Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tyresö förskola och skola

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tyresö förskola och skola"— Presentationens avskrift:

1 Tyresö förskola och skola
Välkommen till Tyresö förskola och skola

2 Skola F-9 med skolbarnomsorg och Fritidsklubb 660 elever
Våra styrkor: Elever, Pedagogik, Trygghet, Elevvård, Föräldrar, Miljö, Behörig personal Goda studieresultat i en lugn och trygg arbetsmiljö Barn, elever och personal är stolta för sin skola Tydlig inriktning med hög kvalitet ”Kunskap – Hälsa - Etik” Profilinriktning

3 Vår profil Fsk Grundskolan Slottsvillan Det utforskande barnet
Barnets individuella utveckling Pedagogen är medforskande

4 Kunskap – Hälsa – Etik för alla
Fsk Grundskolan Slottsvillan Det utforskande barnet Leker fram kunskap Arbetsro Meningsfull fritid

5 År 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Grundskolan Slottsvillan Fsk År 6-9 År 1-5 Hälsa
Etik Internationell NO/Ma Friluftsliv och Hälsa År 1-5 Hälsa Etik Svenska Engelska Matematik Meningsfull fritid

6 Alla elever är allas ansvar

7 Kvalitét 2008/2009 Hur gick det…

8 Nöjda kunder Elevutvärderingar Medarbetarsamtal Föräldrar Våga Visa
Brukarenkäten Elevutvärderingar Medarbetarsamtal Föräldrar Våga Visa

9 Normer och värden: Arbetsro Etik Friends

10 Utveckling och lärande:
Kommunens bästa resultat i åk 9 Rörelse och etik på schemat

11 Elevers ansvar och inflytande
Aktiva klass-och elevråd Välja arbetsområde Eget arbete på schemat Redovisningsformer

12 Övergång och samverkan
Förskola-förskoleklass Förskoleklass –grundskola År 3-4 och år 5-6 År 9 till gymnasiet Projekt i klasserna

13 Men vi vill mer än så! Högre mål Framtidstro Glädje!

14 MÅL 2009/10 Högre meritvärde Elevinflytande Arbetsro
Högre andel elever med minst G i alla ämnen Elevinflytande Samverkan med näringslivet Arbetsro

15 Högstadiet år 6-9 Teoretiska ämnen Svenska Engelska Matematik
Tyresö skola ingår i projektet att arbeta timplanelöst. Det innebär i praktiken att eleverna får sin garanterade undervisningstid men att den målstyrda skolan inom den ramen förfogar över hur tiden används. Teoretiska ämnen Svenska Engelska Matematik NO – Biologi, fysik, kemi Teknik SO – Hi, Ge, Sh och Re B-språk – Fr, Sp, Ty Svenska/Engelska Praktiskt- estetiska ämnen Bild Musik Idrott och Hälsa Hem- och konsumentkunskap Slöjd - textil och trä/metall 16 betyg

16 Arbetssätt Eleven får tydliga mål inför varje nytt arbetsområde
Mål att uppnå Mål att sträva mot Betygskriterier ( år 8-9) Viktigt med elevinflytande! Målen nås med varierande arbetssätt, t ex Föreläsningsform/genomgångar Självstudier Dramatiseringar Film Diskussioner Grupparbete Föredrag Uppsatser

17 Högstadiet Årskurs 6-9 Du väljer en profil som passar dig och ditt intresse Du tillhör en klass som skolan sammansätter På profiltiden – nästan en dag per vecka- tillhör du din profilgrupp Du får många nya kamrater med samma/liknande intresse Du får undervisning av fler pedagoger Inga krav på förkunskaper Alla profiler ger samma behörighet till gymnasiet

18 Tyresö skolas profiler för högstadiet
En dag i veckan har vi profil Etik och hälsa NO, Matematik Friluftsliv och Hälsa Internationell profil Ibland kan det vara en hel profilvecka Kreativt arbetssätt

19 Matematik och NO På profiltiden arbetar du med NO (naturorienterade ämnen) och matematik Du kommer använda alternativa arbetssätt, t.ex. mer undersökande och laborativt Du behöver inte vara duktig i matematik för att söka denna profil. Vårt mål är att du ska tycka att matematik och NO är roligt och intressant I denna profil får du, förutom grunderna i Office-paketet , utökade datakunskaper som hjälper dig att använda datorn som ett verktyg i dina studier

20 Internationell profil
Vi öppnar fönstret mot omvärlden. Läroplanen säger: ”Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang.” Vi kommer att söka samarbete med andra länder, kommunicera och utbyta kunskaper Det engelska språket blir centralt. Självklart använder vi datorer och du kommer att få en grundläggande datautbildning Vi hoppas kunna göra ett utbyte med andra elever i något annat land innan du slutar 9:an. Vi kan inte lova detta men tillsammans kan vi arbeta mot målet Du kommer också att komma i kontakt med andra kulturer samt lära dig mer om vår egen De praktisk-estetiska ämnena kommer att få en framträdande roll

21 Friluftsliv och Hälsa Den här profilen riktar sig till dig som vill fördjupa dig både praktiskt och teoretiskt i begreppet hälsa samt natur och friluftsliv Du får prova på olika idrotter som du inte annars har i skolan, kanske klättring, bågskytte, simhopp ….. Vi planerar att göra längre utflykter med övernattning varje läsår Självklart använder vi vår vackra omgivning Du ska tycka om att röra på dig och vilja lära dig mer om hur du sköter din hälsa, fysiskt och psykiskt Ledarskap Du får en grundläggande datautbildning

22 Övergång från skolår 5 till skolår 6
Föräldrainformation (1 dec) Val av skola (januari) Val av profil (januari) Nya klasser (vecka 18) Besök i skolan/klassaktivitet (maj/juni) Information från avlämnande lärare/skola Föräldramöte (september)

23 Välkomna till Tyresö skola!
År 2014


Ladda ner ppt "Tyresö förskola och skola"

Liknande presentationer


Google-annonser