Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Info om Projektarbete i åk3. Vad är ett projektarbete? 100 gypoäng Ca 100 timmar per elev Särskild handledare/lärare Särskild planering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Info om Projektarbete i åk3. Vad är ett projektarbete? 100 gypoäng Ca 100 timmar per elev Särskild handledare/lärare Särskild planering."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Info om Projektarbete i åk3

2 Vad är ett projektarbete? 100 gypoäng Ca 100 timmar per elev Särskild handledare/lärare Särskild planering och arbetssätt Förbereda dig för kommande arbetsliv

3 Vad är ett projektarbete? Gemensamt för alla projektarbeten är processen från idé till slutprodukt. arbeta tillsammans med andra ta egna initiativ möte mellan skola och arbetsliv, t ex extern handledare varje led i processen bedöms

4 Befästa eller utveckla ett kunskapsområde som är centralt för din utbildning. Inom programmålets eller studieinriktningens ram Knyt ihop din utbildning Rådgör med din mentor! 4 Vad ska jag välja?

5 Hur ska vi arbeta? Val av metod och material Kännedom om teoretiska resonemang inom området Planera och genomföra ett helt arbetsförlopp = processen Identifiera och lösa problem under arbetets gång Skriva loggbok

6 Handledaren Handledaren bistår med avgränsning och problematisering val av metod, material och information planerade, kontinuerliga träffar sakkunnig bedömning av arbetsprocess och slutprodukt handledarens bedömning baseras på din insats och kunskapsutveckling under hela projektarbetet Du kan ha både en lärare och en extern ”expert” som handledare

7 Loggbok och redovisning Redovisningsformen är valfri Muntlig presentation ger utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte Skriftlig projektredovisning nödvändig Loggbok ett underlag för projektredovisningen, handledning och betygssättning Betyget sätts av lärare

8 Arbetsmodell Idéskiss Projektplan - tidplan Genomförande Loggbok Handledningsträffar Presentation - mässan Projektredovisning Självvärdering av arbetsgång och resultat

9 Tidplan för Projektarbete 5 maj Anmälan om projektarbete juni 2011Handledare utsedda september 2011Alla projektarbeten igång februari 2012Anmälan till Projektarbetsmässa mars 2012Inlämning av projektarbeten april 2011Presentation på Projektarbetsmässan april 2012Ungdomsmässan maj 2011 Inskrivning i betygskatalogen juni 2012Studenten

10

11

12 Lycka till!


Ladda ner ppt "Välkommen till Info om Projektarbete i åk3. Vad är ett projektarbete? 100 gypoäng Ca 100 timmar per elev Särskild handledare/lärare Särskild planering."

Liknande presentationer


Google-annonser