Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Planerad Kommunikation - att skapa och använda en kommunikationsplan Hässleholm 18 november 2010 Gunilla Ivarsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Planerad Kommunikation - att skapa och använda en kommunikationsplan Hässleholm 18 november 2010 Gunilla Ivarsson."— Presentationens avskrift:

1 Planerad Kommunikation - att skapa och använda en kommunikationsplan Hässleholm 18 november 2010 Gunilla Ivarsson

2 Kommunikationsplan Budskap - vad Målgrupper – till vem Kanaler/Metoder/Timing – hur, vem Uppföljning – mät,justera

3 Budskap - exempel Innovativa resultat/produkter? Lärdomar? Arbetssätt? Organisation? Metoder/Modeller? Hantering motgångar, samverkan? Ta hjälp: Ansökan, projektplan,strategisk checklista, workshop med styrgrupp, projektgrupp, utvärderare.

4 BUDSKAP? Projekt Resultat Effekte r Innovativ idé

5 kanal..vår modell ger unga ….....och? Sändare Mottagare Budskap ?

6 Målgrupp – identifiera: Interna aktörer: deltagare, projektgrupp, styrgrupp, samverkansparter, referensgrupp…. Externa intressenter: Beslutsfattare, brukare, konkurrenter, supportrar, media* Vilka påverkas av våra resultat? Kolla strategiska checklistan!

7 *Media Inte bara målgrupp utan också KANAL till andra målgrupper Press är mer än den lokala morgontidningen Tänk branschtidningar,specialtidningar,lokal- lokala gratistidningar Reflektera över internet o sociala medier…. Radio/TV – nyheter och aktualitetsprogram, Odla kontakter med den lokala P4-kanalen

8 Vilka nivåer vill vi påverka? Projektnivån? Organisationsnivån? Lokal nivå? Regional nivå? Nationell nivå? Transnationell nivå? Strukturell nivå? Resultat Effekte r Strukturer

9 Målgrupp Lär känna din målgrupp! Behovsanpassa Rangordna målgrupper Prioritera kvalitet istf kvantitet – information är INTE en bristvara Omvärldsbevaka - lärande Invärldsbevaka - lärande

10 HUR – Kommunikationsplanen - kanaler, metoder Rapporter Hemsida, sociala medier Pressmeddelanden Nätverksmöten- egna el andras Konferenser – egna el andras Projektinterna kanaler

11 Hur – Kommunikationsplanen - av VEM? 1.Projektledare? 2.Styrgrupp/referensgrupp? 3.Deltagare? 4.Relevans – genomslag - målgruppsanpassning

12 Hur- Kommunikationsplan - ett levande dokument Skapas tidigt Överskådlig o tillgänglig Revideras löpande Sätt mål, följ upp Ansvarig, budget Låt alla interna veta

13 Kommunikationsplan - Timing Flexibilitet – projektplan Flexibilitet - omvärld Häng på!? Men behåll kontrollen Exempel: Är Almedalen eller Bokmässan viktiga? Fasta datum Kungabok eller (S)-kris – berörs vår plan?

14 (Exempel ur) Kommunikationsplan Principer för extern och intern kommunikation Syfte: Stärka medvetenhet om projektets mål, syften, förutsättningar, aktiviteter o resultat hos kulturlivets aktörer (yrkesverksamma inom området), politiker, näringsliv för att stärka projektets möjligheter att nå sina mål. Ansvarsfördelning – viktigt Vem gör vad och varför, vem godkänner vad, professionella specialkompetenser/branschkunskaper hos styrgrupp och kursledare tillvaratas Värderingar, kommunikationsrutiner

15 Kommunikationsschema exempel rubriker…. Vem Vad När Hur Ansvarig Nyckelintress. Primära Sekundära

16 Läs mer:. www.spl.nu: Guide Strategisk Påverkan. Finns under stöd och dokumentationwww.spl.nu www.lu.se/o.o.i.s/11161 Material från Lunds Universitet om att göra en kommunikationsplan. Detaljerat.www.lu.se/o.o.i.s/11161 www.westander.se/prhandboken.html :gratis handbok om PR- och lobbyarbetewww.westander.se/prhandboken.html

17 ..läs ännu mer www.newsdesk.com :spridnings- och analystjänstwww.newsdesk.com www.retriever.se : mediebevakning, medieanalyswww.retriever.se

18 Sammanfattning Planerad kommunikation Budskap – vad + Målgrupper – till vem + Kanaler/Metoder/Timing – hur, vem + Uppföljning – mät,justera = KOMMUNIKATIONSPLAN


Ladda ner ppt "Planerad Kommunikation - att skapa och använda en kommunikationsplan Hässleholm 18 november 2010 Gunilla Ivarsson."

Liknande presentationer


Google-annonser