Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Genevadsskolan Antal svar elever: 45 - svarsfrekvens 96% Antal svar vårdnadshavare: 5 - svarsfrekvens 11% April 2015 Laholms kommun Skolundersökning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Genevadsskolan Antal svar elever: 45 - svarsfrekvens 96% Antal svar vårdnadshavare: 5 - svarsfrekvens 11% April 2015 Laholms kommun Skolundersökning."— Presentationens avskrift:

1 1 Genevadsskolan Antal svar elever: 45 - svarsfrekvens 96% Antal svar vårdnadshavare: 5 - svarsfrekvens 11% April 2015 Laholms kommun Skolundersökning 2015 Elever - Vårdnadshavare/Föräldrar

2 Om undersökningen Syfte och bakgrund Laholms kommun har genomfört en undersökning bland elever och föräldrar i skolan. Undersökningens syfte var att ta reda på vad elever och föräldrar tycker om förskola, pedagogisk omsorg och grundskola. Resultaten ska vara en del av underlaget för verksamhetschefer och rektorer i det systematiska kvalitetsarbetet. Målgrupp Målgruppen var föräldrar till barn i förskola och pedagogisk omsorg, föräldrar och elever i förskoleklass och årskurs 1-9 samt föräldrar och elever i årskurs 1-9 inom specialenheten. Urvalet tillhandahölls av kommunen. Metod Eleverna fick besvara enkäten på webben. Rektorerna fick via e-post ett informationsbrev samt inloggnings- uppgifter till enkäten för respektive skola och klass. Föräldrar fick besvara enkäten på webben. Föräldrar till barn i förskola, förskoleklass och årskurs 1 fick ett informationsbrev hemskickat med posten med inloggningsuppgifter för att gemensamt med sitt barn kunna besvara enkäten. Föräldrar till barn i förskoleklass och årskurs 1-9 fick ett informationsbrev hemskickat med posten med inloggningsuppgifter för att kunna svara på enkäten för sitt barn. I brevet fanns även information om att det fanns möjlighet att besvara enkäten på engelska eller arabiska. Datainsamlingen pågick den 16 mars – 7 april 2015. Svarsfrekvens Totalt ingick 5988 barn och föräldrar i undersökningen varav 3164 besvarade enkäten och svarsfrekvensen blev 53 %. Svarsfrekvensen för verksamhetsformerna blir: för pedagogisk omsorg/förskola 45 % för grundskola elever 75 % och för vårdnadshavare 34 % 2

3 Förklaring av diagram  Bilderna på kommande sidor visar resultatet för aktuell avdelning/förskola jämfört med kommunen totalt.  Frågorna har besvarats på en skala från 1-4. Det har också funnits möjlighet för respondenten att svara ”vet ej”.  Medelvärdet per fråga i kommande bilder är beräknat som ett medelvärde av samtliga svar som avgivits på den aktuella frågan (exklusive vet ej).  OBS! För att ett resultat ska tas fram krävs att minst 5 personer besvarat undersökningen. 3

4 Trygghet och trivsel 4 Jag känner mig trygg i skolan Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter *Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena *Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet Personalen reagerar/säger till om något barn utsätts för en kränkande handling *Påståendet ställs ej till F-klasser Elever - Genevadsskolan

5 Ditt fritidshem, fritids 5 Bas: 26 svar 58 % går på fritids. Deras svar om fritids presenteras i diagrammet nedan. *Jag känner mig trygg på fritids *Jag trivs och tycker om att vara på fritids *På fritids får jag pröva nya och olika aktiviteter/saker *Påståendet ställs ej till åk 7-9 Elever - Genevadsskolan

6 Kunskap 6 Jag använder ofta dator eller surfplatta i arbetet när jag är i skolan Elever - Genevadsskolan

7 Trygghet och trivsel 7 Bas: 8 svar 82 % har svarat att de oftast kan koncentrera sig på sitt arbete under lektionerna. 18% (8 personer) har svarat nej på frågan dvs. att de har svårt att koncentrera sig. Orsakerna till det presenteras i diagrammet nedan. Elever - Genevadsskolan

8 Resultat Vårdnadshavare 8

9 Trygghet och trivsel 9 Jag känner mig välkommen till skolan Jag känner mig trygg när mitt barn är på skolan Vårdnadshavare - Genevadsskolan

10 Information om ditt barns skolgång 10 Skolans personal har informerat mig om de nationella målen i skolan Vårdnadshavare - Genevadsskolan

11 Information om ditt barns skolgång 11 Jag får eller har tillgång till aktuell och relevant information om skolans verksamhet Vårdnadshavare - Genevadsskolan

12 Inflytande och delaktighet 12 Jag vet vart jag ska vända mig om jag vill framföra mina synpunkter på verksamheten På skolan finns forum där jag som vårdnadshavare har möjlighet till dialog kring inflytande och delaktighet Vårdnadshavare - Genevadsskolan

13 Information om ditt barns skolgång 13 Jag har en klar bild över mitt barns skolgång/skolsituation Jag vet vilka kunskapskrav som finns i de olika ämnena Jag har en klar bild över mitt barns kunskapsutveckling i de olika ämnena Vårdnadshavare - Genevadsskolan

14 Information om ditt barns skolgång 14 Mitt barn får det stöd som hon/ han behöver På mitt barns utvecklingssamtal fick jag en klar bild av hur mitt barns kunskapsutveckling bäst kan stödjas På mitt barns utvecklingssamtal fick jag en klar bild av hur mitt barns sociala utveckling bäst kan stödjas Vårdnadshavare - Genevadsskolan

15 15 60 % har svarat att barnet har plats på fritidshem. Deras svar om fritidshemmet presenteras i diagrammet nedan. Fritidshemmet 15 *Jag känner mig välkommen till fritids *Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritids *På utvecklingssamtalen har vi en bra dialog om hur mitt barn fungerar på fritids *Påståendet ställs ej till åk 7-9 *Resultat kan ej visas för den enskilda skolan på denna fråga, 3 svar Vårdnadshavare - Genevadsskolan


Ladda ner ppt "1 Genevadsskolan Antal svar elever: 45 - svarsfrekvens 96% Antal svar vårdnadshavare: 5 - svarsfrekvens 11% April 2015 Laholms kommun Skolundersökning."

Liknande presentationer


Google-annonser