Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mänskliga rättigheter i EU. Vad är mänskliga rättigheter? -Mänskliga rättigheterna (MR) är en del av folkrätten och övrig internationell rätt. Rättigheterna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mänskliga rättigheter i EU. Vad är mänskliga rättigheter? -Mänskliga rättigheterna (MR) är en del av folkrätten och övrig internationell rätt. Rättigheterna."— Presentationens avskrift:

1 Mänskliga rättigheter i EU

2 Vad är mänskliga rättigheter? -Mänskliga rättigheterna (MR) är en del av folkrätten och övrig internationell rätt. Rättigheterna reglerar relationen mellan statsmakten och individen samt fastställer skyldigheter som staten har gentemot individen. -MR har sin grund i den franska Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter (1789) och den amerikanska självständighetsförklaringen (1776). -MR anses vara universella och gäller för varje människa. Mänskliga rättigheterna preciseras i olika internationella överenskommelser. Den mest kända deklarationen är FN:s Universella Deklaration om de Mänskliga Rättigheterna. -MR har flera kategorier som t.ex. barnets rättigheter, kvinnors rättigheter, likhet inför lagen, kulturella rättigheter osv.

3 EU och mänskliga rättigheter ●EU lägger stor vikt på att mänskliga rättigheter skall uppehållas ●För att ett land ska få bli medlem i EU måste de uppfylla vissa krav om mänskliga rättigheter

4 EU och mänskliga rättigheter ●Stadgan om grundläggande rättigheter antogs 2000 och blev rättsligt bindande i och med Lissabonfördraget 2009 ●Dock har bl.a. HRW påpekat att i och med de politiska och ekonomiska kriser som pågår i EU har det blivit allt svårare att prioritera de mänskliga rättigheterna

5 Uppfyller Finland alla kriterier? ●Det finns förbättringar som borde göras i Finland enligt FN. ●År 2009 dömdes Finland 28 gånger i Europadomstolen. Exempel: ●Värnplikten i Finland ●Samiska mark rättigheter ●Strafflagen om våldtäkt i Finland

6 Kritik mot EU länder ●Rumänien och Ungern kritiseras för hur romer behandlas ●Medellivslängden för romer är 10 år kortare än genomsnittet i EU ●Finland har kritiserats av bl.a. Amnesty för att totalvägrare har tvingats i fängelse

7 Lagstiftning mot aga i EU ●Skolaga förbjudet i alla EU länder ●Men 9 länder har inte stiftat lagar mot aga i hemmen ●Frankrike har kritiserats mest, eftersom “lätta smällar” mot barn är tillåtet All form av aga förbjudet Skolaga förbjudet, barnaga tillåtet

8 Straff *Det vanligaste formen av straff är böter *En person bosatt i Finland är tvungen att betala böter som hen har tilldömts till i ett annat EU-land

9 http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nskliga_r%C3%A4ttigheter https://www.amnesty.se/ http://europa.eu/pol/rights/index_sv.htm Källförtäckning


Ladda ner ppt "Mänskliga rättigheter i EU. Vad är mänskliga rättigheter? -Mänskliga rättigheterna (MR) är en del av folkrätten och övrig internationell rätt. Rättigheterna."

Liknande presentationer


Google-annonser