Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrel Ett modernt system för prioritering av elanvändare vid elbrist som införs 2011 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrel Ett modernt system för prioritering av elanvändare vid elbrist som införs 2011 1."— Presentationens avskrift:

1 Styrel Ett modernt system för prioritering av elanvändare vid elbrist som införs 2011 1

2 Obalans leder till elbrist och i sista hand frånkoppling El är en färskvara som inte kan lagras storskaligt –Vid varje given tidpunkt produceras det lika mycket el som det förbrukas –Måste alltid vara fullständig balans mellan användning och produktion Om produktionen inte räcker till får vi elbrist, då kan elsystemet kollapsa Svenska Kraftnät kan som en sista åtgärd beordra frånkoppling av delar av elnäten för att minska förbrukningen –Med dagens system för frånkoppling på regionnätsnivå drabbas elanvändare inom stora geografiska områden av elavbrott –Samhällsviktiga elanvändare prioriteras inte 2

3 ”Nära ögat” Svenska Kraftnät har ännu inte beordrat frånkoppling det har varit ytterst nära vid flera tillfällen Om det är torrår (som 1996 och 2003) och ett par kärnkraftsblock är avstängda samtidigt som det är kallt kan vi få elbrist Tre gånger under 2000-talet har Svenska Kraftnät anmodat regionnätsföretagen att ta fram planerna för manuell frånkoppling 3

4 Styrning av el till prioriterade användare vid bristsituationer innebär...... att verksamheter som är viktiga för samhället ska prioriteras så att de så långt möjligt får el vid elbrist... att oprioriterade elanvändare kan frånkopplas 4

5 Regeringen gav Energi- myndigheten uppdraget att.… …belysa frågan tekniskt och juridiskt 2004… …ge ett förslag för att skapa möjligheter till prioriteringar 2007… …testa tidigare framtagna förslag praktiskt i kommunförsök 2008 och länsförsök 2009… … utbilda län, kommuner och elnätsföretag samt genomföra övriga förberedelser 2010… …metodmässigt stödja planeringen samt särskilt följa upp metoder för planeringen och för lst framtagande av beslutsunderlag 2011… 5

6 Före och efter Styrel Före Styrel sker frånkoppling på regionnätsnivå Med Styrel kan frånkoppling ske på lokalnätsnivå 6 Bild: Svensk Energi

7 Styrelprocessens 8 steg 1.Centrala myndigheter initierar och inriktar planeringen samt lämnar underlag för arbetet till länsstyrelserna 2.Länsstyrelsen initierar, leder och samordnar arbetet i länet 3.Kommunerna klarlägger vilka typer av verksamheter och vilka enskilda elanvändare de vill prioritera 4.Kommunerna och elnätsföretagen klarlägger praktiska prioriterings-möjligheter 5.Kommunerna tar fram och överlämnar ett planeringsunderlag till länsstyrelsen 6.Länsstyrelsen sammanställer efter samverkan ett länsövergripande planeringsunderlag 7.Elnätsföretagen genomför planering och lämnar ett beslutsunderlag till Svenska Kraftnät 8.Svenska Kraftnät beslutar vid elbrist om effektuering av frånkoppling i enlighet med beslutsunderlaget. 7

8 Exempel på elnätskarta med prioriterade linjer 8 15 2 3 4

9 Arbete 2011 Den första planeringsomgången – i form av de 8 stegen – genomförs i hela Sverige Energimyndigheten och MSB stödjer och följer upp Ändring i ellagen (1 juli 2011) samt SvK:s förordning och föreskrifter Systemet redo att tas i bruk 1/1 2012 9

10 Positiva effekter Individen – Ökad insikt om samhällsviktig verksamhet – Nya kunskaper om kontinuitetshantering – Utvecklad förmåga att driva effektiva processer och projekt Organisationen –Överblick över samhällsviktiga verksamheter som behöver medverka i krisberedskapen –Ökad kunskap om olika verksamheters behov av elförsörjning och reservkraft –Utvecklad privatoffentlig samverkan mellan elnätsföretag, kommuner och länsstyrelser Krisberedskapen –Underlag från Styrel kan användas för t.ex. risk- och sårbarhetsanalyser –Metodutveckling för pandemiplanering m.m. –Underlag för stadsplanering och utbyggnad av elnäten, m.m. 10


Ladda ner ppt "Styrel Ett modernt system för prioritering av elanvändare vid elbrist som införs 2011 1."

Liknande presentationer


Google-annonser