Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enkätresultat för Förskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enkätresultat för Förskolan"— Presentationens avskrift:

1 Enkätresultat för Förskolan
Nora Förskola Enkätresultat för Förskolan Föräldrar 2016

2 Innehållsförteckning:
Sida 2 Information om undersökningen Sida 4 Del 1. Frågeområdenas totalresultat Sida6 Del 2. Totalt resultat jämförelse Sida 14 Del 3. Frågor inom frågeområdena - jämförelse med kommunen som helhet, kommunala och fristående förskolor Sida 25 Del 4. Frågor inom frågeområdena - per kön Sida 34 Del 5. Frågor inom frågeområdena - jämförelse med tidigare år (totalt och per kön) 2

3 Information om undersökningen:
Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen en enkät till vårdnadshavare vars barn är placerade i någon av kommunen förskolor. Det är frivilligt att delta i undersökningen. Enkäten syftar till att följa upp de mål som fastställts i den årliga verksamhetsplanen för barn- och utbildningsnämnden samt säkerställa kvalitetsförbättringar i samtliga våra verksamheter. Enkäten består av olika frågeområden med ett antal frågor inom varje område. 3

4 Del 1 Frågeområdens totalresultat
Nora Förskola Del 1 Frågeområdens totalresultat 4

5 Nora Förskola Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1 - 5 Nöjdhetsfrågor
Hur läser jag diagrammet? Diagrammen visar resultaten för förskolan för de frågeområden som ingick i enkäten. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Diagrammet längst ner visar en vy över nöjdhetsfrågorna. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. Nöjdhetsfrågor 5

6 Del 2 Totalt resultat jämförelse
Nora Förskola Del 2 Totalt resultat jämförelse 6

7 Nora Förskola Helhetsomdöme (00) och frågeområden jämfört med tidigare år Nöjdhetsfrågor jämfört med tidigare år 7

8 Nora Förskola Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1-5 jämfört med alla kommunens förskolor som helhet Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapel är resultatet för förskolan. Röd stapel är alla förskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående förskolor). Mörkblå stapel är alla fristående förskolor som helhet. Orange stapel är kommunala förskolor som helhet. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 8

9 Nora Förskola Nöjdhetsfrågor jämfört med alla kommunens förskolor som helhet Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapel är resultatet för förskolan. Röd stapel är alla förskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående förskolor). Mörkblå stapel är alla fristående förskolor som helhet. Orange stapel är kommunala förskolor som helhet. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 9

10 Nora Förskola Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1 - 5 per kön 10
Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultatet för förskolan fördelat på kön. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 10

11 Nora Förskola Nöjdhetsfrågor per kön 11 Hur läser jag diagrammet?
Diagrammet visar resultatet för förskolan fördelat på kön. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. Det andra diagrammet visar en vy över nöjdhetsfrågorna. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 11

12 Nora Förskola Helhetsomdöme (00) och frågeområden jämfört med tidigare år per kön Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar förskolans resultat i år samt resultatet för tidigare genomförda undersökningar. Vi visar medelvärdet. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. 12

13 Nora Förskola Nöjdhetsfrågor jämfört med tidigare år per kön 13
Hur läser jag diagrammet? Tabellen visar förskolans resultat i år samt resultatet för tidigare genomförda undersökningar. Vi visar medelvärdet. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. 13

14 Nora Förskola Del 3 Frågor inom frågeområdena - jämförelse med kommunen som helhet, kommunala och fristående förskolor 14

15 Nora Förskola 00. HELHETSOMDÖME 15 Hur läser jag diagrammet?
Ljusblå stapel är resultatet för förskolan. Röd stapel är alla förskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående förskolor). Mörkblå stapel är alla fristående förskolor som helhet. Orange stapel är kommunala förskolor som helhet. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 15

16 Nora Förskola 01. TRYGGHET OCH TRIVSEL 16 Hur läser jag diagrammet?
Ljusblå stapel är resultatet för förskolan. Röd stapel är alla förskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående förskolor). Mörkblå stapel är alla fristående förskolor som helhet. Orange stapel är kommunala förskolor som helhet. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 16

17 Nora Förskola 02. NORMER OCH VÄRDEN 17 Hur läser jag diagrammet?
Ljusblå stapel är resultatet för förskolan. Röd stapel är alla förskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående förskolor). Mörkblå stapel är alla fristående förskolor som helhet. Orange stapel är kommunala förskolor som helhet. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 17

18 Nora Förskola 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE 18 Hur läser jag diagrammet?
Ljusblå stapel är resultatet för förskolan. Röd stapel är alla förskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående förskolor). Mörkblå stapel är alla fristående förskolor som helhet. Orange stapel är kommunala förskolor som helhet. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 18

19 Nora Förskola 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE 19 Hur läser jag diagrammet?
Ljusblå stapel är resultatet för förskolan. Röd stapel är alla förskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående förskolor). Mörkblå stapel är alla fristående förskolor som helhet. Orange stapel är kommunala förskolor som helhet. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 19

