Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Havsplanering – till glädje och nytta för alla 2014-12-111.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Havsplanering – till glädje och nytta för alla 2014-12-111."— Presentationens avskrift:

1 Havsplanering – till glädje och nytta för alla 2014-12-111

2 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Havsplaneringens omvärld 2014-12-112 90 miljoner invånare Snabb ekonomisk tillväxt 12-15 % av världens sjöfart Oljetransporter Klimatförändringar och energiförsörjning

3 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Varför havsplanering? 2014-12-113 Nuläget: Miljötillståndet är inte hållbart och försämras. Anspråken ökar på att använda haven. Nya användningar och anspråk tillkommer. Stora behov av olika former av skydd. Havsplanering främsta verktyget för att fördela nyttigheterna och utrymmet i havet. Behövs för tillämpningen av EU:s havsmiljödirektiv.

4 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” 2014-12-114 Fysisk planering av territorialhavet och svensk ekonomisk zon Planering på djupet – fysisk planering av havet Slutbetänkande till regeringen december 2010 Kunskap på djupet – kunskapsunderlag för havsplanering tilläggsbetänkande till regeringen juni 2011 Proposition bereds i Regeringskansliet

5 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” 2014-12-115 Ingen samlad havsplanering, få kommuner planerar territorialhavet Många intressen Försvar Sjöfart Naturvård Energiproduktion Materialutvinning Forskning Kulturvård Vattenbruk Fiske Med mera Internationellt regelverk styr i den ekonomiska zonen

6 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Havsplanering - syfte 2014-12-116 Syftet med planering av havet är att bidra till hållbar utveckling. Samlat underlag för att pröva anspråk och skyddsbehov Förenkla tillståndsprövning och förvaltning Förutsägbarhet för företag och intressenter Verktyg för samordnad havsförvaltning Verktyg för kommunikation och information Bidrar till gränsöverskridande samarbete

7 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Planernas form och innehåll 2014-12-117 Sammanhängande och helhetliga havsplaner planområden: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet utanför 1 nautisk mil från baslinjen Mest lämpliga användningen av havsområden avvägningar mellan allmänna intressen

8 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” …forts 2014-12-118 Krav på fungerande ekosystem sätter ramarna Grunddragen för hur havsområden ska användas Vilka allmänna intressen som ska beaktas vid beslut Kartor, riktlinjer och bestämmelser Planering i olika geografiska skalor

9 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Tillståndsprövning och förvaltningsbeslut 2014-12-119 Vägledande, styrande eller bindande för beslut om tillstånd och förvaltning. vägledande beslutsunderlag riksintressen ska alltid beaktas vid tillståndsprövning (”styrande”) tillstånd får inte ges i strid med bindande bestämmelser Underlag för övriga förvaltningsbeslut.

10 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Ansvarsfördelning 2014-12-1110 HaV tar fram förslag till havsplaner, tillsammans med kustlänsstyrelserna. Statliga myndigheter lämnar underlag och medverkar. Kommunerna och kommunala samarbetsorgan ska bjudas in att medverka. Regeringen ger riktlinjer och beslutar havsplanerna.

11 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Överlappningar mellan planer 2014-12-1111 Vattendirektivet Havsplan Marina direktivet TerritorialhavetEkonomisk zon (EEZ) Baslinje PBL-plan

12 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Sambandet med kommunernas planering 2014-12-1112 Kommunernas översiktsplanering omfattar hela territoriet och överlappar med havsplanen. Den statliga havsplaneringen ska bedrivas i samråd med kommunerna. Havsplanerna ska underlätta kommunal planering för kust- och havsområdena. Kommunerna ska ha möjlighet att medverka i planeringsprocessen och yttra sig över havsplanen.

13 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” …forts 2014-12-1113 ÖP ska samordnas med havsplanen. Detaljplaner m.m. får inte motverka havsplanen. Kommunerna bör samordna kustplaneringen sinsemellan.

14 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” 2014-12-1114 Planeringsprocessen – preliminär! 1 / 7 2012 1/1 2014 1/1 2016 1/7 2016 FörberedelserProgram/underlagPlaneringGranskningBeslut 31/12 2016

15 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” 2014-12-1115 Bild www.havochvatten.se Till webbplats

16 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” 2014-12-1116 Plan Bothnia Exempel www.planbothnia.org/map-service/

17 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Hav möter land – Exempel på projekt 2014-12-1117

18 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Havsplaneringen som sammanhållande verktyg 2014-12-1118 Marina direktivet, vattendirektivet och CFP Ekosystemansatsen Exempel Riksintresse x Exempel Riksintresse x Tillstånd Översiktsplaner och regionala planer Havs- plan Havsplanering Exempel Riksintresse x Uppföljning Prövning Uppföljning Prövning Beståndsplan xÅP Marint ÅP Vatten ÅP Marint ÅP Vatten Beståndsplan xBeståndsplan 1ÅP Marint ÅP Vatten


Ladda ner ppt "Havsplanering – till glädje och nytta för alla 2014-12-111."

Liknande presentationer


Google-annonser