Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prognos 2 läsår 2015/16. Tidsplan Utbildning/Work shop: Onsdag 3/2: kl. 09:30-15:00 (AFK Svenskrummet plan 2) Utbildning/Work shop: Fredag 5/2: kl. 09:30-15:00.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prognos 2 läsår 2015/16. Tidsplan Utbildning/Work shop: Onsdag 3/2: kl. 09:30-15:00 (AFK Svenskrummet plan 2) Utbildning/Work shop: Fredag 5/2: kl. 09:30-15:00."— Presentationens avskrift:

1 Prognos 2 läsår 2015/16

2 Tidsplan Utbildning/Work shop: Onsdag 3/2: kl. 09:30-15:00 (AFK Svenskrummet plan 2) Utbildning/Work shop: Fredag 5/2: kl. 09:30-15:00 (AFK Montessorirummet plan 1) Tisdag 11/2: Januari-resultatet klart. Nu kan ni gå in och göra sista justeringarna i prognosen. Deadline Prognos 2 fredag 12/2 kl. 17:00. Avstämningar kommer att ske vid behov under vecka 7 (15-19 februari)

3 Prognos Prognostillfällena ser vi som en möjlighet att utifrån nya förutsättningar hitta en alternativ väg att nå tidigare uppsatt budgetmål. För att vi som verksamhetsområde ska kunna nå vår gemensamma budget kan det krävas att några skolor måste överträffa sin budget. Detta för att kompensera för andra som befinner sig i en situation där budgetmålet inte längre är realistiskt. Resultatmål är samma marginal som i prognos 1, eller bättre.

4 Checklista 1. Uppdatera skolpeng och elevantal. Glöm inte fritidsbarnen! 2.Uppdatera personal och bemanning. Om inte bemanning förändras (i fliken bemanning) så ändras inte lönesummorna. OBS! ni måste fylla i rätt lön som gäller efter lönerevisionen i kolumnen: Justering Mån.lön per 2015.07.01 för båda lärare och övrig personal 3.Gå igenom kontoinmatningen och se om något behöver förändras. T.ex. öka eller minska på någon post. Glömde ni budgetera/prognostisera eller la ni för lite eller för mycket på någon post så ändrar ni det i prognos 2. 4. Uppdatera investeringarna. Flytta investeringsbeloppen till den månad de gjorts eller kommer att göras. Ta bort investeringar som inte kommer att genomföras. Uppdatera beloppen om de inte stämmer. 5. Om du känner dig klar? Gå till sammanställningen (enhetsrapport prognos) och se om resultat och respektive post är rimlig. Har du frågor? Kontakta din controller! 3.Lågstadiesatsningen. Då vi måste bokföra ersättningen som en intäkt så behöver vi lägga det så i prognosen också. Lägg lön och bemanning på den person som ingår i lågstadiesatsningen och lägg även in intäkt i kontoinmatningen på konto 3985-Statliga bidrag. Intäkten är månadslön*1,42 (sociala avgifter och pension).


Ladda ner ppt "Prognos 2 läsår 2015/16. Tidsplan Utbildning/Work shop: Onsdag 3/2: kl. 09:30-15:00 (AFK Svenskrummet plan 2) Utbildning/Work shop: Fredag 5/2: kl. 09:30-15:00."

Liknande presentationer


Google-annonser