Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Användarmöte 2015-10-22 10/21/2015Registercentrum Syd1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Användarmöte 2015-10-22 10/21/2015Registercentrum Syd1."— Presentationens avskrift:

1 Användarmöte 2015-10-22 10/21/2015Registercentrum Syd1

2 Dagordning 10/21/2015Registercentrum Syd2 Inledning ST-projekt i Svenska Makularegistret Patientsamverkan Patientföreträdare i SMR Årsrapporten 2014 Endoftalmit/användarenkäten Information om förändring av variabler Övrigt

3 Patientsamverkan Susanne Albrecht RN, Projektledare - Utvecklingsledare Registercentrum Syd

4 Patient­samverkan I kriterierna för certifiering av de nationella kvalitetsregistren ingår att det ska finnas en kontakt med patientföreningar eller motsvarande. De nationella kvalitetsregistren ska vara utformade så att patienterna kan vara delaktiga i uppföljningen av vården. 10/21/2015Registercentrum Syd4

5 Patient­samverkan Företrädare för vård och socialtjänst uttalar också tydligt betydelsen av att i högre utsträckning se brukare och patienter som aktiva medskapare, och i de fall det är möjligt öka medverkan av anhöriga och närstående. Det handlar både om medskapande i sin egen process och hur patienten och brukaren kan medverka i vårdens utveckling. 10/21/2015Registercentrum Syd5

6 Patientsamverkan Patienter i registerarbetet och som medskapare blir alltmer vanligt. Många projekt är igång och drivs av registerhållare och registercentrum för att enskilt eller tillsammans med patientföreningar öka medverkan av patienter i registerarbetet på något av följande sätt: Ökad medverkan av patientrepresentanter i registerarbetet Ta fram presentation av registerdata för att öka patientens möjlighet att vara en aktiv medskapare samt öka patientens förmåga att förstå sin sjukdom och de val den står inför. 10/21/20156

7 Patientsamverkan Registercentrum Syd7 ”Guide – patienters medverkan i kvalitetsregisterarbete” Guiden är ett stöd till alla som arbetar med kvalitetsregister i hur man kan öka patientperspektivet i sitt registerarbete. Guiden är framtagen 2013 av en arbetsgrupp bestående av patientföreträdare, kvalitetsregister och registercentrum http://qrcstockholm.se/patientsamverkan/ http://qrcstockholm.se/patientsamverkan/ Patientföreträdarutbildning i kvalitetsregisterkunskap 2014, 2016

8 Patientsamverkan 10/21/2015Registercentrum Syd8 ”Partnerskap mellan patient och vårdprofession” I rapporten ges exempel på hur organisationer kan leda projekt för ökad patientsamverkan, nyskapande partnerskap samt förslag på verktyg för att utveckla och utvärdera samverkan. Cristin Lind, QRC Stockholm, 2014 http://qrcstockholm.se/patientsamverkan/ http://qrcstockholm.se/patientsamverkan/ Patientsäkerhetslagen (2010:659). https://www.riksdagen.se/sv/Dokument- Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag- 2010659_sfs-2010-659/ https://www.riksdagen.se/sv/Dokument- Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag- 2010659_sfs-2010-659/

9 Ta till vara patienternas kunskap 10/21/2015Registercentrum Syd9 Det som tillkommit är insikten att den erfarenhetsbaserade kunskap som finns hos brukare och patienter är mycket värdefull och behöver tas tillvara. Det har visat sig att brukare och patienter påtagligt kan bidra till förbättrade tjänster inom vård och omsorg. Det handlar både om kunskap hos den enskilde/närstående och om den ackumulerade kunskap som samlas hos brukar- och patientorganisationer i civilsamhället. Denna kunskap är av annorlunda slag än den som finns hos de professionella.

10 10/21/2015Registercentrum Syd10 PatientföreträdareTord Jonsson Styrgruppsmedlem i Svenska Makularegistret 2014 HDMI-projektetförbättringsarbete 2013-2014 Styrgruppsarbete2015


Ladda ner ppt "Användarmöte 2015-10-22 10/21/2015Registercentrum Syd1."

Liknande presentationer


Google-annonser