten •Der skaffer supervisanden nyt inblick i och over sitt arbeide … den indeholder både kontrol, vejledning, undervisning, råd och stötte – H Hostrup •En process som handledaren leder i syfte att den handledde bibehåller och utvecklar sin kompetens och yrkesmässiga identitet inom verksamheter där personlighet och relationer används som viktiga redskap i möten mellan människor – R Raismüller

13 13 Grupphandledning •med yrkesverksamma är en förändringsprocess. Syftet är att tillvarata och utveckla gruppens samlade kompetens för att bibehålla och öka deltagarnas professionalitet – Pertoft/Larsen

14 14 Skillnader mellan handledning och coaching •Contextens sammanhang •Deltagarnas frivillighet •Jämlikheten i relationen •Språkbruket •innehållet

15 15 Likheter mellan handledning och coaching •Existentialismen med det egna ansvaret och vikten av medvetenhet •Utveckling av deltagarna både yrkesmässigt och personligt. Även om målen är tydligare inom coaching beskrivs även målet för handledningen som att tillvarata och utveckla kompetens mm •Gestaltisk grund – helhet, utgå från här & nu, dialog & reflektion samt att använda fenomenologin som metod

16 16 Coaching i grupp på gestaltisk grund har som syfte •Att lyfta fram individens potential med gruppen som stöd och resurs •Att stärka/utveckla det personliga och/eller det professionella ledarskapet, öka medvetenheten och synliggöra möjligheter, egna val och det egna ansvaret •Få möjlighet att lösa problem, avbörda sig och reflektera över sin situation

17 17 Gruppcoaching på gestaltisk grund har som syfte •Att lyfta fram gruppens potential för att utveckla den, förbättra prestationer/ arbetskapacitet/samarbete och öka måluppfyllelsen •Att ge möjlighet till reflektion, öka medvetenheten och synliggöra möjligheter, egna val och eget ansvar •Att (om så önskas) lära sig coachingmetoden för att i förlängningen kunna coacha/stödja varandra

18 18 Handledning i grupp på gestaltisk grund har som syfte att •Stimulera och utmana den enskilde gruppmedlemmen där gruppen fungerar som stöd och resurs •Stärka/utveckla det personliga och/eller det professionella ledarskapet, öka medvetenheten och synliggöra möjligheter, egna val och det egna ansvaret

19 19 Grupphandledning på gestaltisk grund har som syfte att •Tillvarata och utveckla gruppens samlade kompetens och därmed öka gruppmedlemmens professionalitet i yrkesrollen •Stärka/utveckla det personliga och/eller det professionella ledarskapet, öka medvetenheten och synliggöra möjligheter, egna val och det egna ansvaret

20 20 Gestaltcoach Utmärks av att arbeta med •Existentialism •Gestaltpsykologi med fenomenologi som metod •Fältteori •Dialog och reflektion •Att utforska oavslutade el fixerade händelser/mönster •Helthetssyn på människan


Ladda ner ppt "1 FGO 18 mars -07 COACHING & HANDLEDNING Marianne Larsson & Gerd Starkenberg."

Liknande presentationer


Google-annonser