Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enkätresultat för Grundskolan Elever 2016 Skola:Näshulta friskola - 5.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enkätresultat för Grundskolan Elever 2016 Skola:Näshulta friskola - 5."— Presentationens avskrift:

1 Enkätresultat för Grundskolan Elever 2016 Skola:Näshulta friskola - 5

2 Innehållsförteckning: Sida 3Information om undersökningen Sida 4 Del 1. Frågeområdenas totalresultat Sida 8Del 2. Totalt resultat jämförelse Sida 13Del 3. Frågor inom frågeområdena - jämförelse med resultat för kommunen, kommunala, fristående och skolan som helhet Sida 27Del 4. Frågor inom frågeområdena - per kön 2

3 Information om undersökningen: Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen en enkät till grundskoleelever i årskurs 2,5 och 8 i Eskilstuna kommun. Undersökningen är frivillig för skolans elever. Enkäten syftar till att följa upp de mål som fastställts i den årliga verksamhetsplanen för barn- och utbildningsnämnden samt säkerställa kvalitetsförbättringar i samtliga våra verksamheter. Enkäten består av olika frågeområden med ett antal frågor inom varje område. 3

4 Del 1 Frågeområdens totalresultat 4 Skola:Näshulta friskola - 5

5 Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammen visar resultaten för klassen för de frågeområden som ingick i enkäten. 2. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4. Diagrammet längst ner visar en vy över nöjdhetsfrågorna. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 5 Skola:Näshulta friskola - 5 Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1 - 5 Nöjdhetsfrågor

6 Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultaten för klassen för de frågor som ingick i enkäten. 2. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Diagrammet visar andel 6 Jag känner till otrygga platser på min skola Skola:Näshulta friskola - 5 Hur ofta har du under de tre senaste månaderna känt dig stressad pga. ditt skolarbete?

7 Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultaten för klassen för de frågor som ingick i enkäten. 2. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 6 I skolan använder vi andra platser för att lära som… Skola:Näshulta friskola - 5

8 Del 2 Totalt resultat jämförelse Skola:Näshulta friskola - 5 7

9 Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för klassen. Röd stapel är resultatet för alla fristående grundskolor som helhet. Blå stapel är resultatet för alla kommunala skolor som helhet. Orange stapel är resultatet för alla skolor i kommunen som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). 2.Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 9 Skola:Näshulta friskola - 5 Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1-5 jämfört med alla kommunens grundskolor som helhet

10 Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för klassen. Röd stapel är resultatet för alla fristående grundskolor som helhet. Blå stapel är resultatet för alla kommunala skolor som helhet. Orange stapel är resultatet för alla skolor i kommunen som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). 2. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 10 Nöjdhetsfrågor jämfört med alla kommunens grundskolor som helhet Skola:Näshulta friskola - 5

11 Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för klassen fördelat på kön. 2. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 11 Skola:Näshulta friskola - 5 Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1 - 5 per kön

12 Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för klassen fördelat på kön. 2. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Det andra diagrammet visar en vy över nöjdhetsfrågorna. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 12 Nöjdhetsfrågor per kön Skola:Näshulta friskola - 5

13 Del 3 - Frågor inom frågeområdena - jämförelse med resultat för kommunen, kommunala, fristående och skolan som helhet 13 Skola:Näshulta friskola - 5

14 00. HELHETSOMDÖME Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för klassen. Röd stapel är resultatet för alla fristående grundskolor som helhet. Blå stapel är resultatet för alla kommunala skolor som helhet. Orange stapel är resultatet för alla skolor i kommunen som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Mörkblå stapel är resultatet för skolan som helhet. 2. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Näshulta friskola - 5 14

15 01. TRYGGHET OCH TRIVSEL Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för klassen. Röd stapel är resultatet för alla fristående grundskolor som helhet. Blå stapel är resultatet för alla kommunala skolor som helhet. Orange stapel är resultatet för alla skolor i kommunen som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Mörkblå stapel är resultatet för skolan som helhet. 2. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Näshulta friskola - 5 15

16 01. TRYGGHET OCH TRIVSEL Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för klassen. Röd stapel är resultatet för alla fristående grundskolor som helhet. Blå stapel är resultatet för alla kommunala skolor som helhet. Orange stapel är resultatet för alla skolor i kommunen som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Mörkblå stapel är resultatet för skolan som helhet. 2. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Näshulta friskola - 5 16

17 Jag känner till otrygga platser på min skola Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för klassen. Röd stapel är resultatet för alla fristående grundskolor som helhet. Blå stapel är resultatet för alla kommunala skolor som helhet. Orange stapel är resultatet för alla skolor i kommunen som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Mörkblå stapel är resultatet för skolan som helhet. 2. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Diagrammet visar andel. Skola:Näshulta friskola - 5 17

