Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inventering av personer med psykiska funktionshinder i Halland 2015 Bakgrund Kommunerna ska enligt 5 kap. 8§ socialtjänstlagen göra sig väl förtrogen med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inventering av personer med psykiska funktionshinder i Halland 2015 Bakgrund Kommunerna ska enligt 5 kap. 8§ socialtjänstlagen göra sig väl förtrogen med."— Presentationens avskrift:

1 Inventering av personer med psykiska funktionshinder i Halland 2015 Bakgrund Kommunerna ska enligt 5 kap. 8§ socialtjänstlagen göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena för personer med psykiska funktionshinder. De sex kommunerna i Halland är överens om att genomföra en ny inventering 2015. Tidigare inventeringar i länet har genomförts 2007 och 2011.

2 Inventering av personer med psykiska funktionshinder i Halland Syfte Inventeringen avser att förbättra kommunernas kunskap om dessa personers behov av stöd för att öka möjligheterna att kunna planera insatser.

3 Inventering av personer med psykiska funktionshinder i Halland Vem omfattas av inventeringen – målgrupp ”En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna skall vara en konsekvens av psykisk störning.”

4 Inventering av personer med psykiska funktionshinder i Halland Vem omfattas av inventeringen – målgrupp, forts Väsentlig svårighet: individens delaktighet på ett eller flera betydelsefulla livsområden drabbas Livsområden: boende, sysselsättning, studier, arbete, social gemenskap/relationer, fritid

5 Inventering av personer med psykiska funktionshinder i Halland Vem omfattas av inventeringen – målgrupp, forts Under en längre tid: årslång aktivitetsbegränsning Psykisk störning: alla tillstånd som diagnostiserats (eller kunde ha diagnostiserats) som psykisk sjukdom eller störning

6 Inventering av personer med psykiska funktionshinder i Halland Några tillstånd ingår inte i de psykiska störningar som enligt denna definition kan ge konsekvensen psykiska funktionshinder. De är följande: Missbruk/beroende av alkohol eller andra droger utan samtidig psykisk störning Psykisk utvecklingsstörning utan samtidig annan psykisk störning Psykiatriska tillstånd av kortvarig natur ex. akut stressyndrom Demenssjukdomar t.ex. Alzheimers sjukdom utan annan samtidig psykisk störning

7 Inventering av personer med psykiska funktionshinder i Halland Tillvägagångssätt All rapportering kommer att ske via en webbenkät. Enkäten har tagits fram i samråd med SKL som ett stöd till kommunerna i Sverige för att kunna uppfylla prestationskravet om inventeringar i PRIO Vi ber dig att fylla i en enkät för varje person du känner till och som du bedömer tillhöra målgruppen.

8 Inventering av personer med psykiska funktionshinder i Halland Tillvägagångssätt, forts Alla frågor i enkäten ska besvaras. Om du inte känner till personens omständigheter så finns ett alternativ; ”vet ej”. Enkäten ska fyllas i med enbart initialer, födelseår och de fyra sista siffrorna på personen. Du fyller alltså i enkäten på din dator. När ditt svar är klart och skickat kommer det att bearbetas i en databas på Region Hallands FoUU enhet på Hallands sjukhus i Halmstad.

9 Inventering av personer med psykiska funktionshinder i Halland Länk till enkäten och annan information* kommer att finnas på www.regionhalland.se/inventeringwww.regionhalland.se/inventering *Annan information Informationsblad Kontaktpersoner inom respektive kommun och landsting till vilka du kan vända dig med frågor Tips till den som fyller i enkäten – skriv minneslista på vilka du fyllt i enkätsvar så kommer du ihåg.


Ladda ner ppt "Inventering av personer med psykiska funktionshinder i Halland 2015 Bakgrund Kommunerna ska enligt 5 kap. 8§ socialtjänstlagen göra sig väl förtrogen med."

Liknande presentationer


Google-annonser