Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Takras 2010 Nikolaj Tolstoy

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Takras 2010 Nikolaj Tolstoy"— Presentationens avskrift:

1 Takras 2010 Nikolaj Tolstoy
Mars 2010

2 Takras i samband med snölast 2010
Kommuner och länsstyrelser rapporterar inträffade ras. SP, MSB, Arbetsmiljöverket, polismyndighet, kommuner, försäkringsbolag utreder inträffade ras Möjliga orsaker Långsiktiga åtgärder Mars 2010

3 Rapporterade takras 1 jan – 8 mars 2010

4 Rapporterade takras efter byggnadstyp
Mars 2010

5 När utredningarna är klara vet vi orsaker och kan föreslå åtgärder Möjliga orsaker Förslag på åtgärder Felaktiga byggregler Felaktig dimensionering (projektering) Felaktigt utförande (byggande) Bristande underhåll Ojämn skottning Felaktigt material Ändra regler Information – utökad kontroll? (Tillsynsvägledning) Information – besiktning? Information Information – Marknadskontroll För att minska samtliga orsaker – mer Forskning och satsning på Utbildning Mars 2010

6 Byggregler Boverkets konstruktionsregler, BKR 2010 eller
Europeiska konstruktionsregler – EKS 6 och Eurokoder (snölast i EN-SS ). Mars 2010

7 Byggregler Snölastens grundvärde på mark – återkomsttid (upprepningstid) på 50 år – Karta och Kommunvärden kg/m2 från Lund till Storlien (Åre, Krokom, Wilhelmina). Längre återkomsttider bör användas vid längre dimen-sionerande livslängder. Mars 2010

8 Byggregler Formfaktorer som beror på takytans form och av risk för snöanhopning till följd av vind, ras och glidning: 0 (branta tak över 60gr) – >4 (vissa snöfickor) via värden däremellan ex 1,1 eller 1,6 (läsida på sadeltak och bågkonstruktioner) Sadeltak Mars 2010

9 Forts Byggregler Motfallstak Mars 2010

10 Forts Byggregler Vid skärm Mars 2010

11 Forts Byggregler Bågtak Mars 2010

12 Tak med nivåskillnader
Forts Byggregler Tak med nivåskillnader Mars 2010

13 Forts Byggregler Symmetriskt sadeltak Mars 2010

14 Forts Byggregler Tak med invändiga avlopp kan få ökad snö- och vattenlast om snö och is blockerar avvattningssystem. Annat: termisk koefficient (ofta 1,0), densitetsvärden vid maximalt snödjup 240,250,280 kg/m3, snörasskydd, snööverhäng säkerhetsklasser 3,2,1. Säkerhetsfaktor på last och på bärförmåga. Last och bärförmåga fördelningsfunktioner. Mars 2010

15 Dimensioneringsfel Vid liknande episoder (jfr vindskador och en sammanställning från LTH 2007 på takras i samband med snö eller vind) var dimensioneringsfel den vanligaste orsaken. Sidostabilitet, knutpunkter, upplag, för klena dimensioner är några av felen som brukar uppträda. Lantbruksbyggnader har drabbats mer än andra. Eventuellt beror detta på att efterlevnad av Boverkets konstruktionsregler är svagare än annars genom att bygganmälan ofta inte efterfrågas för dessa byggnader. Motsvarande ras har inträffat även i Danmark detta år i ännu fler lantbruksbyggnader. En del konstruktioner kan återkomma över landet med samma typ av fel. Behov av Dimensioneringskontroll ! Mars 2010

16 Utförandefel Den näst vanligaste orsaken i andra studier.
Löses på plats är inte bra. Oklarheter bör lösas med konstruktör. Utförandekontroller – Byggherre och konstruktör bör ta fram vilka kontroller som bör ingå och redovisas vid byggsamråd. Mars 2010

17 Bristande underhåll och skötsel
Besiktning av svaga punkter och bärande delar (svårt att i efterhand hitta saker som missats i projektering och utförande!). Korrosion. Röta. Inte hänga extra last (fläktar, skyltar etc) i taket om inte konstruktionen är beräknad för det. Hålla diffusionsspärr(konvektionsspärr) intakt så det inte kondenserar vattenånga i taket. Islast i isolering kan bli avsevärd. Veta ungefär hur mycket snölast taket är dimensionerat för och om det överskrids – skotta (professionell snöskottning). Informera fastighetsägare inkl jordbrukare om skyldighet att underhålla och svaga punkter. Mars 2010

18 Felaktig (ojämn) snöskottning
Konstruktör kan redovisa hur lager för lager bör tas av. Inte skotta helt rent på vissa ytor och ha mycket snö kvar på andra ytor. Momentkraften kan orsaka skador. Kom ihåg er barndoms gungbräda när någon lämnade gungan på andra sidan. Mars 2010

19 Materialfel Kan finnas, men är ovanligt.
Mottagningskontroll och Marknadskontroll bör hålla efter detta. Mars 2010

20 Preliminära förslag till förbättrade kontroller vid byggande
Informera byggherrar om sitt ansvar och få dem att handla upp de kontroller som reglerna föreskriver Ett tillfälle är vid PBL-utbildningar. Att Boverket får ett bemyndigande att skriva hur dimensioneringskontroll, utförandekontroll och kontroll av färdig byggnad, byggnadsdel ska (kan) göras är önskvärt. Boverket kan därefter föreskriva hur de verifierbara funktionskraven i Boverkets regler ska kontrolleras. Tillsynsvägledningar till kommuner vad de ska efterfråga för kontroller i olika situationer och vid olika byggnadstyper. Mars 2010