20 Nora Förskola 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE 20 Hur läser jag diagrammet?
Ljusblå stapel är resultatet för förskolan. Röd stapel är alla förskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående förskolor). Mörkblå stapel är alla fristående förskolor som helhet. Orange stapel är kommunala förskolor som helhet. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 20

21 Nora Förskola 04. ANSVAR OCH INFLYTANDE 21 Hur läser jag diagrammet?
Ljusblå stapel är resultatet för förskolan. Röd stapel är alla förskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående förskolor). Mörkblå stapel är alla fristående förskolor som helhet. Orange stapel är kommunala förskolor som helhet. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 21

22 Nora Förskola 05. FÖRSKOLANS TRE PRIORITERADE FRÅGOR 22
Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapel är resultatet för förskolan. Röd stapel är alla förskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående förskolor). Mörkblå stapel är alla fristående förskolor som helhet. Orange stapel är kommunala förskolor som helhet. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 22

23 Nora Förskola Jag har tagit del av vad mitt barn lär sig i förskolan genom…. Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapel är resultatet för förskolan. Röd stapel är alla förskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående förskolor). Mörkblå stapel är alla fristående förskolor som helhet. Orange stapel är kommunala förskolor som helhet. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan visar andel. 23

24 Nora Förskola NÖJDHETSFRÅGOR 24 Hur läser jag diagrammet?
Ljusblå stapel är resultatet för förskolan. Röd stapel är alla förskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående förskolor). Mörkblå stapel är alla fristående förskolor som helhet. Orange stapel är kommunala förskolor som helhet. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 24

25 Frågor inom frågeområdena - per kön
Nora Förskola Del 4 Frågor inom frågeområdena - per kön 25

26 Nora Förskola 00. HELHETSOMDÖME 26 Hur läser jag diagrammet?
Ljusblå stapel är resultatet för flickor. Röd stapel är resultatet för pojkar. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 26

27 Nora Förskola 01. TRYGGHET OCH TRIVSEL 27 Hur läser jag diagrammet?
Ljusblå stapel är resultatet för flickor. Röd stapel är resultatet för pojkar. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 27

28 Nora Förskola 02. NORMER OCH VÄRDEN 28 Hur läser jag diagrammet?
Ljusblå stapel är resultatet för flickor. Röd stapel är resultatet för pojkar. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 28

29 Nora Förskola 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE 29 Hur läser jag diagrammet?
Ljusblå stapel är resultatet för flickor. Röd stapel är resultatet för pojkar. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 29

30 Nora Förskola 04. SAMARBETE FÖRSKOLA OCH HEM 30
Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapel är resultatet för flickor. Röd stapel är resultatet för pojkar. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 30

31 Nora Förskola 05. FÖRSKOLANS TRE PRIORITERADE FRÅGOR 31
Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapel är resultatet för flickor. Röd stapel är resultatet för pojkar. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 31

32 Nora Förskola Jag har tagit del av vad mitt barn lär sig i förskolan genom … Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapel är resultatet för flickor. Röd stapel är resultatet för pojkar. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. Diagrammet visar andel. 32

33 Nora Förskola NÖJDHETSFRÅGOR 33 Hur läser jag diagrammet?
Ljusblå stapel är resultatet för flickor. Röd stapel är resultatet för pojkar. Endast förskolor med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 33

34 Nora Förskola Del 5 Frågor inom frågeområdena - jämfört med tidigare resultat totalt och per kön 34

35 Nora Förskola 00. HELHETSBEDÖMNING 00. HELHETSBEDÖMNING – per kön 35

36 Nora Förskola 01. TRYGGHET OCH TRIVSEL
01. TRYGGHET OCH TRIVSEL – per kön 36

37 Nora Förskola 02. NORMER OCH VÄRDEN 02. NORMER OCH VÄRDEN – per kön 37

38 Nora Förskola 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE 38

39 Nora Förskola 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE – per kön 39

40 Nora Förskola 04. SAMARBETE FÖRSKOLA OCH HEM 40

41 Nora Förskola 04. ANSVAR OCH INFLYTANDE – per kön 41

42 Nora Förskola 05. FÖRSKOLANS TRE PRIORITERADE FRÅGOR
Jag har tagit del av vad mitt barn lär sig i förskolan genom… (tabellen visar andel) 42

43 Nora Förskola 05. FÖRSKOLANS TRE PRIORITERADE FRÅGOR – per kön
Jag har tagit del av vad mitt barn lär sig i förskolan genom… - per kön 43

44 Nora Förskola NÖJDHETSFRÅGORNA NÖJDHETSFRÅGORNA – per kön 44

45 Enkätresultat för Förskolan
Nora Förskola Enkätresultat för Förskolan Föräldrar 2016


Ladda ner ppt "Enkätresultat för Förskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser