Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektmodell PROJEKTiL

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektmodell PROJEKTiL"— Presentationens avskrift:

1 Projektmodell PROJEKTiL
Initiering Etablering Genomförande Avveckling Verksamheter Region Norrbotten (Projektstart) BP1 (Slutleverans) BP4 BP0 BP2 BP3:or BP5 Projektplan med nyttokalkyl och överenskommelse för realisering av nytta Uppföljningsrapporter Uppföljningsrapport Slutrapport Beslutsdokument Förstudie Behovsbeskrivning Annat dokument Projektdirektiv Bild som används till Projektmodell – PROJEKTiL divse

2 Projektmodell PROJEKTiL
Verksamheter Region Norrbotten lämnar input i form av behov, beslut eller annat dokument Initiering Etablering Genomförande Avveckling (Projektstart) BP1 (Slutleverans) BP4 BP0 BP2 BP3:or BP5 Projektdirektiv skrivet av projektägaren Projektplan skriven av projektledare Uppföljningsrapporter BP3 + checklista Uppföljningsrapport BP4 + checklista Slutrapport PROJEKTiL mallar i VIS Förstudierapport Behovsbeskrivning Checklista BP1 Förstudierapport Presentation för BP1-beslut i UR Sammanfattning BP1-beslut i UR Riskanalys Checklista BP2 Resurskontrakt Checklista identifiera mottagare och förvaltningsorganisation Kostnadsram Riskanalys SWOT-analys Kommunikationsplan Riskanalys Riskanalys Checklista BP5 Överlämning av projekt Mer detaljerad beskrivning av PROJEKTiL-modellen där alla mallar finns i VIS samt alla stödmallar som finns i VIS. Uppsatt på Förbättringstavlan för Regionalt projektkontor. Stödmallar i VIS till PROJEKTiL

3 Hjälpdokument (mallar) som inte finns i mallcenter VIS
Divisions Service mall för Riskanalys, Divse Förbättringsverktyg, Division Service förbättringssida Fiskbensdiagram Släktskapsdiagram Träddiagram Fem Varför SWOT

4 Uppdragsmodell UPPDRAGiL
Initiering Genomförande Verksamheter Region Norrbotten (Uppdragsstart) BP2 (Slutleverans) BP4 BP0 Beslutsdokument Förstudie Behovsbeskrivning Annat dokument Uppdragsdirektiv inklusive tidplan och aktivitetslista Uppföljningsrapporter Slutrapport Bild som används till Uppdragsmodell – UPPDRAGiL divse


Ladda ner ppt "Projektmodell PROJEKTiL"

Liknande presentationer


Google-annonser