Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

6.10.2015/MP % Förändring i BNP och antalet sysselsatta (15-74 åringar) 1985-2019, % Källa: Åren 1985–2014 Statistikcentralen, prognos 2015–2019 FM.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "6.10.2015/MP % Förändring i BNP och antalet sysselsatta (15-74 åringar) 1985-2019, % Källa: Åren 1985–2014 Statistikcentralen, prognos 2015–2019 FM."— Presentationens avskrift:

1 /MP % Förändring i BNP och antalet sysselsatta (15-74 åringar) , % Källa: Åren 1985–2014 Statistikcentralen, prognos 2015–2019 FM

2 /MP % % Källa: Åren 1985–2014 Statistikcentralen, prognos 2015–2019 FM Förändring i BNP och arbetslöshetsgraden , %

3 /MP % Förändring i BNP och det allmänna förtjänstnivåindexet , % Källa: Åren 1985–2014 Statistikcentralen, prognos 2015–2019 FM

4 /MP % Förändring i BNP och konsumentprisindex , % Källa: Åren 1985–2014 Statistikcentralen, prognos 2015–2019 FM

5 /MPunakallio % % Statens övriga skatteinkomster Skattegrad Kommunernas skatteinkomster Statsandelar till kommunerna Socialskyddsavgifter Källa: Åren 1975–2014 Statistikcentralen, prognos 2015–2019 FM Skattegrad (skatter till offentliga samfund, % av BNP) åren

6 /MPunakallio Källa: Åren 1975–2014 Statistikcentralen, prognos 2015–2019 FM % Övriga offentliga samfund (staten och socialskyddsfonderna) Lokalförvaltningen Lokalförvaltningens andel av de offentliga samfundens totala utgifter åren , % av BNP

7 /MP 82 % 83 % 82 % Offentliga konsumtionsutgifter sammanlagt 50,2 md € därav: -kommuner och samkommuner 33,0 md € (65,8 %) FörsvarNärings- livfrågor Allmän offentlig förvalt- ning Fritid, kultur, religion Samhäll- skydd och rätts- skipning Miljö- skydd Bostads- försörjning och samh.- utveckl. Utbild- ning Social trygghet Hälso- och sjukvård Offentliga konsumtionsutgifter enligt uppgift år 2013, md €

8 md € md € -2,6 % / år +4,3 % / år +1,8 % / år /HP +2,7 % / år Lokalförvaltningens konsumtionsutgifter enligt uppgift åren 1975–2013, md € (2013 års priser) Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaperna

9 /MPunakallio Md € % av BNP Statsskulden Källa: Statskontoret, prognos för åren 2015–2019 FM

10 /MPunakallio Kommunernas och samkommunernas lånestock Md € % av BNP Källa: Åren 1985–2014 Statistikcentralen, prognos för åren 2015–2019 FM

11 /MPunakallio Md € % av BNP Källa: Åren 1985–2014 Statistikcentralen, prognos för åren 2015–2019 FM Offentliga sektorns totala skuld


Ladda ner ppt "6.10.2015/MP % Förändring i BNP och antalet sysselsatta (15-74 åringar) 1985-2019, % Källa: Åren 1985–2014 Statistikcentralen, prognos 2015–2019 FM."

Liknande presentationer


Google-annonser