18 02. NORMER OCH VÄRDEN Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för klassen. Röd stapel är resultatet för alla fristående grundskolor som helhet. Blå stapel är resultatet för alla kommunala skolor som helhet. Orange stapel är resultatet för alla skolor i kommunen som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Mörkblå stapel är resultatet för skolan som helhet. 2. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Näshulta friskola - 5 18

19 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för klassen. Röd stapel är resultatet för alla fristående grundskolor som helhet. Blå stapel är resultatet för alla kommunala skolor som helhet. Orange stapel är resultatet för alla skolor i kommunen som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Mörkblå stapel är resultatet för skolan som helhet. 2. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Näshulta friskola - 5 19

20 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för klassen. Röd stapel är resultatet för alla fristående grundskolor som helhet. Blå stapel är resultatet för alla kommunala skolor som helhet. Orange stapel är resultatet för alla skolor i kommunen som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Mörkblå stapel är resultatet för skolan som helhet. 2. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Näshulta friskola - 5 20

21 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för klassen. Röd stapel är resultatet för alla fristående grundskolor som helhet. Blå stapel är resultatet för alla kommunala skolor som helhet. Orange stapel är resultatet för alla skolor i kommunen som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Mörkblå stapel är resultatet för skolan som helhet. 2. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Näshulta friskola - 5 21

22 Hur ofta har du under de tre senaste månaderna känt dig stressad pga. ditt skolarbete? Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för klassen. Röd stapel är resultatet för alla fristående grundskolor som helhet. Blå stapel är resultatet för alla kommunala skolor som helhet. Orange stapel är resultatet för alla skolor i kommunen som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Mörkblå stapel är resultatet för skolan som helhet. 2. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Diagrammet visar andel Skola:Näshulta friskola - 5 22

23 I undervisningen använder vi andra platser för att lära som… Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för klassen. Röd stapel är resultatet för alla fristående grundskolor som helhet. Blå stapel är resultatet för alla kommunala skolor som helhet. Orange stapel är resultatet för alla skolor i kommunen som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Mörkblå stapel är resultatet för skolan som helhet. 2. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Näshulta friskola - 5 23

24 04. ANSVAR OCH INFLYTANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för klassen. Röd stapel är resultatet för alla fristående grundskolor som helhet. Blå stapel är resultatet för alla kommunala skolor som helhet. Orange stapel är resultatet för alla skolor i kommunen som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Mörkblå stapel är resultatet för skolan som helhet. 2. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Näshulta friskola - 5 24

25 05. LOKALER OCH MAT Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för klassen. Röd stapel är resultatet för alla fristående grundskolor som helhet. Blå stapel är resultatet för alla kommunala skolor som helhet. Orange stapel är resultatet för alla skolor i kommunen som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Mörkblå stapel är resultatet för skolan som helhet. 2. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Näshulta friskola - 5 25

26 NÖJDHETSFRÅGOR Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för klassen. Röd stapel är resultatet för alla fristående grundskolor som helhet. Blå stapel är resultatet för alla kommunala skolor som helhet. Orange stapel är resultatet för alla skolor i kommunen som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Mörkblå stapel är resultatet för skolan som helhet. 2. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Näshulta friskola - 5 26

27 Del 4 Frågor inom frågeområdena - per kön 27 Skola:Näshulta friskola - 5

28 00. HELHETSOMDÖME Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för klassen fördelat på kön. 2.Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Näshulta friskola - 5 28

29 01. TRYGGHET OCH TRIVSEL Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för klassen fördelat på kön. 2.Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Näshulta friskola - 5 29

30 Jag känner till otrygga platser på min skola Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för klassen fördelat på kön. 2.Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Diagrammet visar andel. Skola:Näshulta friskola - 5 30

31 02. NORMER OCH VÄRDEN Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för klassen fördelat på kön. 2. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Näshulta friskola - 5 31

32 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för klassen fördelat på kön. 2. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Näshulta friskola - 5 32

33 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för klassen fördelat på kön. 2. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Näshulta friskola - 5 33

34 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för klassen fördelat på kön. 2. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Näshulta friskola - 5 34

35 Hur ofta har du under de tre senaste månaderna känt dig stressad pga. ditt skolarbete? Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för klassen fördelat på kön. 2. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Diagrammet visar andel Skola:Näshulta friskola - 5 35

36 I undervisningen använder vi andra platser för att lära som… Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för klassen fördelat på kön. 2. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Näshulta friskola - 5 36

37 04. ANSVAR OCH INFLYTANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för klassen fördelat på kön. 2. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Näshulta friskola - 5 37

38 05. LOKALER OCH MAT Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för klassen fördelat på kön. 2. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Näshulta friskola - 5 38

39 NÖJDHETSFRÅGOR Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för klassen fördelat på kön. 2. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Näshulta friskola - 5 39

40 Enkätresultat för Grundskolan Elever 2016 Skola:Näshulta friskola - 5


Ladda ner ppt "Enkätresultat för Grundskolan Elever 2016 Skola:Näshulta friskola - 5."

Liknande presentationer


Google-annonser