Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Krångla inte till det! - små resurser räcker långt Magnus Jansson Monika Söderholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Krångla inte till det! - små resurser räcker långt Magnus Jansson Monika Söderholm."— Presentationens avskrift:

1 Krångla inte till det! - små resurser räcker långt Magnus Jansson Monika Söderholm

2 Agenda Varianter Riskanalysens när/var/hur Exempel Sammanfattning

3 Varianter Liten smidig Stor verksamhetsövergripande Ofantlig landstingsövergripande

4 Hur går det till? Initiering Frågeställning Analysteam Processbeskrivning Ta fram underlag Spåna fram risker Bakomliggande orsaker Åtgärdsförslag - ansvar Uppföljning

5 Vilka kan vara med? Berörda kliniska yrkeskategorier Tekniska specialiteter MTÖ, Radiofysik, IT

6 När är det lämpligt med LSL? Ny teknik Ny rutin Ny tillverkare Ombyggnad/omflyttning Egentillverkning Utvärdering av ergonomi och säkerhet

7 Vilka är fördelarna? Alla talar samma språk! Upptäcker säkerhetsrisker Underlag för utbildning Påverka tillverkaren Ökar riskmedvetenheten Kvalitetshöjning Lätt att få loss resurser

8 Tar det lång tid? Gäller att: inte krångla till det begränsa frågeställningen tänka på gruppstorleken Nej! Våga!

9 Framgångsfaktorer Tydlig avgränsning (fokusering) Tidsplan Förberedelse Inspiration men Ta till vara på ”spinn-off”-effekterna Bilda projektet som åtgärdsförslag startslut

10 Slutrapporten Gör den direkt! Uppdragsbeskrivningen Enkel sammanfattning av de mest frekventa och allvarliga riskerna samt de åtgärdsförslag som tagit fram Gruppsammansättning samt tidsåtgång Beskrivning av uppföljningsplan

11 (Be)Lysande exempel! Kan man göra analys av allt?

12 Frågeställning ”Vilka är riskerna med att genomföra en presentation på SAMTIT?”

13 Processkartläggning 0. Genomförande av föreläsning på SAMTIT Huvudprocess Delprocesser 1.0 Förbereda föreläsning 2.0 Starta föreläsning 5.0 Avsluta föreläsning 1.1 Inkoppling och funktionskontroll av föreläsningmtrl 2.1 Starta bildspel 3.1 Överlämning mellan föreläsare 4.1 Svara på frågor från åhörare 4.0 Frågor 5.1 Sammanfattning av innehåll 3.0 Genomföra föreläsning Aktiviteter 2.2 Presentation

14 Riskmatris

15 Exempel med medicinteknisk utrustning

16 Exempel 1 - Blod- och vätskevärmare Resultat: En stor risk som vi identifierade var bristen på luftdetektor. Efter diskussioner med tillverkaren har de beslutat att luftdetektorer framöver kommer finnas på de utrustningar som används med traumakassett. Tillverkaren har efter riskanalysen också ändrat larminställningar, identifiering av given temperatur och de kommer framöver att färgmarkera kassettingången för att undvika att kassetten sätts in felaktigt. Riskanalysen har gett ett bra underlag för kompetenskort och kommande apparatutbildningar.

17 Exempel 2 - Ljudlarmsförmedling Strålbehandlingen

18 Resultat exempel 2 Påvisat behov av avbrottsfri elkraft Rutiner underhåll Rutiner för funktionskontroll Instruktioner för handhavande Sakkunnig granskning

19 Sammanfattningsvis Utbilda! Våga initiera En liten insats ger stort resultat och stor förankring Gemensamma synsätt Kul Det fungerar!

20 Kontaktuppgifter Monika Söderholm Tel: 013-22 E-post: monika.soderholm@lio.se Magnus Jansson Tel: 013-22 22 51 E-post: magnus.jansson@lio.se


Ladda ner ppt "Krångla inte till det! - små resurser räcker långt Magnus Jansson Monika Söderholm."

Liknande presentationer


Google-annonser