Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lönebildningen - Oktober 2004. Bruttoinvesteringar exkl. bostäder i näringslivet Procent av förädlingsvärdet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lönebildningen - Oktober 2004. Bruttoinvesteringar exkl. bostäder i näringslivet Procent av förädlingsvärdet."— Presentationens avskrift:

1 Lönebildningen - Oktober 2004

2 Bruttoinvesteringar exkl. bostäder i näringslivet Procent av förädlingsvärdet

3 Lönebildningen - Oktober 2004 Arbetskostnadsandelar i tillverkningsindustrin Procent av förädlingsvärdet

4 Lönebildningen - Oktober 2004 Arbetskostnadsandelar i tillverkningsindustrin exkl. teleprodukter Procent av förädlingsvärdet

5 Lönebildningen - Oktober 2004 Arbetsproduktivitet i näringslivet Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerad

6 Lönebildningen - Oktober 2004 Betalningsförmåga i näringslivet Årlig procentuell förändring

7 Lönebildningen - Oktober 2004 Internationell BNP Årlig procentuell förändring

8 Lönebildningen - Oktober 2004 BNP Procentuell förändring, säsongrensade kvartalsvärden

9 Lönebildningen - Oktober 2004 Styrräntor Procent

10 Lönebildningen - Oktober 2004 Öppen arbetslöshet Procent av arbetskraften

11 Lönebildningen - Oktober 2004 Inflation och reporänta Årlig procentuell förändring respektive procent

12 Lönebildningen - Oktober 2004 BNP Årlig procentuell förändring

13 Lönebildningen - Oktober 2004 Offentliga sektorns finansiella sparande Procent av BNP

14 Lönebildningen - Oktober 2004 Arbetskostnader per timme i hela ekonomin enligt nationalräkenskaperna (NR) Årlig procentuell förändring

15 Lönebildningen - Oktober 2004 Avtalade timlöneökningar innevarande och föregående avtalsperiod Årlig procentuell förändring

16 Lönebildningen - Oktober 2004 Löneökningsförväntningar på ett års sikt Procent, kvartalsvärden

17 Lönebildningen - Oktober 2004 Timlön i kommunerna Årlig procentuell förändring

18 Lönebildningen - Oktober 2004 Timlöner Årlig procentuell förändring

19 Lönebildningen - Oktober 2004 Andel arbetade timmar i offentlig sektor Procent

20 Lönebildningen - Oktober 2004 Sysselsatta i offentlig sektor 2003 per åldersgrupp Andel av totalt antal sysselsatta i offentlig sektor, procent

21 Lönebildningen - Oktober 2004 Sysselsatta i näringslivet 2003 per åldersgrupp Andel av totalt antal sysselsatta i näringslivet, procent

22 Lönebildningen - Oktober 2004 Utbud och efterfrågan på arbetskraft i offentlig sektor Tusental

23 Lönebildningen - Oktober 2004 Andel av befolkningen i åldern 16-64 som inte är sysselsatta Procent

24 Lönebildningen - Oktober 2004 Personer utanför arbetskraften efter huvudsaklig verksamhet Miljoner

25 Lönebildningen - Oktober 2004 Antal arbetade timmar per invånare

26 Lönebildningen - Oktober 2004 Befolkning 16-64 år Förändring i tusental

27 Lönebildningen - Oktober 2004 Sysselsättningsgrad efter födelseland, 2002 Procent av respektive befolkningsgrupp

28 Lönebildningen - Oktober 2004 Sysselsättningsgrad efter invandringsår, 2002 Procent av respektive befolkningsgrupp

29 Lönebildningen - Oktober 2004 Arbetskraften Miljoner personer

30 Lönebildningen - Oktober 2004 Reguljär sysselsättningsgrad 20-64 år Procent av befolkningen 20-64 år


Ladda ner ppt "Lönebildningen - Oktober 2004. Bruttoinvesteringar exkl. bostäder i näringslivet Procent av förädlingsvärdet."

Liknande presentationer


Google-annonser