Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

20.4.2016/MP % Förändring i BNP och antalet sysselsatta (15-74 åringar ) 1985-2020, % Källa: Åren 1985–2015 Statistikcentralen, prognos 2016–2020 FM %

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "20.4.2016/MP % Förändring i BNP och antalet sysselsatta (15-74 åringar ) 1985-2020, % Källa: Åren 1985–2015 Statistikcentralen, prognos 2016–2020 FM %"— Presentationens avskrift:

1 /MP % Förändring i BNP och antalet sysselsatta (15-74 åringar ) , % Källa: Åren 1985–2015 Statistikcentralen, prognos 2016–2020 FM %

2 /MP % Källa: Åren 1985–2015 Statistikcentralen, prognos 2016–2020 FM Förändring i BNP och arbetslöshetsgraden , %

3 /MP % Förändring i BNP och det allmänna förtjänstnivåindexet , % Källa: Åren 1985–2015 Statistikcentralen, prognos 2016–2020 FM %

4 /MP % Förändring i BNP och konsumentprisindex , % Källa: Åren 1985–2015 Statistikcentralen, prognos 2016–2020 FM %

5 /MP % % Skattegrad (skatter till offentliga samfund, % av BNP) åren Källa: Åren 1975–2015 Statistikcentralen, prognos 2016–2020 FM Statens övriga skatteinkomster Skattegrad Kommunernas skatteinkomster Statsandelar till kommunerna Socialskyddsavgifter

6 /MP % % Lokalförvaltningens andel av de offentliga samfundens totala utgifter åren , % av BNP Övriga offentliga samfund (staten och socialskyddsfonderna) Lokalförvaltningen Källa: Åren 1975–2015 Statistikcentralen, prognos 2016–2020 FM

7 /MP Offentliga konsumtionsutgifter sammanlagt 50,8 md € därav: -kommuner och samkommuner 33,4 md € (65,8 %) FörsvarNärings- livfrågor Allmän offentlig förvalt- ning Fritid, kultur, religion Samhäll- skydd och rätts- skipning Miljö- skydd Bostads- försörjning och samh.- utveckl. Utbild- ning Social trygghet Hälso- och sjukvård Offentliga konsumtionsutgifter enligt uppgift år 2014, md € Källa: Statistikcentralen 71 % 83 % 81 % 82 % 51 % 21 % 29 %

8 md € md € -2,0 % / år +4,9 % / år +1,8 % / år /HP +3,1 % / år Lokalförvaltningens konsumtionsutgifter enligt uppgift åren 1975–2014, md € (2014 års priser 1 ) Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaperna 30 1) Prisindex för offentliga utgifter (Kommunalekonomin sammanlagt)

9 /MP Md € % av BNP Statsskulden Källa: Statskontoret, prognos för åren 2016–2019 FM

10 /MP Kommunernas och samkommunernas lånestock Md € % av BNP Källa: Åren 1985–2015 Statistikcentralen, prognos för åren 2016–2020 FM

11 /MP Md € % av BNP Källa: Åren 1985–2015 Statistikcentralen, prognos för åren 2016–2020 FM Offentliga sektorns totala skuld


Ladda ner ppt "20.4.2016/MP % Förändring i BNP och antalet sysselsatta (15-74 åringar ) 1985-2020, % Källa: Åren 1985–2015 Statistikcentralen, prognos 2016–2020 FM %"

Liknande presentationer


Google-annonser