Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BNP-gap, euroområdet Procent av potentiell BNP. Total skuldsättning Procent av BNP.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BNP-gap, euroområdet Procent av potentiell BNP. Total skuldsättning Procent av BNP."— Presentationens avskrift:

1 BNP-gap, euroområdet Procent av potentiell BNP

2 Total skuldsättning Procent av BNP

3 Inflation, euroområdet Procentuell förändring

4 Styrränta, euroområdet Procent

5 Realränta, euroområdet Procent

6 Svensk exportmarknadstillväxt Procentuell förändring

7 Export, Sverige Procent

8 BNP-gap, Sverige Procent av potentiell BNP

9 Styrränta, Sverige Procent

10 Inflation, Sverige Procentuell förändring

11 Realränta, Sverige Procent

12 Reala bostadspriser Index 2005=100, kvartalsvärden

13 Bostadsinvesteringar Procent av BNP

14 Hushållens skulder Procent av disponibel inkomst

15 Nettoförmögenhet Procent av disponibel inkomst

16 Andel bolån med rörlig ränta Procent

17 Lön i hela ekonomin Procentuell förändring, års- respektive månadsvärden

18 Andel anställda med eftergymnasial utbildning Procent

19 Andel anställda som arbetar deltid Procent

20 Andel anställda i åldern 18–24 år Procent

21 Lön i hela ekonomin Procentuell förändring

22 Lön i privat sektor Procentuell förändring

23 Lön i privat sektor, tjänstemän Procentuell förändring

24 Lön i privat sektor, arbetare Procentuell förändring

25 Lön i primärkommuner Procentuell förändring

26 Lön i staten Procentuell förändring

27 Demografisk försörjningskvot, 2000–2099 Befolkning utanför arbetsför ålder som andel av befolkning i arbetsför ålder

28 Ekonomisk försörjningskvot Kvot mellan antalet ej sysselsatta i befolkningen och antalet sysselsatta

29 Offentlig konsumtion Procent av BNP

30 Primärt sparande i offentlig sektor (oförändrade skattesatser) Procent av BNP

31 Skattekvot vid exakt finansiering Procent av BNP


Ladda ner ppt "BNP-gap, euroområdet Procent av potentiell BNP. Total skuldsättning Procent av BNP."

Liknande presentationer


Google-annonser