Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den samordnade vårdplanerings processen Bakgrund Skånegemensamma rutinerna för samordnad vårdplanering infördes 1 juli 2004, reviderades 2007 Ett IT-stöd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den samordnade vårdplanerings processen Bakgrund Skånegemensamma rutinerna för samordnad vårdplanering infördes 1 juli 2004, reviderades 2007 Ett IT-stöd."— Presentationens avskrift:

1 Den samordnade vårdplanerings processen Bakgrund Skånegemensamma rutinerna för samordnad vårdplanering infördes 1 juli 2004, reviderades 2007 Ett IT-stöd för samordnad vårdplanering infördes 2010-2011 i Skåne

2 SVPL Vid en samordnad vårdplanering (SVPL) överförs det medicinska ansvaret från en vårdgivare till en annan och blir härmed för brukaren en av de viktigaste delarna i vårdkedjan. Vårdplaneringen ska resultera i en plan som beskriver vilka insatser kommunen, primärvården och slutenvården skall ge brukaren i anslutning till utskrivningen. Den samordnade vårdplaneringsprocessen består av fyra delprocesser: Underrätta om inskrivning i sluten vården Kalla till samordnad vårdplanering Upprätta en samordnad vårdplan Underrätta om utskrivningsklar

3 SVPL Kommunens betalningsansvar inträder dagen efter det att brukaren är utskrivningsklar och en samordnad vårdplan är upprättad. Betalningsansvaret för en brukare inom somatisk akutsjukvård eller geriatrisk vård inträder tidigast 5 vardagar efter det att kallelse till svpl är publicerad. Inom psykiatri inträder betalningsansvaret tidigast 30 vardagar efter det att kallelse till svpl är publicerad. Medverkar inte kommunen vid upprättande av den samordnade vårdplanen och brukaren stannar kvar inom slutenvården inträder kommunens betalningsansvar enligt betalningsansvarslagen.

4 Betalningsansvaret 2014 Antalet kallelser totalt : 2299 På sjukhuset gjorda: 1214 Förenklade vårdplaneringar: 546 Telefonplaneringar: 234 Fattade beslut i samband med vårdplanering : Hemtjänst - 828 personer Korttidsvård- 363 personer Särskilt boende- 37 personer

5 Betalningsansvaret Budget 2014: 2,6 milj Betalningsansvar enligt granskat faktura: 1,17 milj + 1,5 milj kr för 2014 Ca 3-4 brukare/månad Antal dygn på sjukhuset med betalningsansvar för utskrivningsklara brukare: ca. 3-5 dygn Dygnskostnad: kr. 4513:-


Ladda ner ppt "Den samordnade vårdplanerings processen Bakgrund Skånegemensamma rutinerna för samordnad vårdplanering infördes 1 juli 2004, reviderades 2007 Ett IT-stöd."

Liknande presentationer


Google-annonser