Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så ska vi samverka vid utskrivning från sjukhus

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så ska vi samverka vid utskrivning från sjukhus"— Presentationens avskrift:

1 Så ska vi samverka vid utskrivning från sjukhus
Ny lag 1 januari 2018 Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

2 Varför en ny lag? Lagens syfte är att ”en patient med behov av kommunala insatser ska skrivas ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt patienten utskrivningsklar”.

3 Bättre vård genom bättre samverkan
Patienten Öppen- vården Kommunen Sluten- vården Den här lagen fokuserar inte på patientens rättigheter utan rättigheterna regleras i annan lagstiftning som patientlagen.

4 Vad är nytt med lagen om samverkan vid utskrivning?
Tydligt fokus på patientsäkerhet vid vårdens övergångar. Patienten ska inte behöva ligga kvar på sjukhus i onödan. Kommunens betalningsansvar inträder tre dagar efter utskrivningsklar. Patienten får en tydligare plan för sin fortsatta vård. Förbättrad kommunikation krävs mellan slutenvård, landstingsfinansierad öppenvård och kommun kring patienten för bästa möjliga vård vid in- och utskrivning. Förutsättning: Ett välfungerande IT-stöd som underlättar kommunikationen mellan vårdinsatser. Patienten Öppen- vården Kommunen Sluten- vården

5 Största förändringarna för slutenvården
Slutenvården initierar kartläggningen av patientens vårdbehov och ska omedelbart påbörja kommunikation med berörda enheter. Exempelvis: Inskrivningsmeddelande med förväntad vårdtid. Varför behöver patienten slutenvård? Hur ser patientens vårdbehov ut efter sjukhusvistelsen? Utskrivningsinformation till patient och berörda enheter, senast på utskrivningsdagen. Slutenvården

6 Största förändringarna för vårdcentralen
Landstingsfinansierad öppenvård får en tydligare roll som ansvarig för samordning och planering av patientens fortsatta vård. Vårdcentralen ska utse en fast vårdkontakt till patienten som ansvarar för att kalla till SIP. Öppenvården ska bidra till kartläggning och kommunikation kring patientens vårdbehov under sjukhusvistelsen. Öppenvården

7 Största förändringarna för kommunen
Kommunen ska börja planera för hemtagning av patienten redan vid inskrivningsmeddelandet och så snart som möjligt ta hem patienten efter meddelandet om utskrivningsklar. Kommunen ska bidra till kartläggning och kommunikation kring patientens vårdbehov under sjukhusvistelsen och ska delta i SIP när fast vårdkontakt kallar. Betalningsansvaret inträder tre dagar (inklusive helgdagar) efter att patienten är utskrivningsklar om förutsättningarna är uppfyllda. Kommunen

8 Patienten skrivs in på sjukhus
Slutenvården meddelar inskrivning och förväntad vårdtid Kartläggning av patientens vårdbehov påbörjas Fast vårdkontakt utses av vårdcentralen Fast vårdkontakt kallar till SIP Slutenvården meddelar utskrivningsklar Patienten skrivs ut från sjukhus Fast vårdkontakt kallar till SIP alternativt Från inläggning till hemgång Slutenvården meddelar utskrivningsklar


Ladda ner ppt "Så ska vi samverka vid utskrivning från sjukhus"

Liknande presentationer


Google-annonser