Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enkätresultat för Förskolan Föräldrar 2016 Näshulta Fristående Förskola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enkätresultat för Förskolan Föräldrar 2016 Näshulta Fristående Förskola."— Presentationens avskrift:

1 Enkätresultat för Förskolan Föräldrar 2016 Näshulta Fristående Förskola

2 Innehållsförteckning: Sida 2Information om undersökningen Sida 4Del 1. Frågeområdenas totalresultat Sida6Del 2. Totalt resultat jämförelse Sida 14Del 3. Frågor inom frågeområdena - jämförelse med kommunen som helhet, kommunala och fristående förskolor Sida 25Del 4. Frågor inom frågeområdena - per kön Sida 34Del 5. Frågor inom frågeområdena - jämförelse med tidigare år (totalt och per kön) 2

3 Information om undersökningen: Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen en enkät till vårdnadshavare vars barn är placerade i någon av kommunen förskolor. Det är frivilligt att delta i undersökningen. Enkäten syftar till att följa upp de mål som fastställts i den årliga verksamhetsplanen för barn- och utbildningsnämnden samt säkerställa kvalitetsförbättringar i samtliga våra verksamheter. Enkäten består av olika frågeområden med ett antal frågor inom varje område. 3

4 Del 1 Frågeområdens totalresultat 4 Näshulta Fristående Förskola

5 Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammen visar resultaten för förskolan för de frågeområden som ingick i enkäten. 2. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4. Diagrammet längst ner visar en vy över nöjdhetsfrågorna. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 5 Näshulta Fristående Förskola Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1 - 5 Nöjdhetsfrågor

6 Del 2 Totalt resultat jämförelse Näshulta Fristående Förskola 6

7 7 Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1 - 5 jämfört med tidigare år Nöjdhetsfrågor jämfört med tidigare år

8 Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för förskolan. Röd stapel är alla förskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående förskolor). Mörkblå stapel är alla fristående förskolor som helhet. Orange stapel är kommunala förskolor som helhet. 2. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 8 Näshulta Fristående Förskola Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1-5 jämfört med alla kommunens förskolor som helhet

9 Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för förskolan. Röd stapel är alla förskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående förskolor). Mörkblå stapel är alla fristående förskolor som helhet. Orange stapel är kommunala förskolor som helhet. 2. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 9 Nöjdhetsfrågor jämfört med alla kommunens förskolor som helhet Näshulta Fristående Förskola

10 Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för förskolan fördelat på kön. 2. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 10 Näshulta Fristående Förskola Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1 - 5 per kön

11 Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för förskolan fördelat på kön. 2. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Det andra diagrammet visar en vy över nöjdhetsfrågorna. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 11 Nöjdhetsfrågor per kön Näshulta Fristående Förskola

12 12 Näshulta Fristående Förskola Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1 - 5 jämfört med tidigare år per kön Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar förskolans resultat i år samt resultatet för tidigare genomförda undersökningar. 1. Vi visar medelvärdet. 2. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat.

13 13 Näshulta Fristående Förskola Nöjdhetsfrågor jämfört med tidigare år per kön Hur läser jag diagrammet? 1. Tabellen visar förskolans resultat i år samt resultatet för tidigare genomförda undersökningar. 2. Vi visar medelvärdet. 3. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat.

14 Del 3 Frågor inom frågeområdena - jämförelse med kommunen som helhet, kommunala och fristående förskolor 14 Näshulta Fristående Förskola

15 00. HELHETSOMDÖME Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för förskolan. Röd stapel är alla förskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående förskolor). Mörkblå stapel är alla fristående förskolor som helhet. Orange stapel är kommunala förskolor som helhet. 2. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Näshulta Fristående Förskola 15

16 01. TRYGGHET OCH TRIVSEL Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för förskolan. Röd stapel är alla förskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående förskolor). Mörkblå stapel är alla fristående förskolor som helhet. Orange stapel är kommunala förskolor som helhet. 2. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Näshulta Fristående Förskola 16

17 02. NORMER OCH VÄRDEN Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för förskolan. Röd stapel är alla förskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående förskolor). Mörkblå stapel är alla fristående förskolor som helhet. Orange stapel är kommunala förskolor som helhet. 2. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Näshulta Fristående Förskola 17

18 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för förskolan. Röd stapel är alla förskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående förskolor). Mörkblå stapel är alla fristående förskolor som helhet. Orange stapel är kommunala förskolor som helhet. 2. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Näshulta Fristående Förskola 18

19 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för förskolan. Röd stapel är alla förskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående förskolor). Mörkblå stapel är alla fristående förskolor som helhet. Orange stapel är kommunala förskolor som helhet. 2. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Näshulta Fristående Förskola 19

