Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SIP 16 december 2015 Maj Rom. Antal personer Källa: SCB 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SIP 16 december 2015 Maj Rom. Antal personer Källa: SCB 2013."— Presentationens avskrift:

1 SIP 16 december 2015 Maj Rom

2 Antal personer Källa: SCB 2013

3 Utskrivningsklara

4 Varför SIP?  Ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv för den som är gammal skör och sjuk  Effektiva arbetsflöden och god arbetsmiljö  Medverkan  Helhet  Tydlighet

5 För vem?  Individen ska få en helhetsbild över sin insatser och vem som ansvarar för vilken insats  Personalen ska få en helhetsbild för att insatserna ska göra största möjliga nytta för individen

6 Göra det enkelt utan att förenkla 1.Finns behov av samordning? Efterfråga samtycke. Den som ser behovet behöver inte vara samma person som förbereder och kallar till vårdplanering. Ansvarig och utförare kan vara olika personer. 2.Planering sker bäst i den äldre personens hem. Medverkan kan ske i förberedelsefasen eller via video. 3.Vad är viktigt för dig? Planera utifrån individens behov och önskemål. 4.Utse samordnare och bestäm uppföljning. Dokumentera.

7 Ett nytt sätt att arbeta  FRÅN  Vi tar det som det kommer  Diagnos  Delar  Objekt  Oklart och osäkert  TILL  Steget före.  Situation  Helhet  Subjekt  Tydlighet, ordning och reda

8 8 Fråga den äldre Webbkollen återinskrivna, ring upp och hälsocentral/vårdcentral, kommunal vård och omsorg

9 Nationellt Var du med och planerade inför utskrivningen från sjuhuset?

10 Nationellt Fick du någon skriftlig information med hem vid utskrivningen?

11 Nationellt Vet du vilka läkemedel du ska ta?

12 Nationellt Vet du vem du ska vända dig till med eventuella frågor?

13 Nationellt Känner du dig trygg i dina vård och omsorgskontakter?

14

15 Vad skulle du behöva för att känna dig trygg?  Fast läkarkontakt jag skulle vilja ha samma läkare på Vårdcentralen  Bemötande en läkare som lyssnar och respekterar mina åsikter bättre bemötande på akuten  Vart vänder jag mig?vet inte vart jag ska vända mig med frågor förstår att jag inte ska vända mig till avdelningen, men vet inte var jag ska ringa det är svårt att komma fram på telefon


Ladda ner ppt "SIP 16 december 2015 Maj Rom. Antal personer Källa: SCB 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser