Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ventilation,OVK 2012 Ventilationsseminarium, 15 november, Wanda Rydholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ventilation,OVK 2012 Ventilationsseminarium, 15 november, Wanda Rydholm."— Presentationens avskrift:

1 Ventilation,OVK 2012 Ventilationsseminarium, 15 november, Wanda Rydholm

2 BBR 20 ersätter BBR 19 Remissarbete: Regler för nybyggnad och ändring i byggnad (1/7-13) Sida 2

3 Förslag till ändringar Avsnitt 6:2 m.m. Beakta allmänna råd till vissa luftkrav i BBR 19 vid ändring av byggnader och inför dessa även vid nybyggnadstillfälle. Hänvisning till standard för val av luftfilter vid ändring uppdateras och införs även för regler vid nybyggnad. Förtydliga tillämpningsområde m.m. Sida 3

4 Utgåva 3 Kan beställas från Boverkets Publikationsservice Sida 4 Regelsamling OVK

5 Krav på ventilationen Rätt luftflöde 1) BBR 19 vid nybyggnation och vid ändring 2) OVK och reviderade byggregler 3) AFS 2009:2 och SOSFS 1999:25 4) Exempel på vägledningar Sida 5

6 Krav på ventilationen Rätt luftflöde, forts. 1)BBR 19 vid nybyggnation och vid ändring -Ventilation, radon, luftkvalitet, fukt, komfort: 6:22, 6:23, 6:24, 6:25, 6:4, 6:5 och motsvarande 6:9x, -Energi: 9:21, 9:4, 9:5. Sida 6

7 Krav på ventilationen Rätt luftflöde, forts. 2) OVK och reviderade byggregler? -Byggnadens uppförande och senaste bygglovet: se Boverkets webb:http://www.boverket.se/By gga--forvalta/Obligatorisk- ventilationskontroll/Utdrag-ur- aldre-byggregler-for-OVK/ Sida 7

8 Krav på ventilationen Rätt luftflöde, forts. 3) AFS 2009:2 och SOSFS 1999:25 - Ska tas hänsyn till vid projektering av ventilationen: nybyggnad eller ändring. Sida 8

9 Krav på ventilationen Rätt luftflöde, forts. 4) Exempel på vägledningar från Svensk Byggtjänst: -Ventilation, byggvägledning 7, Ulla Orestål, -Dimensionerande luftflöde, Mats Persson. Sida 9

10 Krav på ventilationen Rätt luftflöde, forts. 4) Exempel på vägledningar, forts.: - R1, Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav, EMTF 2006, - Luftbehandling – funktionskrav på ventilation och luftkondition- eringssystem, SS- EN 13770. Sida 10


Ladda ner ppt "Ventilation,OVK 2012 Ventilationsseminarium, 15 november, Wanda Rydholm."

Liknande presentationer


Google-annonser