Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BNP i Sverige Procentuell förändring, fasta priser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BNP i Sverige Procentuell förändring, fasta priser."— Presentationens avskrift:

1 BNP i Sverige Procentuell förändring, fasta priser

2 Demografisk försörjningsbörda Personer utanför arbetsför ålder, procent av arbetsför befolkning (20–64 år)

3 Bytesförhållandet i Sverige Index 2014=100

4 BNP-tillväxt 2005–2014 Genomsnittlig årlig procentuell förändring, fast pris

5 Relativ BNP-nivå per invånare Köpkraftsjusterad BNP per invånare, index OECD=100

6 Relativ BNP-nivå per invånare 20–64 år Köpkraftsjusterad BNP per invånare 20–64 år, index OECD=100

7 Demografisk försörjningskvot och offentliga konsumtionsutgifter Befolkning utanför arbetsför ålder som andel av befolkningen i arbetsför ålder 20−64 år respektive procent av BNP

8 Genomsnittlig kostnad per person för offentlig konsumtion i olika åldersgrupper (2012) Tusental kronor per år

9 Finansiellt sparande i offentlig sektor Procent av BNP

10 Finansiell nettoförmögenhet i offentlig sektor och statsskuld Procent av BNP

11 Offentliga utgifter och skattekvot Procent av BNP

12 Offentliga sektorns primära finansiella sparande Procent av BNP

13 Finansiell nettoförmögenhet i offentlig sektor Procent av BNP

14 Offentlig skuldsättning Procent av BNP


Ladda ner ppt "BNP i Sverige Procentuell förändring, fasta priser."

Liknande presentationer


Google-annonser