Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

20.4.2016/MP % Förändring i BNP och antalet sysselsatta (15-74 åringar ) 1985-2020, % Källa: Åren 1985–2015 Statistikcentralen, prognos 2016–2020 FM %

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "20.4.2016/MP % Förändring i BNP och antalet sysselsatta (15-74 åringar ) 1985-2020, % Källa: Åren 1985–2015 Statistikcentralen, prognos 2016–2020 FM %"— Presentationens avskrift:

1 20.4.2016/MP % Förändring i BNP och antalet sysselsatta (15-74 åringar ) 1985-2020, % Källa: Åren 1985–2015 Statistikcentralen, prognos 2016–2020 FM %

2 20.4.2016/MP % Källa: Åren 1985–2015 Statistikcentralen, prognos 2016–2020 FM Förändring i BNP och arbetslöshetsgraden 1985-2020, %

3 20.4.2016/MP % Förändring i BNP och det allmänna förtjänstnivåindexet 1985-2020, % Källa: Åren 1985–2015 Statistikcentralen, prognos 2016–2020 FM %

4 20.4.2016/MP % Förändring i BNP och konsumentprisindex 1985-2020, % Källa: Åren 1985–2015 Statistikcentralen, prognos 2016–2020 FM %

5 30.5.2016/MP % 5 15 30 40 50 0 % 10 25 35 45 20 Skattegrad (skatter till offentliga samfund, % av BNP) åren 1975-2020 Källa: Åren 1975–2015 Statistikcentralen, prognos 2016–2020 FM Statens övriga skatteinkomster Skattegrad Kommunernas skatteinkomster Statsandelar till kommunerna Socialskyddsavgifter

6 31.5.2016/MP % 30 40 60 0 10 20 70 50 % Lokalförvaltningens andel av de offentliga samfundens totala utgifter åren 1975-2020, % av BNP Övriga offentliga samfund (staten och socialskyddsfonderna) Lokalförvaltningen Källa: Åren 1975–2015 Statistikcentralen, prognos 2016–2020 FM

7 9.3.2016/MP Offentliga konsumtionsutgifter sammanlagt 50,8 md € därav: -kommuner och samkommuner 33,4 md € (65,8 %) FörsvarNärings- livfrågor Allmän offentlig förvalt- ning Fritid, kultur, religion Samhäll- skydd och rätts- skipning Miljö- skydd Bostads- försörjning och samh.- utveckl. Utbild- ning Social trygghet Hälso- och sjukvård Offentliga konsumtionsutgifter enligt uppgift år 2014, md € Källa: Statistikcentralen 71 % 83 % 81 % 82 % 51 % 21 % 29 %

8 md € 5 10 15 20 25 35 0 md € -2,0 % / år +4,9 % / år +1,8 % / år 9.3.2016/HP +3,1 % / år Lokalförvaltningens konsumtionsutgifter enligt uppgift åren 1975–2014, md € (2014 års priser 1 ) Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaperna 30 1) Prisindex för offentliga utgifter (Kommunalekonomin sammanlagt)

9 20.4.2016/MP Md € % av BNP Statsskulden 1985-2020 Källa: Statskontoret, prognos för åren 2016–2019 FM

10 20.4.2016/MP Kommunernas och samkommunernas lånestock 1985-2020 Md € % av BNP Källa: Åren 1985–2015 Statistikcentralen, prognos för åren 2016–2020 FM

11 20.4.2016/MP Md € % av BNP Källa: Åren 1985–2015 Statistikcentralen, prognos för åren 2016–2020 FM Offentliga sektorns totala skuld 1985-2020


Ladda ner ppt "20.4.2016/MP % Förändring i BNP och antalet sysselsatta (15-74 åringar ) 1985-2020, % Källa: Åren 1985–2015 Statistikcentralen, prognos 2016–2020 FM %"

Liknande presentationer


Google-annonser