Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Laholms kommun Skolundersökning 2016 Elever Laholms kommun åk F-9 Antal svar: 1878 - svarsfrekvens 70% Mars 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Laholms kommun Skolundersökning 2016 Elever Laholms kommun åk F-9 Antal svar: 1878 - svarsfrekvens 70% Mars 2016."— Presentationens avskrift:

1 Laholms kommun Skolundersökning 2016 Elever Laholms kommun åk F-9 Antal svar: 1878 - svarsfrekvens 70% Mars 2016

2 Om undersökningen Syfte och bakgrund Laholms kommun har genomfört en undersökning bland elever och föräldrar i skolan. Undersökningens syfte var att ta reda på vad elever och föräldrar tycker om förskola, pedagogisk omsorg och grundskola. Resultaten ska vara en del av underlaget för verksamhetschefer och rektorer i det systematiska kvalitetsarbetet. Målgrupp Målgruppen var föräldrar till barn i förskola och pedagogisk omsorg, elever i förskoleklass och årskurs 1 samt elever i årskurs 2-9 i grundskolan och grundsärskolan. Urvalet tillhandahölls av kommunen. Metod Eleverna i årskurs 2-9 fick besvara enkäten på webben. Rektorerna fick via e-post ett informationsbrev samt inloggnings-uppgifter till enkäten för respektive skola och klass. Föräldrar till barn i förskola, förskoleklass och årskurs 1 fick ett informationsbrev hemskickat med posten med inloggningsuppgifter för att gemensamt med sitt barn kunna besvara enkäten via webben. I brevet fanns även information om att det fanns möjlighet att besvara enkäten på engelska eller arabiska. Datainsamlingen pågick den 29 februari – 27 mars. Svarsfrekvens Totalt ingick 3704 barn i undersökningen varav 2309 besvarade enkäten och svarsfrekvensen blev 62 %. Svarsfrekvensen för verksamhetsformerna blir: för pedagogisk omsorg/förskola 43 % för elever i förskola och årskurs 1 34 % för elever i grundskola/grundsärskola åk 2-9 78 % 2Laholms kommun skolundersökning 2016

3 Förklaring av diagram  Bilderna på kommande sidor visar resultatet för aktuell avdelning/förskola jämfört med kommunen totalt.  Frågorna har besvarats på en skala från 1-4. Det har också funnits möjlighet för respondenten att svara ”vet ej”.  Medelvärdet per fråga i kommande bilder är beräknat som ett medelvärde av samtliga svar som avgivits på den aktuella frågan (exklusive vet ej).  OBS! För att ett resultat ska tas fram krävs att minst 5 personer besvarat undersökningen. 3Laholms kommun skolundersökning 2016

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10Laholms kommun skolundersökning 2016

11 11


Ladda ner ppt "Laholms kommun Skolundersökning 2016 Elever Laholms kommun åk F-9 Antal svar: 1878 - svarsfrekvens 70% Mars 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser