Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU 2020 Sammanhållen strategi för strategisk påverkan Nationella strategin Socialfonds- programmet Den regionala planen Lissabon- strategin GENOMFÖRANDE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU 2020 Sammanhållen strategi för strategisk påverkan Nationella strategin Socialfonds- programmet Den regionala planen Lissabon- strategin GENOMFÖRANDE."— Presentationens avskrift:

1 EU 2020 Sammanhållen strategi för strategisk påverkan Nationella strategin Socialfonds- programmet Den regionala planen Lissabon- strategin GENOMFÖRANDE Ansöknings- omgång BeredningPrioritering Beslut UTFALL RESULTAT EFFEKTER Påverkan på policy, system och politik o regionalt o nationellt o EU-nivå RUP

2 Urval av förslag från gruppdialogerna Den regionala planen Granska RUP och föreslå ändringar utifrån vilka behov Socialfonden kan bidra med Återför erfarenheter från genomförandeprojekt – analys om de ger några mervärden – revidering av plan

3 Urval av förslag från gruppdialogerna Ansökningsomgång Söka ”duktiga” projektägare proaktivt som kan jobba med en specifik fråga och mobilisera och utveckla idén gemensamt innan ansökan Förarbete inför utlysning genom hearings med målgrupper utifrån brukar- och forskningsperspektiv Arbeta med dialogseminarier för att återföra erfarenheter från genomförda projekt till ansökande projekt. Planering för socioekonomiska beräkningar gör det lättare att påvisa ”hårda fakta” kring resultat Skall-krav att kontakta J- och T-stöden för att nå projekten som inte ”inser” sitt behov av stöd Fler nationella utlysningar med mer specifika mervärdes-krav identifieras

4 Urval av förslag från gruppdialogerna Beredning Databas som möjliggör att kontrollera om projektidén redan har gjorts Processtöd som ”praktikant” under några dagar under beredning kan fungera som kompetensutveckling för myndigheten (och processtödet). Ställa högre krav på att vissa projekt ska ingå i en temagrupp Prioritering Återföring av resultat och erfarenheter från projekt som stöd i prioritering Transnationalitet som en tydligare prioriteringsgrund Beslut Skriv in villkor i beslut om t.ex. utvärdering eller kommunikationsplan

5 Urval av förslag från gruppdialogerna Genomförande Använd projektutvärderingar för strategisk påverkan (förutsätter god kvalitet och möjlighet till systematisering) Sänk kraven på detaljerad budget och aktivitetsplan för att öka innovativiteten Efter projekttiden Nätverk som lever kvar efter projekttiden Partnerskapen har stor makt som förändringsagenter, påverka dem att använda den möjligheten


Ladda ner ppt "EU 2020 Sammanhållen strategi för strategisk påverkan Nationella strategin Socialfonds- programmet Den regionala planen Lissabon- strategin GENOMFÖRANDE."

Liknande presentationer


Google-annonser