Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur får vi Sigbox att bli en helhet? BFL, SUA, IKT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur får vi Sigbox att bli en helhet? BFL, SUA, IKT."— Presentationens avskrift:

1 Hur får vi Sigbox att bli en helhet? BFL, SUA, IKT

2 Hur viktig är reflektionen? Reflekterande "börjor" i slutet av seminariet Lämnas till oss

3 Kan vi få en långsiktig plan? Sigtuna kommuns skolutvecklingsprogram "Alla elever ska stimuleras att nå eller överträffa sina kunskapsmål i alla ämnen utifrån höga förväntningar och egna individuella möjligheter". Övergripande mål Delmål Utvärderingsbart - Hur gör man det?

4 Var befinner sig kollegorna, vad förstår de, vad behöver de hjälp med...? Efter varje pass Samtalsledare delger/återkopplar till varandra vad som kommit fram i de olika grupperna - viss återkoppling sker i resp. grupp Utvärdering i slutet av terminen/läsåret

5 Hur många frågor ställer vi under planeringen? Varför gör vi så här? Ger det effekt? Vilka övningar ska vi använda? Varför? Hur skapar vi reflektion kring övningar? Hur får vi alla att känna utmaning? Finns det ett annat sätt att göra det på? Vad ska vi ta bort? Vad ska vi lägga till? Ändra? Ska vi öka takten? Ska vi bromsa? Hur stöttar vi? Hur mycket kan vi kräva? Ska vi ha olika spår? Vad vill kommunen? Vad är deras nästa steg? Hur har andra gjort? Hur utvärderar vi? Vad är målet? Långsiktigt? Kortsiktigt? Hur kan de mätas? Vilka önskemål har våra kollegor haft i utvärderingar? Hur kan vi möta upp dem? Vilken typ av stöttning behöver vi ge? Hur ger vi den på bästa sätt? Hur skapar vi förutsättningar för att alla är delaktiga, tar ansvar och bidrar. Hur modellar vi olika BFL,IKT och SUA-tekniker? Hur kommer vi på djupet i arbetet ? Hur organiserar vi så att alla ges förutsättningar att genomföra tex kollegaobservationer? Vad kan rektor göra för att underlätta och ge förutsättningar?

6 Brainstorming och planering - Våra tankar

7 TESTING CLIPBOARD ACCESS

8 Vilka verktyg passar oss för att få Sigbox till en helhet? Dilemman/frågeställningar Kollegaobservationer Alignment Hur blir IKT en naturlig del? Planering tillsammans krävs. Tid?

9 Alignment 1. Hänger mål, undervisning och bedömning ihop? - Motivera. 2. Finns inslag av SUA/IKT/BFL? - Motivera 3. Behöver något ändras/tas bort/läggas till/förtydligas? - Motivera

10 Gemensam reflektion på blädderblock Vilka utmaningar ser ni i en alignmentplanering? Vilka fördelar/nackdelar finns med detta verktyg? Kan den stötta och fördjupa helheten i Sigbox? Hur i sådant fall? - Kommentera fritt, ställ frågor under övningen.

11 Vad tänker du? I den här övningen övade jag... En sån här övning skulle jag kunna använda med eleverna...

12 Hur stöttar vi observationsrollen samtidigt som vi övar nyckelstrateiger? Identifiera två nyckelstrategier (tydliga göra mål och kunskapskrav + aktivera eleverna som lärresurser för varandra) Jag ser... Jag undrar... Ensam, par, några får slumpvis dela parets tankar med alla https://www.youtube.com/watch?v=j2RzNDSrkVY Starta 0:27 in i filmen Stoppa 2:40 Fortsätt starta 3:34 Stoppa 5:34

13 Träningsplanen då? Observationschema, uppföljande reflekterande samtal (2&2). Inför nästa Sigbox-träff enskild reflektion (med börjor) av sin egen lärprocess + ett dilemma/frågeställning utifrån de nyckelstrategier vi använt - lyfts upp i grupperna. - Av detta lärde jag mig... - Mitt nästa steg är... - Jag skulle vilja använda mig av...

14 Hur får vi en helhet i Sigtunaboxarbetet? Det övergripande målet eller visionen måste vara tydlig Tydliga delmål på vägen Tänk till om hur de kan utvärderas Tänk till om hur vi ger stöttning och utmaning för alla Delaktighet viktigt för att få med alla Vilka delar måste finnas för att det ska skapas en helhet? Planera för en helhet - ges tid - undervisningen?

15 Avsluta de reflekterande "börjorna". Lämna in till oss för vi vill ha er feedback. Reflektion efter seminarium * Idag upptäckte jag... * Idag fick jag öva på... * Jag anser att... * Jag blev förvånad över... * Mitt nästa steg är… * Det mest användbara jag tar med mig är… * Jag blev intresserad av... * En sak jag som jag inte är helt säker på är... * Jag funderar över... * Jag vill veta mer om... * Jag skulle kunna använda mig av... * För att lyckas med mitt arbete som samtalsledare skulle jag behöva....

16 Tack för att du deltog


Ladda ner ppt "Hur får vi Sigbox att bli en helhet? BFL, SUA, IKT."

Liknande presentationer


Google-annonser