21 Ny regelsamling för konstruktion
Innehåller Boverkets ändrade konstruktionsregler (BFS 2010:2 som gäller från den 31 januari. Beställ eller ladda ner från webbokhandeln – Vi rekommenderar punktstorlek: Rubrik 1, punktstorlek 32 (Öka till 36 punkter om ni är över 80 personer på konferensen eller sitter i en lång lokal) Rubrik 2, punktstorlek som brödtexten men fet eller kursiv Brödtexten, punktstorlek (Ökas på beroende på antalet deltagare ocj lokal) Så här gör du nya bilder När du ska göra en bild – gå in under Infoga – Ny bild och välj. Detta visningsläge är Normal – du går in under Visa – Normal Vill du sortera bilderna när du är klar - gå in under Visa – Bildsortering Utskrift Under utskrift kan du välja att skriva ut Bilder (liggande A4) Åhörarkopior (välj 3 per sida, då får du automatiskt 5 rader att antecka på) eller Anteckningssidor som med fördel kan användas som talarmanus för dej som pratar (som den här texten). Visa bilder med dator och kanon Om du vill ta med bilderna till en annan dator spara filen under – Arkiv – Paketera för CD (Paketerar du kan du inkludera typsnittet och även visa bilderna på en dator som inte har PowerPoint.) Tänk på! Behöver du verkligen visa OH-bilden? Allt som du ska säga ska du inte skiva på bilden. Skriv stödord – vill du visa längre texter är det bättre att kopiera upp texten på papper och dela ut. Kolla alltid att OH-bilden syns bra och att kanon och dator fungerer, i den lokal du tänker visa presentationen. Bilderna blir alltid tydligast och skarpast om du använder visning med bildkanon (genom datorn). Mars 2010

22 Vad är ändrat i konstruktionsreglerna?
De ändrade reglerna finns i alla avsnitt och innehåller bland annat: nya konstruktionsmaterial enligt nytillkomna europeiska materialstandarder nytillkomna övriga europeiska standarder nya beräkningsmetoder med anledning av nya vetenskapliga och tekniska rön redaktionella rättelser och förtydliganden. Vi rekommenderar punktstorlek: Rubrik 1, punktstorlek 32 (Öka till 36 punkter om ni är över 80 personer på konferensen eller sitter i en lång lokal) Rubrik 2, punktstorlek som brödtexten men fet eller kursiv Brödtexten, punktstorlek (Ökas på beroende på antalet deltagare ocj lokal) Så här gör du nya bilder När du ska göra en bild – gå in under Infoga – Ny bild och välj. Detta visningsläge är Normal – du går in under Visa – Normal Vill du sortera bilderna när du är klar - gå in under Visa – Bildsortering Utskrift Under utskrift kan du välja att skriva ut Bilder (liggande A4) Åhörarkopior (välj 3 per sida, då får du automatiskt 5 rader att antecka på) eller Anteckningssidor som med fördel kan användas som talarmanus för dej som pratar (som den här texten). Visa bilder med dator och kanon Om du vill ta med bilderna till en annan dator spara filen under – Arkiv – Paketera för CD (Paketerar du kan du inkludera typsnittet och även visa bilderna på en dator som inte har PowerPoint.) Tänk på! Behöver du verkligen visa OH-bilden? Allt som du ska säga ska du inte skiva på bilden. Skriv stödord – vill du visa längre texter är det bättre att kopiera upp texten på papper och dela ut. Kolla alltid att OH-bilden syns bra och att kanon och dator fungerer, i den lokal du tänker visa presentationen. Bilderna blir alltid tydligast och skarpast om du använder visning med bildkanon (genom datorn). Mars 2010

23 Andra risker med snö på tak
Risk för nedfallande snö och is på tak Risker för snöskottare Vatteninträngning i tak Mars 2010

24 Eurokoder i Sverige I Sverige används eurokoder tillsammans föreskriften EKS inom Boverkets område och EBS inom Vägverkets område EKS/EBS De nationella valen Vad som är föreskrifter och vad som är allmänna råd. Status för informativa bilagor Övergångstiden började 2009 och slutar 2010 Mars 2010

25 Byggproduktdirektivet ( CPD)
CE-märkning Byggproduktdirektivet ( CPD) Byggnadsverks Harmoniserade tekniska lagen (BVL) specifikationer BBR och BKR hEN standarder ETA/ETAG Mars 2010

26 CE-märkning mot byggproduktdirektivet
Ger ingen säkerhetsnivå Gemensamma testmetoder CE-märkning en garant för egenskaperna Användaren måste kontrollera lämpligheten Mars 2010

27 CE-märkning i Sverige Frivillig mot byggproduktdirektivet
BKR avsnitt 1.4 Innan övergångstiden gått ut fyra val Efter övergångstiden endast CE-märkning Ingen CE-märkning mottagningskontroll med provning Mars 2010

28 CE-märkning i Sverige I dag är cirka 400 standarder harmoniserade
Övergångstider, se Mars 2010

29 Marknadskontroll - översikt
EU Departement -Proaktiv marknadskontroll planering projekt Riskbedömning Marknaden Boverket marknadskontroll Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 Marknads- analys Övriga aktiviteter EU Nationellt AdCo MK-rådet Myndig. Myndig. Info.verksamhet -Reaktiv marknadskontroll granskning ärenden Fältkonsult Urval av inköp Provning Provlaboratorium Åtgärder Rapportering Offentliggörande av rapporter Åtgärder Mars 2010


Ladda ner ppt "Takras 2010 Nikolaj Tolstoy"

Liknande presentationer


Google-annonser