Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÅGA VISA är ett samarbete mellan Danderyd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÅGA VISA är ett samarbete mellan Danderyd"— Presentationens avskrift:

1 VÅGA VISA är ett samarbete mellan Danderyd
Ekerö Nacka Sollentuna Upplands Väsby Introduktionsutbildning för observatörer i VÅGA VISA 1

2 Syfte med Våga Visa Syftet är att öka måluppfyllelsen i förskola och skola genom att utvärdera verksamheten på uppdrag av de politiska nämnderna i respektive kommun.

3 utgår från ett barn- och elevperspektiv
VÅGA VISA: baseras på läroplaner utgår från ett barn- och elevperspektiv stödjer det systematiska kvalitetsarbetet jämför kommunernas förskolor och skolor sprider goda exempel och och bidrar till lärande och utveckling Introduktionsutbildning för observatörer i VÅGA VISA 3

4 VÅGA VISA Avser verksamhet från förskola t o m gymnasieskola
Omfattar både kommunala och fristående enheter Utvärderingen görs i olika perspektiv för att få en så allsidig bild som möjligt

5 Förskola/ Skola Medarbetare Observatörer Föräldrar och elever År 2011
Eva Avser all verksamhet från förskola till vuxenutbildning Utvärdering sker via observationer, enkäter, självvärdering för att få en så allsidig bild som möjligt Kommunala, fristående, enskilda Nystart 2006 med nytt namn, tydligare och vassare observationsrapporter, arbetat för att utveckla och hålla en hög kvalitet genom rekrytering, utbildning, granskning Så långt möjligt samma metod i alla skolformer och möjlighet till jämförerlse mellan olika perspektiv Hela enheter för att stödja rektors ansvarstagande Avser all verksamhet från förskola till År 2011 90 förskolor och skolor observeras Ca 1500 observationsdagar Drygt 200 observatörer Observatörer Föräldrar och elever Introduktionsutbildning för observatörer i VÅGA VISA

6 MÅLOMRÅDEN UTIFRÅN LÄROPLANEN:
Normer och värden. Utveckling och lärande/kunskaper. Ansvar och inflytande för barn/elever. Bedömning och betyg (gäller inte förskola). Rektors/förskolechefs ansvar Carina

7 Exempel på hur ett mål ur Lgr 2011 belyses i de tre perspektiven: Skolans mål är att varje elev - successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och i det inre arbetet i skolan Kundundersökning till föräldrar/elever Självvärdering av medarbetare Observation Ta ställning till: Mitt barn är med och planerar sitt skolarbete Jag är med och planerar mitt skolarbete Eleverna är med och bestämmer hur vi ska arbeta med olika skoluppgifter Reflektera över och ta ställning till om: Jag ger eleverna goda möjligheter till ansvar och inflytande Jag ser till att eleverna tar ansvar för det egna lärandet och är delaktiga i den individuella utvecklingsplanen Beskrivning och bedömning av: Barns/elevers ansvar för det egna lärandet Hur barn/elever ges inflytande över verksamheten/utbildningen Demokratiska arbetsformer

8 Observationen Genomförs av lärare och skolledare från de andra kommunerna Synliggör verksamheten enligt en given metod Visar både starka sidor och förbättringsområden ur ett barn- och elevperspektiv En del av politiska nämndens systematiska kvalitetsarbete Inte inspektion eller tillsyn Inte lärarhandledning Introduktionsutbildning för observatörer i VÅGA VISA

9 ”Att mäta kvalitet är dock först en fråga om elevernas rättigheter
”Att mäta kvalitet är dock först en fråga om elevernas rättigheter. De har rätt till det bästa som finns tillgängligt. Det får inte vara ett lotteri (..).” Mervyn Benford Introduktionsutbildning för observatörer i VÅGA VISA 9


Ladda ner ppt "VÅGA VISA är ett samarbete mellan Danderyd"

Liknande presentationer


Google-annonser