Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Tyresö förskola och skola. 660 elever Barn, elever och personal är stolta för sin skola Goda studieresultat i en lugn och trygg arbetsmiljö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Tyresö förskola och skola. 660 elever Barn, elever och personal är stolta för sin skola Goda studieresultat i en lugn och trygg arbetsmiljö."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Tyresö förskola och skola

2 660 elever Barn, elever och personal är stolta för sin skola Goda studieresultat i en lugn och trygg arbetsmiljö Skola F-9 med skolbarnomsorg och Fritidsklubb Våra styrkor: Elever, Pedagogik, Trygghet, Elevvård, Föräldrar, Miljö, Behörig personal Tydlig inriktning med hög kvalitet ”Kunskap – Hälsa - Etik” Profilinriktning

3 Vår profil Vår profil Slottsvillan Grundskolan Fsk Det utforskande barnet Barnets individuella utveckling Pedagogen är medforskande

4 Kunskap – Hälsa – Etik för alla Kunskap – Hälsa – Etik för alla Slottsvillan Fsk Grundskolan Det utforskande barnet Leker fram kunskap Arbetsro Meningsfull fritid

5 År 1-2-3-4-5-6-7-8-9 År 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Slottsvillan Fsk Grundskolan År 1-5 Hälsa Etik Svenska Engelska Matematik År 6-9 Hälsa Etik  Internationell  NO/Ma  Friluftsliv och Hälsa Meningsfull fritid

6 Alla elever är allas ansvar

7 Kvalitét 2008/2009 Kvalitét 2008/2009 Hur gick det…

8 Brukarenkäten Nöjda kunder Elevutvärderingar Medarbetarsamtal Föräldrar Våga Visa

9 Arbetsro Etik Friends Normer och värden:

10 Kommunens bästa resultat i åk 9 Rörelse och etik på schemat Utveckling och lärande :

11 Aktiva klass-och elevråd Välja arbetsområde Eget arbete på schemat Redovisningsformer Elevers ansvar och inflytande

12 Förskola-förskoleklass Förskoleklass – grundskola År 3-4 och år 5-6 År 9 till gymnasiet Projekt i klasserna Övergång och samverkan

13 Högre mål Men vi vill mer än så! Glädje! Framtidstro

14 MÅL 2009/10 Samverkan med näringslivet Högre andel elever med minst G i alla ämnen Högre meritvärde Elevinflytande Arbetsro

15 Högstadiet år 6-9 Teoretiska ämnen  Svenska  Engelska  Matematik  NO – Biologi, fysik, kemi  Teknik  SO – Hi, Ge, Sh och Re  B-språk – Fr, Sp, Ty  Svenska/Engelska Praktiskt- estetiska ämnen  Bild  Musik  Idrott och Hälsa  Hem- och konsumentkunskap  Slöjd - textil och trä/metall Tyresö skola ingår i projektet att arbeta timplanelöst. Det innebär i praktiken att eleverna får sin garanterade undervisningstid men att den målstyrda skolan inom den ramen förfogar över hur tiden används. 16 betyg

16 Arbetssätt Eleven får tydliga mål inför varje nytt arbetsområde  Mål att uppnå  Mål att sträva mot  Betygskriterier ( år 8-9) Målen nås med varierande arbetssätt, t ex  Föreläsningsform/genomgångar  Självstudier  Dramatiseringar  Film  Diskussioner  Grupparbete  Föredrag  Uppsatser Viktigt med elevinflytande!

17 Högstadiet Årskurs 6-9 Du väljer en profil som passar dig och ditt intresse  Du tillhör en klass som skolan sammansätter  På profiltiden – nästan en dag per vecka- tillhör du din profilgrupp  Du får många nya kamrater med samma/liknande intresse  Du får undervisning av fler pedagoger  Inga krav på förkunskaper  Alla profiler ger samma behörighet till gymnasiet

18 Tyresö skolas profiler för högstadiet NO, Matematik Internationell profil Friluftsliv och Hälsa En dag i veckan har vi profil Ibland kan det vara en hel profilveck a

19  På profiltiden arbetar du med NO (naturorienterade ämnen) och matematik  Du kommer använda alternativa arbetssätt, t.ex. mer undersökande och laborativt  Du behöver inte vara duktig i matematik för att söka denna profil. Vårt mål är att du ska tycka att matematik och NO är roligt och intressant  I denna profil får du, förutom grunderna i Office- paketet, utökade datakunskaper som hjälper dig att använda datorn som ett verktyg i dina studier Matematik och NO

20  Vi öppnar fönstret mot omvärlden. Läroplanen säger: ”Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang.” Vi kommer att söka samarbete med andra länder, kommunicera och utbyta kunskaper  Det engelska språket blir centralt. Självklart använder vi datorer och du kommer att få en grundläggande datautbildning  Vi hoppas kunna göra ett utbyte med andra elever i något annat land innan du slutar 9:an. Vi kan inte lova detta men tillsammans kan vi arbeta mot målet  Du kommer också att komma i kontakt med andra kulturer samt lära dig mer om vår egen  De praktisk-estetiska ämnena kommer att få en framträdande roll Internationell profil

21  Den här profilen riktar sig till dig som vill fördjupa dig både praktiskt och teoretiskt i begreppet hälsa samt natur och friluftsliv  Du får prova på olika idrotter som du inte annars har i skolan, kanske klättring, bågskytte, simhopp …..  Vi planerar att göra längre utflykter med övernattning varje läsår  Självklart använder vi vår vackra omgivning  Du ska tycka om att röra på dig och vilja lära dig mer om hur du sköter din hälsa, fysiskt och psykiskt  Ledarskap  Du får en grundläggande datautbildning Friluftsliv och Hälsa

22 Övergång från skolår 5 till skolår 6  Föräldrainformation (1 dec)  Val av skola (januari)  Val av profil (januari)  Nya klasser (vecka 18)  Besök i skolan/klassaktivitet (maj/juni)  Information från avlämnande lärare/skola  Föräldramöte (september)

23 Välkomna till Tyresö skola! www.tyreso.se/tyresoskola År 2014


Ladda ner ppt "Välkommen till Tyresö förskola och skola. 660 elever Barn, elever och personal är stolta för sin skola Goda studieresultat i en lugn och trygg arbetsmiljö."

Liknande presentationer


Google-annonser