Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regeringsuppdrag Vägledning till byggnadsnämnderna i deras arbete med tillsyn Stefan hallin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regeringsuppdrag Vägledning till byggnadsnämnderna i deras arbete med tillsyn Stefan hallin."— Presentationens avskrift:

1 Regeringsuppdrag Vägledning till byggnadsnämnderna i deras arbete med tillsyn Stefan hallin

2 2014-06-20Sida 2 Ärendet (sammanfattat) •”Mot bakgrund av bl.a. Boverkets redovisning gör regeringen bedömningen att lagändringarna ännu inte har fått det genomslag som avsågs. Tillsynen styrs i hög grad av anmälningar utifrån, besluten överklagas ofta och förhållandevis många beslut upphävs till följd av oprecisa förelägganden, brister i processen eller att bestämmelserna på annat sätt tillämpas felaktigt”

3 2014-06-20Sida 3 Uppdraget (sammanfattat) •Ta fram skriftlig vägledning i syfte att ge stöd till byggnadsnämnderna i kommunerna för hur bestämmelserna om tillsyn, ingripande och påföljder kan tillämpas i olika situationer. •Vägledningen bör omfatta: •Hur tillsynsbeslut utformas •Metoder, rutiner och riktlinjer vid tillsynsarbete och ingripande •Byggsanktionsavgifter samt hantering av vite •Handräckningsärenden •Sammanställning av relevanta rättsfall

4 Frågeställningar/funderingar •Hur skall slutprodukten skall se ut, för att göra bäst nytta •Omfattning av vägledning •Analysera befintligt vägledningsmaterial och göra det tillgängligt (lätt att hitta) •PBL- kunskapsbanken •Pedagogik! 2014-06-20Sida 4

5 Områden för vägledning •Ventilation (OVK) •Enkelt avhjälpta hinder: •Ovårdade tomter •Eftersatt underhåll •Förfallen byggnad/byggnadsverk •Startat utan startbesked •Tagit i bruk utan slutbesked •Motordrivna anordningar (här kommer Boverket att samråda med Arbetsmiljöverket i tolkningen av PBF 8 kap 7 §) •Förelägganden •Sanktioner & Vite •Tillsynsbeslut •Handräckning •Rättsfall 2014-06-20Sida 5

6 Proaktivt: Kontrollplan, ett viktigt dokument! 2014-06-20Sida 6 Foto: Scanpix Husraset i Ystad


Ladda ner ppt "Regeringsuppdrag Vägledning till byggnadsnämnderna i deras arbete med tillsyn Stefan hallin."

Liknande presentationer


Google-annonser