Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÅGA VISA är ett samarbete mellan Danderyd Ekerö Nacka Sollentuna Upplands Väsby.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÅGA VISA är ett samarbete mellan Danderyd Ekerö Nacka Sollentuna Upplands Väsby."— Presentationens avskrift:

1 VÅGA VISA är ett samarbete mellan Danderyd Ekerö Nacka Sollentuna Upplands Väsby

2 Syfte med Våga Visa Syftet är att öka måluppfyllelsen i förskola och skola genom att utvärdera verksamheten på uppdrag av de politiska nämnderna i respektive kommun.

3 VÅGA VISA: baseras på läroplaner utgår från ett barn- och elevperspektiv stödjer det systematiska kvalitetsarbetet jämför kommunernas förskolor och skolor sprider goda exempel och och bidrar till lärande och utveckling

4 VÅGA VISA Avser verksamhet från förskola t o m gymnasieskola Omfattar både kommunala och fristående enheter Utvärderingen görs i olika perspektiv för att få en så allsidig bild som möjligt

5 Förskola/ Skola Medarbetare Observatörer Föräldrar och elever

6 MÅLOMRÅDEN UTIFRÅN LÄROPLANEN: Normer och värden. Utveckling och lärande/kunskaper. Ansvar och inflytande för barn/elever. Bedömning och betyg (gäller inte förskola). Rektors/förskolechefs ansvar

7 Exempel på hur ett mål ur Lgr 2011 belyses i de tre perspektiven: Skolans mål är att varje elev - successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och i det inre arbetet i skolan Kundundersökning till föräldrar/elever Självvärdering av medarbetare Observation Ta ställning till: Mitt barn är med och planerar sitt skolarbete Jag är med och planerar mitt skolarbete Eleverna är med och bestämmer hur vi ska arbeta med olika skoluppgifter Reflektera över och ta ställning till om: Jag ger eleverna goda möjligheter till ansvar och inflytande Jag ser till att eleverna tar ansvar för det egna lärandet och är delaktiga i den individuella utvecklingsplanen Beskrivning och bedömning av: Barns/elevers ansvar för det egna lärandet Hur barn/elever ges inflytande över verksamheten/utbildning en Demokratiska arbetsformer

8 Observationen Genomförs av lärare och skolledare från de andra kommunerna Synliggör verksamheten enligt en given metod Visar både starka sidor och förbättringsområden ur ett barn- och elevperspektiv En del av politiska nämndens systematiska kvalitetsarbete Inte inspektion eller tillsyn Inte lärarhandledning

9 ” Att mäta kvalitet är dock först en fråga om elevernas rättigheter. De har rätt till det bästa som finns tillgängligt. Det får inte vara ett lotteri (..).” Mervyn Benford


Ladda ner ppt "VÅGA VISA är ett samarbete mellan Danderyd Ekerö Nacka Sollentuna Upplands Väsby."

Liknande presentationer


Google-annonser