Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektdokument.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektdokument."— Presentationens avskrift:

1 Projektdokument

2 Projektspecifikation
Projektplan Projektrapport Slutrapport

3 Projektspecifikation
Beställarens önskemål Vad ska göras Mål Tid

4 1. Uppdragsgivare och producent
Uppdragsgivare/beställare Företag/Organisation: Kontaktperson: Adress: Telefon: E-post: Webbplats: Uppdragsgivarens tidigare erfarenheter av webb- projekt Obefintliga Begränsade Hyfsade Goda Utmärkta Beskrivning av eventuella erfarenheter Produkter: Utvecklare:

5 Uppdragsgivarens verksamhetsområde
Marknadsföring Försäljning Utbildning Information Tjänster Underhållning Annat Om annat ange vad: Producent Namn: Position: Telefon: E-post: Webbplats:

6 2. Projektbeskrivning Mål och Syfte
Mål och syfte med produkten ur ett beställarperspektiv: (omfattande) Mål och syfte med produkten ur ett användarperspektiv: Målgrupp Ålder: Kön: Yrke: Utbildning: Datorvana: Nationalitet: Religion: Förkunskaper: Intressen: Annat:

7 Förväntade reaktioner/förväntat första intryck (ange nyckelord)
Användarsituation Var kommer produkten främst att användas? I vilken situation? På vilket sätt? mm Förväntade reaktioner/förväntat första intryck (ange nyckelord) Uppdragsgivarens/beställarens förväntade reaktion/reaktioner på den färdiga produktens utformning: Uppdragsgivarens/beställarens förväntade reaktion på innehållet: Användarens förväntade reaktion efter en stunds användande:

8 Mediamix (text, bild, annat)
Uppdragsgivarens/beställarens uppskattningar: Text (%) Bild (%) Annat (%) Tidsramar Projektstart: Projektspecifikation färdigställd: Projektrapport färdigställd: Produktleverans:

9 Projektets innehåll

10 Tillgängligt material:
Texter: Kontaktperson: Grafik: Kontaktperson: Stillbilder: Kontaktperson: Ljud: Kontaktperson: Video: Kontaktperson: Databaser: Kontaktperson:

11 Utformning Design och form
Beskrivning av den tänkta utformningen (grafiska profilen) på produktens gränssnitt (färgval, logotyper, metaforer mm): Text Beskriv syftet med den text som kommer att återfinnas produkten: Omfattning (mängden text): Färg och form: Dynamisk inläsning av text: Språk eller olika språkversioner: Hjälptexter: mm

12 Stillbilder och annan grafik
Beskriv syftet med de stillbilder och den grafik som kommer att återfinnas i produkten: Syftet med stillbilder (fotografier): Antal stillbilder: Format för stillbilder (upplösning, färgdjup, filformat mm): Syftet med annan grafik: Antal annan grafik: Ljud Beskriv syftet med det ljud som kommer att återfinnas i produkten: Ange speakertexter: Ange effektljud: Ange musik: Format för musik (upplösning, sampling, filformat, komprimering mm): Användarstyrning av ljud (av, på, spola, volym mm):

13 Specificera vilka interaktionstekniker som kommer att användas:
Rörliga bilder Beskriv syftet med de videoavsnitt och de animeringar som kommer att återfinnas i produkten: Syftet med dessa: Antal videoavsnitt och ungefärlig längd för dessa: Format för video (upplösning, färgdjup, filformat, komprimering mm): Användarstyrning av video (start, stop, spola mm): Antal animeringar: Formatet för animeringar: Användarstyrning av animeringar (start, stop, spola mm): Interaktionsteknik Specificera vilka interaktionstekniker som kommer att användas: Knappar Hotspots Formulär Drag & Drop Annat Eventuella förtydliganden:

14 5. Tekniska aspekter Plattform för klienter
Webbläsare (tillverkare och versioner): Plug-ins: Operativsystem: Tillåta Java? Ja Nej Tillåta JavaScript? Ja Nej Tillåta ActiveX? Ja Nej Tillåta Flash? Ja Nej Krävs ytterligare någon hård- eller mjukvara? Specificera i sådana fall nedan. Internetanslutning: Modem ADSL 10 Mbit/s Mbit/s Nej

15 Drift och underhåll Uppdragsgivaren/beställaren ansvarar själv för att underhålla följande: Uppdragsgivaren/beställaren ansvarar själv för drift av följande: Producenten ansvarar för fortsatt underhåll av följande: Producenten ansvarar för drift av följande: Utvecklingsmiljöer och Tekniker Produktionen kan basera sig på en eller flera av följande miljöer/tekniker: Dreamweaver Java VB.NET C# ASP.NET PHP JavaScript ActiveX Shockwave 3D-grafik XML Databaser Flash Annat Eventuella förtydliganden

16 Bilaga Storyboard

17

18 Projektplan Vad? Hur? Vem? När? Varför?

19 Exempel på innehåll: Bakgrund Syfte Mål Kravspecifikation SWOT-analys
Intressentanalys Gannt-schema WBS Tidsplan Aktivitetslista Budget Riskanalys

20 Projektrapport Dokument till beställaren Undvik självkritik! Innehåll:
Sammanfattning Bakgrund Genomförande Resultat Diskussion

21 Slutrapport Internt dokument Detaljerad beskrivning av projektet
Jämför resultatet med projektplanen Erfarenheter Föreslå förbättringar

22 Inledning En inledande beskrivning av vad projektet går ut på. Vem är beställaren, den tänkta målgruppen mm Rapporten riktas mot era beställare och er utvecklingschef (er handledare)! Projektbeskrivning Komplett beskrivning av projektets alla delar, mera ingående än i inledningen Storyboard Bild över storyboard och förklarande text till denna Varför har ni valt den struktur ni valt? Fördelar och nackdelar med denna? Beskriv även andra designmässiga beslut som ni fattat och varför ni valt som ni valt. Gränssnitt Screen shots över strategiskt valda sidor och förklarande text. Beskriv valda gestaltningslagar mm och varför ni valt just dessa. Försök hålla nere bildernas storlek och därmed dokumentets filstorlek. Implementation Hur har applikationen implementerats, till exempel vilket språk/verktyg och vilka tekniker som har använts vid själva utvecklingsarbetet. Beskriv väl valda delar av din kod. Beskriv databasens utseende. Lösningens begränsningar Har ni gjort några förenklande antaganden? Finns det några kända ”buggar”? Hur väl fungerar webbplatsen vid olika bandbredder? Problem och reflektioner Har ni haft problem under utvecklingsarbetet? Hur löste ni problemen? Eller hur gick ni runt dem? Redovisa eventuella förslag på lösningar Slutsatser Tolkning av resultat. Hur väl stämmer resultatet mot uppsatta mål för projektet? Diskutera eventuella avvikelser. Vad hade ni kunnat göra bättre? Vilka nya frågor har väckts? Hur väl stämmer resultatet mot de designteorier som ni tagit del av tidigare? Rekommendationer för framtiden. Mera personliga åsikter kan komma fram här!


Ladda ner ppt "Projektdokument."

Liknande presentationer


Google-annonser