Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brukarenkät 2009. Vilka tillfrågas? Föräldrar i familjedaghem (62% svar) Föräldrar i förskola (80% svar) Föräldrar i förskoleklass (81% svar) Föräldrar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brukarenkät 2009. Vilka tillfrågas? Föräldrar i familjedaghem (62% svar) Föräldrar i förskola (80% svar) Föräldrar i förskoleklass (81% svar) Föräldrar."— Presentationens avskrift:

1 Brukarenkät 2009

2 Vilka tillfrågas? Föräldrar i familjedaghem (62% svar) Föräldrar i förskola (80% svar) Föräldrar i förskoleklass (81% svar) Föräldrar i skolår 2 (82% svar) Elever och föräldrar i skolår 5 (94/81% svar) Elever och föräldrar i skolår 8 (92/64% svar)

3 Resultat per verksamhet Familjedaghem –Låg svarsfrekvens jämfört med övriga verksamheter –Likvärdiga eller något höjda resultat jämfört med 2008 –Höga resultat överlag, särskilt trygghet. Lägre på frågor om verksamhetens mål och kunskapsuppföljning –7 enheter individuellt resultat, stora skillnader. Förskola: –Inga stora förändringar jämfört med 2008 –Stora skillnader mellan enheter –Ny fråga om utvecklingssamtal, bra resultat

4 Förskoleklass –Något lägre resultat än 2008, men högre än 2007 –Positivt om förstahandsval av skola och information kring valet Skolår 2 –Oförändrat resultat jämfört med 2008 –Lite lägre än kommungruppen överlag –Större spridning än tidigare år

5 Skolår 5 –Elevers resultat lite lägre än 2008. Lägre än kommungrupp. –Föräldrars resultat bättre än 2008 kring normer och värden, utveckling och lärande. –Elevers och föräldrars svar likvärdiga på kommunnivå, men olika på enhetsnivå. Skolår 8 –Elevers resultat bättre än 2008, men fortfarande lägre än kommungrupp. –Föräldrars resultat lägre än 2008, under kommungrupp. –Inte så stora skillnader mellan elev och förälder som i skolår 5.

6 Trygghet i verksamheten

7 Arbetsro

8 Arbetsro spridning

9 Tillräckliga kunskaper

10 Tillräckliga kunskaper spridning

11 Elever – lär mig viktiga saker

12 Stöd och hjälp vid behov

13 Elevers inflytande över skolarbetet

14 Ordningsregler

15 Hemsidor - spridning

16 Näringsliv/närsamhälle utveckling

17 Ledningen är bra


Ladda ner ppt "Brukarenkät 2009. Vilka tillfrågas? Föräldrar i familjedaghem (62% svar) Föräldrar i förskola (80% svar) Föräldrar i förskoleklass (81% svar) Föräldrar."

Liknande presentationer


Google-annonser