Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanfattande redogörelse

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanfattande redogörelse"— Presentationens avskrift:

1 Sammanfattande redogörelse
Planeringsunderlag Bikupa över frågeställningar

2 inför aktualitetsprövningen?
Vad kan vi förvänta oss av länsstyrelsen inför aktualitetsprövningen?

3 Sammanfattande redogörelse
Länsstyrelsen ska minst en gång under varje mandatperiod redovisa sina synpunkter i fråga om statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet Synpunkterna ska redovisas i en sammanfattande redogörelse till kommunen. Av redogörelsen ska det framgå hur synpunkterna förhåller sig till översiktsplanen

4 Modell för sammanfattande redogörelse
För varje kommun ÖVERSIKTSPLANENS AKTUALITET Länsstyrelsens bedömning av hur synpunkterna förhåller sig till översiktsplanen

5 Modell för sammanfattande redogörelse
Till alla kommuner i länet Gemensam redovisning av Riksintressen, miljökvalitetsnormer, mellankommunala frågor, miljö- och riskfaktorer, nationella och regionala mål planer och program Redogörelse för regionala planeringsunderlag

6 Mål för den sammanfattande redogörelsen
Redovisas i en särskild sammanställning skiljt från länsstyrelsens kunskapsunderlag i övrigt Finns tillgänglig på länsstyrelsens webbplats, text och GIS Hålls aktuell och uppdateras efterhand Finns länkar till centrala myndigheters planeringsunderlag

7 Planeringsunderlag

8 Utveckling av planeringsunderlaget
pågående arbete med att ta fram en nationell katalogstjänst tillgängliggöra statliga och regionala planeringsunderlag för fysisk planering enligt PBL alla kommuner, oavsett län skall ha tillgång till samma tjänst

9 Hur kan resultatet bidra till hög kvalitet i planeringen?
kommuniceringen av planeringsunderlaget underlättas och att materialet blir mer lättillgängligt att skapa ökad tydlighet och aktualitet i riksintressesystemet ökad förutsebarhet kring samhällsutveckling och framtida exploateringar ökad dialog mellan myndigheterna ökad dialog med och förbättrat stöd till kommunerna

10 Förankring hos kommunerna behövs! Bikupa 3 minuter
Hur ser ni på att vi delar upp samrådsredogörelsen i två delar? Vad bör ingå i den sammanfattande redogörelsen? Lämplig tidpunkt i mandatperioden? Vilka underlag saknas som vi kan ta med oss i utvecklingsprocessen av planeringsunderlaget?


Ladda ner ppt "Sammanfattande redogörelse"

Liknande presentationer


Google-annonser