Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdering av Styrel 2015 Göteborg, 6 nov 2015. Tanken om dagen…. 09.00 – 10.00 - Länsstyrelsens redogörelse för resultatet! 10.00 – 10.30 – Västra Götalandsregionen/Energimyndigheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdering av Styrel 2015 Göteborg, 6 nov 2015. Tanken om dagen…. 09.00 – 10.00 - Länsstyrelsens redogörelse för resultatet! 10.00 – 10.30 – Västra Götalandsregionen/Energimyndigheten."— Presentationens avskrift:

1 Utvärdering av Styrel 2015 Göteborg, 6 nov 2015

2 Tanken om dagen…. 09.00 – 10.00 - Länsstyrelsens redogörelse för resultatet! 10.00 – 10.30 – Västra Götalandsregionen/Energimyndigheten 10.30 – 11.30 – Ordet är fritt! 11.30 – 12.00 – Hur går vi vidare?

3 Vad vi har gjort 19 augusti 2014 – Uppstartsmöte på Riverton i Göteborg 14 november 2014 - Statliga myndigheter skickar material till Länsstyrelsen. 5 december 2014 - Länsstyrelsen lämnar underlag till kommunerna. 20 februari 2015 - Kommunerna lämnar underlag till elnätsboalgen. 15 maj 2015 - Elnätsbolag lämnar underlag till kommunerna. 12 juni 2015 - Kommunerna lämnar slutligt förslag till Länsstyrelsen. 14 augusti 2015 - Länsstyrelsen lämnar slutligt underlag till elnätsföretag och Svenska kraftnät. 16 november 2015 – Elnätsbolagen skall ha frånkopplingsplaner färdiga Planeringen är avslutad! (Nästan)

4 Länsstyrelsen Vad vi har gjort Hur tog vi hand om ert material Tummen ner för…. Tummen upp för…. Hur gör vi nästa gång?

5 Planeringsdokument 2 Kongagård Planeringsdokument 2 Fiskelanda Planeringsdokument 2 Sundeby Planeringsdokument 2 HedeXxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vvvvvvvvvv Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vvvvvvvvvv Planeringsdokument 2 från kommunerna Till Länsstyrelsen Det inkomna materialet flyttades över till ett gemensamt dokument, planeringsdokument 3. Länsstyrelsen gjorde sin prioritering där 10 % av de objekt som kommunerna bedömt som samhällsviktiga hamnade överst. I de fall inget material lämnats användes materialet från 2011. Därefter sammanställdes materialet med prioriteringar till planeringsdokument 4, vilket sedan fördelades på varje elbolag, som i sin tur fick en lista med alla elledningar och prioriteringar. Materialet skickas även till Svenska Kraftnät. Till Elnätsföretagen senast 1 september 2015 Till Elnätsföretagen Elnätsföretagen kompletterar materialet med anläggningar som är avgörande för elförsörjningens funktion. Detta steg avslutar den Styrel-planering som regleras i Energimyndighetens föreskrift och ska vara genomförd senast den 16 november 2015. OBS att allt arbete på Länsstyrelsen med det inlämnade materialet görs på en särskild dator, ej ansluten till nätverket. Datorn förvaras inlåst i ett kassaskåp och används ej till något annat.

6

7 Svarsfrekvens Av länets 49 kommuner lämnade alla utom åtta in sina planeringsdokument i tid. Ett par av kommunerna lämnade in separata dokument för varje elbolag. Här fick vi först lägga ihop och sedan flytta över till 3:an. På det hela taget hade de allra flesta gjort ett jättebra arbete. Göteborgs stad får en stor stjärna i kanten, som lämnade in sitt material välgjort och i tid, trots att man inte hade något material från tidigare år att utgå från, utan fick börja från noll.

8 Sena inlämningar från statliga myndigheter PTS hantering av excelarken Excelarken Hantering av USB-stickor

9 Inventering av samhällsviktig verksamhet i kommunerna och i de statliga myndigheterna är guld värd! Energimyndighetens handbok Energimyndighetens utbildningar Alla inblandades tålamod!!

10 Hur gör vi nästa gång? Skjuta på inlämningsdatumet! Skrivarstugor för gemensamt erfarenhetsutbyte Nytt system utvecklat!!!!!! Fram till dess bör några kommuner revidera sitt underlag.

11 Tanken om dagen…. 09.00 – 10.00 - Länsstyrelsens redogörelse för resultatet! 10.00 – 10.30 – Västra Götalandsregionen/Energimyndigheten 10.30 – 11.30 – Ordet är fritt! 11.30 – 12.00 – Hur går vi vidare?


Ladda ner ppt "Utvärdering av Styrel 2015 Göteborg, 6 nov 2015. Tanken om dagen…. 09.00 – 10.00 - Länsstyrelsens redogörelse för resultatet! 10.00 – 10.30 – Västra Götalandsregionen/Energimyndigheten."

Liknande presentationer


Google-annonser