Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Meddix och samverkansrutiner 2011-04-04 2011-04-12.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Meddix och samverkansrutiner 2011-04-04 2011-04-12."— Presentationens avskrift:

1 Meddix och samverkansrutiner 2011-04-04 2011-04-12

2

3 Inskrivningsmeddelande Ska skickas på alla patienter som har eller förväntas behöva hemtjänst och/eller hemsjukvård, boendestöd eller annat samt patienter som bor i kommunalt boende

4 Meddelande från kommun/primärvård/annan part ”Kontaktblad”  ska sändas inom 24 timmar  uppgift kontaktorsak  uppgift ansvarig personal  uppgift ADL  kvitteras av slutenvården

5 Vidarebefordra/returnera  vårdplaneringsteamet vidarebefordrar vid fel mottagare  grön markering retur/ta bort retur  kontrollera att uppgifter stämmer i detaljinformationen, skicka nytt inskrivningsmeddelande

6

7

8

9 Kallelse till vårdplanering  kallelse till vårdplanering sänds så nära utskrivningsklar som möjligt  i rutan ”övrig information”, skriv ett kortfattat status på patienten  markera alternativ ”möte på sjukhus” ej ”telefonkonferens” eller ”annat”  kallelsedatum är underlag för betalningsansvar (före kl.14:00)

10 Skicka ej kallelse  vid oförändrat vårdbehov  ta alltid telefonkontakt med berörd chef och ssk/dsk om vårdplanering på sjukhus ej behövs ”förenklad vårdplanering”. Berörd chef och ssk/dsk har då rätt att begära att sedvanlig vårdplanering ska ske

11 Vårdplanen ”VAD ÄR MITT ANSVAR för en god och säker vård” Alla deltagande parter dokumenterar! Vårdplanen ska innehålla varje parts ansvar för att överföringen ska bli så säker som möjlig  Spara!  Klarmarkera!  Justera! Resultatet av vårdplaneringen ska dokumenteras i patientens journal

12 Vårdplanering – patient under 65 år  I de fall patienten behöver fortsatt rehabilitering men ej slutenvårdens resurser ska detta framgå i konsultsvar från rehabiliterngsmedicinska kliniken, detta ska vara underlag för vårdplaneringen.  I kallelsen till vårdplaneringen ska detta framgå och hur lång tid för korttidsvistelse som tillstyrkes.  I dessa fall gäller kommunens korttidsboenden alternativt annan lösning som vårdplaneringen kommer fram till.  I vårdplanen ska det framgå att vårdsamordningschef vid Länssjukhuset Ryhov har tillstyrkt korttidsplats inom kommunen och man förutsätter att ny vårdplanering genomförs på boendet inom 14 dagar.

13 Utskrivningsklar  när vårdplanen är klar och justerad samt att patienten är utskrivningsklar ska kommun och/eller primärvård verkställa det som beslutats vid vårdplaneringen  när meddelande för utskrivningsklar sänds tänk på att datumet stämmer överens med om klockan är före eller efter 14:00

14 Utskrivningsmeddelande  sänds i samband/snarast efter att patienten blivit utskriven från avdelningen  när patient skrivs ut till särskilt boende obligatoriskt att ange vilket boende, dock kan man i nuläget inte ange korttidsplats

15  används vid alla slag av meddelande  i meddelandefunktionen finns möjlighet att skicka med bilagor Generellt meddelande

16 Kvittering av sända dokument  inkommande dokument måste kvitteras för att kunna ses under ”mina inneliggande patienter” för primärvård/kommun/annan part  primärvårdens distriktssköterska kvittera meddelande och utskrivningsmeddelande 2 ggr dagligen  kommunens ”kvitterarutiner”

17 Daglig rutin på vårdcentralen  Kvittera meddelande och utskrivningsmeddelande morgon och eftermiddag (eller oftare)- dsk ansvarar  Dsk och rehabpersonal ska minst en gång per dag ”gå in i Meddix”. Viktigt att läsa vårdplan! När patienten blir utskrivningsklar blir det inom någon/några dagar utskrivning från sjukhuset.

18 Avdelningsbyte  vid avdelningsbyte, markera ”ny avd”

19 Uppföljning Vårdplaneringen på sjukhuset ska följas upp inom 14 dagar av biståndshandläggare och oftast tillsammans med primärvårdens rehab-personal och/eller dsk

20 Övrigt  Samverkansrutiner: www.lj.se/samverkansrutinerwww.lj.se/samverkansrutiner  Frågor och svar – info kommer  Handhavandefrågor: Enhetens superanvändare, kontaktperson/sjukvårdsområde  Felanmälan tekniska problem Kundservice IT-centrum: 036-32 42 95, ej Meddixsupport på Tieto


Ladda ner ppt "Meddix och samverkansrutiner 2011-04-04 2011-04-12."

Liknande presentationer


Google-annonser