20 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för förskolan. Röd stapel är alla förskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående förskolor). Mörkblå stapel är alla fristående förskolor som helhet. Orange stapel är kommunala förskolor som helhet. 2. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Näshulta Fristående Förskola 20

21 04. ANSVAR OCH INFLYTANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för förskolan. Röd stapel är alla förskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående förskolor). Mörkblå stapel är alla fristående förskolor som helhet. Orange stapel är kommunala förskolor som helhet. 2. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Näshulta Fristående Förskola 21

22 05. FÖRSKOLANS TRE PRIORITERADE FRÅGOR Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för förskolan. Röd stapel är alla förskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående förskolor). Mörkblå stapel är alla fristående förskolor som helhet. Orange stapel är kommunala förskolor som helhet. 2. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Näshulta Fristående Förskola 22

23 Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för förskolan. Röd stapel är alla förskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående förskolor). Mörkblå stapel är alla fristående förskolor som helhet. Orange stapel är kommunala förskolor som helhet. 2. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan visar andel. Näshulta Fristående Förskola 23 Jag har tagit del av vad mitt barn lär sig i förskolan genom….

24 NÖJDHETSFRÅGOR Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för förskolan. Röd stapel är alla förskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående förskolor). Mörkblå stapel är alla fristående förskolor som helhet. Orange stapel är kommunala förskolor som helhet. 2. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. Näshulta Fristående Förskola 24

25 Del 4 Frågor inom frågeområdena - per kön 25 Näshulta Fristående Förskola

26 00. HELHETSOMDÖME Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för flickor. Röd stapel är resultatet för pojkar. 2.Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Näshulta Fristående Förskola 26

27 01. TRYGGHET OCH TRIVSEL Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för flickor. Röd stapel är resultatet för pojkar. 2.Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Näshulta Fristående Förskola 27

28 02. NORMER OCH VÄRDEN Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för flickor. Röd stapel är resultatet för pojkar. 2.Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Näshulta Fristående Förskola 28

29 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1.Ljusblå stapel är resultatet för flickor. Röd stapel är resultatet för pojkar. 2.Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Näshulta Fristående Förskola 29

30 04. SAMARBETE FÖRSKOLA OCH HEM Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för flickor. Röd stapel är resultatet för pojkar. 2.Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Näshulta Fristående Förskola 30

31 05. FÖRSKOLANS TRE PRIORITERADE FRÅGOR Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för flickor. Röd stapel är resultatet för pojkar. 2.Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Näshulta Fristående Förskola 31

32 Jag har tagit del av vad mitt barn lär sig i förskolan genom … Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för flickor. Röd stapel är resultatet för pojkar. 2.Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Diagrammet visar andel. Näshulta Fristående Förskola 32

33 NÖJDHETSFRÅGOR Hur läser jag diagrammet? 1.Ljusblå stapel är resultatet för flickor. Röd stapel är resultatet för pojkar. 2.Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. Näshulta Fristående Förskola 33

34 Del 5 Frågor inom frågeområdena - jämfört med tidigare resultat totalt och per kön 34 Näshulta Fristående Förskola

35 00. HELHETSBEDÖMNING 35 Näshulta Fristående Förskola 00. HELHETSBEDÖMNING – per kön

36 01. TRYGGHET OCH TRIVSEL 36 Näshulta Fristående Förskola 01. TRYGGHET OCH TRIVSEL – per kön

37 02. NORMER OCH VÄRDEN 37 Näshulta Fristående Förskola 02. NORMER OCH VÄRDEN – per kön

38 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE 38 Näshulta Fristående Förskola

39 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE – per kön 39 Näshulta Fristående Förskola

40 04. SAMARBETE FÖRSKOLA OCH HEM 40 Näshulta Fristående Förskola

41 04. ANSVAR OCH INFLYTANDE – per kön 41 Näshulta Fristående Förskola

42 05. FÖRSKOLANS TRE PRIORITERADE FRÅGOR 42 Näshulta Fristående Förskola Jag har tagit del av vad mitt barn lär sig i förskolan genom… (tabellen visar andel)

43 05. FÖRSKOLANS TRE PRIORITERADE FRÅGOR – per kön 43 Näshulta Fristående Förskola Jag har tagit del av vad mitt barn lär sig i förskolan genom… - per kön

44 NÖJDHETSFRÅGORNA 44 Näshulta Fristående Förskola NÖJDHETSFRÅGORNA – per kön

45 Enkätresultat för Förskolan Föräldrar 2016 Näshulta Fristående Förskola


Ladda ner ppt "Enkätresultat för Förskolan Föräldrar 2016 Näshulta Fristående Förskola."

Liknande presentationer


Google-annonser