Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktualitetsprövning av Nacka översiktsplan 2002. Ska göras en gång under varje mandatperiod Kommunfullmäktige beslutar Beslutet i sig medför inte med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktualitetsprövning av Nacka översiktsplan 2002. Ska göras en gång under varje mandatperiod Kommunfullmäktige beslutar Beslutet i sig medför inte med."— Presentationens avskrift:

1 Aktualitetsprövning av Nacka översiktsplan 2002

2 Ska göras en gång under varje mandatperiod Kommunfullmäktige beslutar Beslutet i sig medför inte med automatik en revidering – särskilda följdbeslut krävs Kommunen ska reflektera över om öp ger en samlad vägledning för framtida markanvändning Statens syn – redogörelse från Länsstyrelsen Vad är en aktualitetsprövning? KF 9/10 2006

3 Allt mer fokus på översiktlig planering Mer effektiva processer Snabbare uppdateringar (FÖP) Mer flexibla processer Lokal anpassning Mer vision och strategier och mindre redovisning Kommande PBL regler

4 Den övergripande markanvändningen är aktuell Däremot behöver ÖP uppdateras och kompletteras inom ett antal sakområden, bl.a.: Infrastruktur Skola/förskola Kustplanering mm …… Inriktning just nu

5 Vision för Nacka Förbättrat statistikunderlag och Utvecklade prognoser Bra beredskap för skola, förskola och äldreboende Utvecklad markpolitik för att möta utvecklingen ”Infrastrukturplan” för Nacka Markreserver, har vi några större? I så fall vilka? …… Frågor att jobba med ÖP & översiktlig planering

6 Kustplanering – strandskydd Lägen för småbåtshamnar Nytt kulturminnesvårdsprogram Reviderad strategi för förnyelseplaneringen Centrumutveckling Kommande fördjupningar: t.ex. Centrala Nacka …… …frågor att jobba med

7 Inventering av tysta områden Tydligare formuleringar kring Nackas grönstruktur samt uppdatering av naturreservat Bygga upp aktuella öp-databaser, t.ex. kartmaterial Arbetssätt: kontinuerlig översiktsplanering …frågor att jobba med Där det behövs i frågor ovan: beslut i samband med KF:s beslut om översiktsplanens aktualitet

8 Information ON 17 och 22 maj Information KSAU14 juni Information ONFS 22 augusti Information ONB 30 augusti Information ONS 29 augusti Tillstyrkan KSAU 5 september Tillstyrkan KS 18 september Information ONÄ 20 september Beslut KF 9 oktober Tidplan


Ladda ner ppt "Aktualitetsprövning av Nacka översiktsplan 2002. Ska göras en gång under varje mandatperiod Kommunfullmäktige beslutar Beslutet i sig medför inte med."

Liknande presentationer


Google-annonser